Opetusmateriaaleja


:: Rukouksen lähtökohtia ::
::
Mitä esirukous on? ::
:: Rukous käytännössä  ::
:: Yhteinen rukous ja sen periaatteet  ::
:: Rukous oman maan ja kansan puolesta ::
:: Strateginen esirukous ::
:: Rukous ja herätys  ::
:: Rukousvastuu omassa elämässä ja seurakunnassa ::
:: Rukousevankeliointi ::
:: Rukous Uudessa Testamentissa ::

:: Rukous Jeesuksen nimessä ::
:: Hengellinen näkökyky ja rukous::
:: Rukous Hengessä ::
::
Rukous oman paikkakunnan puolesta: puhe + PowerPoint ::


Rukouksen lähtökohtia

> Rukous Raamatun sanoin, osa 1, osa 2, osa 3, osa 4
> Pyhä Henki ja rukous
> Jumalan tahdon tunteminen
> Ylistys ja Jumalan kunnioitus
> Valvo itseäsi

 

Mitä esirukous on?

> Miksi esirukous on välttämätöntä
> Esirukous, toisia edustava rukousRukous käytännössä

> Syitä rukouksen laiminlyöntiin
> Päivittäinen tavoite


Esirukouksen avainsanoja

> Tahto
> Rohkeus ja hellittämättömyys
> Kestävyys
> Usko

Esirukouksen voimakkuusasteet

> Pyytäminen. Etsiminen. Kolkuttaminen
> Paasto

> Rukoustaakka
> Rukoustaistelu
> Rukoussota


Rukous ja anteeksiantamus

> Mitä tarkoittavat Isä Meidän -rukouksen sanat
"Jos te ette anna anteeksi..." ja Mark. 11:25?


Yhteinen rukous ja sen periaatteet

> 1. Yhteisen rukouksen siunauksia

2. Yhteisen rukouksen perusta: keskinäinen sopiminen

> Osa 1: Mille sopiminen perustuu ja miten se vaikuttaa
> Osa 2: Miten käytännössä sovitaan rukousasiasta

3. Miksi rukoillaan yhdessä? — Yhteisen rukouksen periaatteita

> Toisten kuormien kantaminen ja toinen toistemme siunaaminen
> Voiman moninkertaistaminen, osa 1, osa 2
> Kollektiivisten askelten ottaminen hengen maailmassa,
osa 1, osa 2
> Yhteinen ylistys ja kiitos


4. Mitä rukoillaan yhdessä?

> Yksityinen ja julkinen/yhteinen rukous


5. Miten rukoillaan yhdessä?

Rukouskumppanit
> Osa 1: Rukouskumppanuuden periaatteita. Hengellisten johtajien rukoustukijat
> Osa 2: Rukouskumppanuuden voima seurakunnassa

Rukousryhmät
> Osa 1: Miten rukoilla ryhmän jäsenenä. Rukouskokouksen rukousaiheet.
> Osa 2: Rukouskokouksen johtaminen: Kokouksen pituus. Kokouksen kulku.
> Osa 3: Rukouskokouksen johtaminen
: Rukouskokouksen perusmalli

> Rukousvartiot
> Rukouskävelyt ja -tapahtumat
> Rukousliikkeet

> Ääneen rukoileminen ja sen tarkoitus
- ja miksi ääneen rukoileminen on monelle vaikeaa

Rukous oman maan ja kansan puolesta

> Rukous — keino vaikuttaa ajan henkeen ja kansakunnan hengelliseen ilmapiiriin

Rukous Suomen henkisen ja hengellisen tilan puolesta


> Osa 1: Rukous hengellisten perusasenteiden muuttumiseksi
> Osa 2: Ajankohtaisiin suuntauksiin liittyvä rukous
> Osa 3: Rukous päättäjien ja vaikuttajien puolesta


Strateginen esirukous

> 1. Mitä on rukousstrategia, mitä strateginen rukous?
> 2. Miten voit laatia esirukousstrategian?
> 3. Esirukousaiheiden kolme tasoa: yleisluontoinen, strateginen, yksittäistapauksia koskeva


4. Millaista on strateginen rukous

> Strateginen rukous on konkreettista
> Strateginen rukous on sitoutunutta
> Strategisessa rukouksessa edetään asteittain
> Strateginen rukous perustuu realiteeteille
> Strategisessa rukouksessa tunnistetaan syyt ja seuraukset

> 5. Strategian tärkeys rukouksessa, ajattelussa ja toiminnassa

Rukous ja herätys

Mitä herätys on

> 1. Herätys on Jumalan keino edistää valtakuntansa asiaa
> 2. Herätyksen yleinen vaikutus
> 3. Herätyksen seuraukset
> 4. Ajatuksia herätyksestä
> 5.
Parannuksenteko ja herätys

Rukouksen ja herätyksen suhde

> 1. Herätykseen valmistautuminen
> 2. Miten rukous vaikuttaa herätyksen tuloon
> 3. Miten herätystä rukoillaan
> 4. Rukousaiheita rukoiltaessa herätystä


Katsaus herätysten historiaan

> 1. Historian kuusi suurta herätyksen aaltoa
> 2. Miten rukous on edeltänyt herätyksiä
> Sadan vuoden rukousketju - kuinka nuori kreivi von Zinzendorf teki sen?


Rukousvastuu omassa elämässä ja seurakunnassa

Rukouspäivän luentomateriaali. Aineisto koostuu osittain Rukous.netin aiemmista materiaaleista, osittain uusista. Materiaali sisältää myös kalvot, joissa ovat luentojen keskeiset asiat. Kalvolinkit löytyvät luentojen lopusta.

> Johdanto: Mitä tarvitaan, että voi kantaa esirukousvastuuta?
> Miksi on rukoiltava? Miksi ylipäätänsä pitää kantaa rukousvastuuta jostain asiasta?

Henkilökohtainen rukousvastuu:
> Rukousvastuualueen hahmottaminen: Pääaiheet ja muut säännölliset asiat
> Millaisia aiheita kuuluu rukousvastuualueeseen?
> Miksi on oltava kestävä rukousvastuun kantamisessa?
> Lopuksi: Lähde liikkeelle omalta tasoltasi

Seurakunnan rukousvastuu:
> Johdanto - Yhteisen rukouksen lajit
> Seurakunnan rukousvastuu esirukousprojekteista ja
omasta hengellisestä tilastaan

> Seurakunnan rukousnäyn tärkeys

 

Rukousevankeliointi

> 1. Mitä on rukousevankeliointi
> 2. Rukousevankeliointi neljän askelen toimintaohjelmana
> 3. Rukousevankeliointi ja hengellisen ilmapiirin muuttuminen
> 4. Rukousevankelioinnin edellytyksenä oleva mielenlaatu
> 5. Rukousevankeliointiliikkeitä


Rukous Uudessa Testamentissa

> Uuden Testamentin rukousta käsittelevät kohdat
ryhmiteltyinä aihepiirin mukaan.

 

Rukous Jeesuksen nimessä

> 1. Rukous Jeesuksen nimessä liittyy rukoilijan asemaan Jeesuksessa
ja Jeesuksen tahdon edustamiseen

> 2. “Jeesuksen nimessä”-ilmaisun eri käyttötavat ja merkitykset Raamatussa
> 3. Rukous Jeesuksen nimessä: kääntymistä toisaalta Isän puoleen, toisaalta maailman puoleen

 

Hengellinen näkökyky ja rukous

> Miten toisen ihmisen hengelliset silmät saadaan avautumaan?
Raamattutunnin runko

 

Rukous Hengessä

> 1. Rukous hengen uudessa tilassa
> 2. Rukous Pyhän Hengen vaikutuksesta ja johdatuksessa:
Osa 1, Osa 2
> 3. Rukous Pyhässä Hengessä kielillä puhuen

Rukous oman paikkakunnan puolesta

20 minuutin puhe
+ PowerPoint-diat versio 2007 tai PowerPoint versio 2003