Rukous ja herätys: Rukouksen ja herätyksen suhde 2

Miten rukous vaikuttaa herätyksen tuloon


A. Rukouksessa valmistamme itsemme herätykseen

Rukouksessa tunnustamme tarvitsevamme herätystä.

Rukous vie meidät Jumalan edessä oikeaan asemaan, jossa näemme tarvitsevamme Häntä ja tarvitsevamme herätystä.

Rukoillessamme herätystä ymmärrämme, että olemme luisuneet taaksepäin vaelluksessamme. Olemme menettäneet ensimmäisen rakkautemme (Ilm. 2:4-5).

Rukouksessa tunnustamme, että herätys on Jumalan työtä

“Kunpa jälleen kääntyisit puoleemme ja virvoittaisit meidät, niin kansasi saisi iloita sinusta.” (Ps. 85:7)

Meitä ei käsketä luomaan herätystä, mutta meitä käsketään olemaan uskollisia ja olemaan valmiita.

Kun rukoilemme herätystä, pyydämme Jumalaa toimimaan meissä ja keskuudessamme. Pyydämme Jumalaa herättämään ja uudistamaan meidät niin kuin vain Hän voi.

Hän on se, joka antaa synnit anteeksi ja parantaa meidän maamme. Emme pysty siihen itse.

Rukoillessamme herätystä tunnustamme riippuvuutemme Jumalasta. Tunnustamme avuttomuutemme ja Jumalan oman voiman välttämättömyyden.

Rukouksessa asetumme sisäisen muuttumisen ja murtumisen prosessiin

Profeetta Joel puhuu papeista, Jumalan palvelijoista, jotka valvovat öitä temppelissä:

“Pukeutukaa säkkivaatteeseen ja valittakaa, papit! Vaikeroikaa, te, jotka palvelette alttarin äärellä! Valvokaa yöt temppelissä, te Jumalan palvelijat, yllänne karheat suruvaatteet...” (Joel 1:13)

“Kääntykää minun puoleeni, tehkää niin koko sydämestänne, paastotkaa, itkekää ja valittakaa. Repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne.” (Joel 2:12)

“Itkekää, papit , pyhäkön esipihalla, eteishallin ja alttarin välissä. Sanokaa, te Herran palvelijat: 'Katso, Herra, säälien kansasi puoleen. Älä annan sen joutua häväsitäväksi'...” (Joel 2:17)


Ei ole mitään keinoa saada herätystä ilman henkilökohtaista murtuneisuutta. Mikä omassa elämässäsi estää Hengen vaikutusta ja virtaa? Jos haluat muokata sydämesi maaperää ja raivata uudispellon, sinun on saatava elämääsi kurinalaisuutta — ja me olemme seurakunnan historian vähiten kurinalainen sukupolvi.“

“Ei ole mitään keinoa, jolla tälle tasolle pääsisi loikkaamaan kymmenessä minuutissa. Se on operaatio. Se on prosessi.” (Leonard Ravenhill)

 

B. Rukous valmistaa herätykselle tien hengen maailmoissa.

Rukous herätyksen puolesta on toisaalta pyytämistä, toisaalta Jeesuksen uhrin aikaansaaman vapautuksen julistamista hengen maailmoissa.

Rukoillessamme herätystä pyydämme ja anomme Jumalan apua ja ilmestymistä eri ihmisryhmien osaksi.

Pyytäminen perustuu Raamatun ilmoittamaan Jumalan tahtoon näitä ihmisiä kohtaan:

“Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi”(Ps. 2:8)

“Näin sanoo Herra Jumala: Minäkö haluaisin, että jumalaton kuolee? Enkö ennemmin halua, että hän kääntyy teiltään ja saa elää?” (Hes. 18:23)

“Niin ei myöskään teidän taivaallisen Isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joutuisi kadotukseen.” (Matt.18:14)

“...hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.”(2 Piet. 3:9)

“Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämän...” (1 Joh. 5:15-16)

“Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien polesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti.
Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, miedän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” (1 Tim.2:1-4)

Jumalan tahto on pelastaa syntiset, ja tämän tahdon perusteella voimme pyytää Häneltä herätystä. 1 Tim. 2:1-4 yhdistää esirukouksen ja ihmisten pelastuksen selvästi toisiinsa.


Rukoillessamme herätystä julistamme hengen maailmassa Jumalan valtakunnan tuloa ja Hänen tahtonsa tapahtumista rukouksen kohteena olevalle ihmisryhmälle ja alueelle.

"Hän on lähettänyt minut ...julistamaan vangituille vapautusta, ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta." (Luuk. 4:18-19)

Isä meidän -rukouksen esirukouskohdat (tulkoon Sinun valtakuntasi, tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa) eivät muodoltaan ole yksikön toisessa persoonassa olevia pyyntöjä ("anna!", "auta!"), vaan yksikön kolmannessa persoonassa olevia julistuksia ja kutsuja ("tulkoon!" "tapahtukoon!").

Rukoillessamme tämän esimerkin mukaan emme niinkään ano synnin ja sielunvihollisen orjuuttamille ihmisille vapautusta — pikemminkin vahvistamme Jumalan tahdon maan päällä ja kutsumme Hänen edustajinaan sen käytännön toimeenpanoa näille ihmisille, joista Jeesus on maksanut lunastushinnan.

Jumalan kansana julistamme heidän osakseen Hänen tahtomaansa valkeutta: "Tulkoon valkeus — tulkoon Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevä valo!"

Rukouksemme kautta Jumala vapauttaa ihmisten mieliä pimeyden valloista, jotka sitovat heitä niin yksilöinä kuin ryhminä.

"Jos meidän julistamamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman jumala on sokaissut, niin että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa, Kristuksen, joka on Jumalan kuva." (2 Kor 4:4)

Tässä on ilmaistu ei-uskovan maailman ongelman ydin: ei kukaan terveesti ajatteleva ihminen, joka todella ymmärtää sanoman pelastuksesta ja Jumalan rakkaudesta ja jolla on käsitys iankaikkisuudesta, hylkäisi vapaasta tahdostaan omaa pelastustaan, omaa hyväänsä ja valitsisi itselleen äärimmäistä pahaa, iankaikkista kadotusta. Ihmiset tekevät väärän valinnan, koska he eivät näe eivätkä ymmärrä sielun pelastukseen liittyviä asioita tai heidän tahtonsa on sielunvihollisen orjuuttama ja sitoma.

Paavali puhuu linnoitusten, järjen päätelmien, Jumalan tuntemista vastaan nostettujen varustusten hajottamisesta ja ajatusten vangitsemisesta Kristuksen kuuliaisuuteen.

“Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia.
Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. (2 Kor. 10:4)

Rukoillessamme vaikutamme hengellisillä aseilla hengelliseen ilmapiiriin.

Hengelliset linnakkeet ovat ihmisten ajattelumallien ja pimeyden henkivaltojen yhteisvaikutusta, joka estää ihmistä ymmärtämästä ja vastaanottamasta sanaa Jeesuksesta.

Eri maiden ilmapiirissä voi nähdä ajatusmalleja ja suuntauksia, joille on tyypillistä se, että ne vaikuttavat laajasti kautta erilaisten elämänalueiden ja ihmisryhmien. Nämä suuntaukset syventävät ihmisten vieraantumista Jumalan sanan mukaisesta ajattelusta ja vievät heitä yhä etäämmälle pelastuksesta ja Jumalan valtakunnan ilmapiiristä.

Rukoillessamme herätystä ja ei-uskovien ihmisten laajamittaista kääntymistä Herran puoleen rukoilemme käytännössä sitä, että tämä demonien ja ihmisten mielen välinen orjuuttava side murtuisi — oli kysymys sitten yksilöihmisten tai isompien ihmisjoukkojen mielten linnoituksista.
Rukoilemme, että ihmisten ajattelu ja tahto vapautuisivat ottamaan vastaan pelastuksen Jeesuksessa.

Tästä enemmän Rukous.netin materiaalissa Rukous, keino vaikuttaa ajan henkeen (osiossa Rukous oman maan ja kansan puolesta)

Siirry osaan 3: Miten herätystä rukoillaan