Rukous ja herätys: Rukouksen ja herätyksen suhde 3

Miten herätystä rukoillaan

Rukoile erityistä rukousta herätyksen puolesta
Rukoile epätoivoisesti
Rukoile herätyksen puolesta konkreettisesti
Rukoile tehden työtä
Rukoile kestävästi ja kärsivällisesti


Rukoile erityistä rukousta herätyksen puolesta

Rukouksella on ensisijainen asema kaikessa Jumalan valtakunnan työssä — erityisesti kun on kysymys herätyksen odottamisesta.

Herätys edellyttää erityistä rukousta

Jonathan Edwards on sanonut, että kun Jumala haluaa tehdä seurakunnassaan jotain erityistä, Hänen tahtonsa on, että sitä edeltäisi Hänen kansansa erityinen rukous. Hes. 36:37 ilmaisee samaa periaatetta: “Vielä tätäkin annan Israelin heimon minulta anoa, että tekisin heille sen...”

Yksi Jumalan valtakunnan muuttumattomista laeista näyttää olevan, että suuria, taivaasta tulevia siunauksia ei saada ilman erityistä rukousta.

Herätysten historia vahvistaa tämän periaatteen. Herätyksiä on aina edeltänyt rukoustaistelu.

Helluntaita, joka oli ensimmäinen kristillinen herätys, edelsi kymmenen päivän voimakas, yhteinen rukous (Apt. 1:14, 2:1-4).

Ennen suurta herätystä, joka alkoi 1850-luvun lopulla, Jeremiah Lanphier kutsui koolle liikemiesten rukouskokouksen New Yorkin keskustaan. Puolen vuoden kuluttua rukoilijoita oli jo 10,000, ja kahden vuoden kuluessa seurakuntiin tuli n. 2 miljoonaa uutta uskovaa.

Sama malli oli nähtävissä vuoden 1859 herätyksessä Irlannin Ulsterissa. James McQuilkin ja kolme muuta henkilöä alkoivat kokoontua eräällä koululla joka viikko rukoukseen ja raamatunlukuun. Vuoden 1858 lopulla osanottajia oli 50. Kokouksissa ei käytetty aikaa muihin asioihin, vaan niissä rukoiltiin keskittyneesti Pyhän Hengen vuodatusta rukoilijoiden omalle paikkakunnalle ja koko maahan. Näihin, ja mahdollisesti moniin muihin rukouksiin tuli suurenmoinen vastaus v. 1859, kun n. 100,000 ihmistä tuli uskoon ja liittyi Ulsterin seurakuntiin.


Rukoile epätoivoisesti

Leonard Ravenhill toteaa: “Sikäli kun olen asiaa tutkinut, koskaan ei ole ollut herätystä, jotka ei olisi edeltänyt epätoivoinen rukoustaistelu. Sanot ehkä, ettet ole vielä päässyt sellaisen rukouksen asteelle. Miten sille sitten päästään? Tällainen rukous tulee NÄYN mukana.”

Jos haluamme todella saada näyn herätyksestä, meidän täytyy ensin saada näky Jumalan murheesta synnin tähden. Meidän täytyy ymmärtää, kuinka me joka päivä loukkaamme Jumalaa, ja kuinka me kansakuntana loukkaamme häntä lukemattomin tavoin.”

“Herätystä ei voi toivoa... tällainen käsitteiden yhdistelmä on mahdoton.”

“Lukemattomat ja mitä erilaisimmat ihmiset ovat kiinnostuneita herätyksestä ja toivovat sitä. En kuitenkaan ole tavannut monia, jotka olisivat todella ottaneet tämän taakan kannettavakseen. Ihmiset ovat kiinnostuneita herätyksestä, mutta harvat alkavat raivata uudispeltoa ja valmistaa tietä Herralle.”

Leonard Ravenhill jatkaa: “Jos saat sydämellesi näyn jostakin asiasta, monet ovat valmiita sanomaan, että näet asiat makarooniperspektiivistä. Mutta ehkäpä tämä yhdelle asialle omistautuminen oli yksi niistä syistä, joiden vuoksi apostoli Paavali sai enemmän voittoja kuin me, oli älykkäämpi kuin me, kärsi enemmän kuin me, rukoili enemmän kuin me, oli uhrautuvaisempi kuin me, ja julisti enemmän kuin me.

Hän sanoi: 'Tämän yhden asian minä teen ... antautuen kokonaan Jumalan tahtoon.'”


“Jumalan myymälässä ei ole alennusmyyntejä. Herätyksen hinta on aina yksi ja sama: RUKOUSTYÖ. Herätystä edeltä aina rukoustaistelu.” Leonard Ravenhill

Joku on sanonut kärjistäen: “Jumala ei kuule rukouksia, Hän kuulee epätoivoisia rukouksia.”
Skotlannin uskonpuhdistaja John Knox rukoili: “Anna minulle Skotlanti, tai kuolen!”
George Whitefield, John Wesleyn työtoveri, sanoi: “Anna minulle sieluja tai ota elämäni.”
Tällaista epätoivoa rukouksessa tarvitaan myös tänään.

“Missä ei ole näkyä iankaikkisuudesta, siellä ei ole rukousta hukkuvien puolesta.” David Smithers

Rukoile herätyksen puolesta konkreettisesti

On aikoja, jolloin rukouksemme on yleisluontoista, joskus jopa sanatonta valitusta, mutta on myös tärkeää olla konkreettinen. Rukoillessamme herätystä on tärkeää käyttää hyviä lähdemateriaaleja, sillä ajankohtainen, olennainen tieto tuo polttoainetta rukouskokouksiin. Silloin tiedämme, mitä pyydämme.

Esirukoustemme ei tulisi rajoittua omaan seurakuntaamme, kirkkokuntaamme tai kansaamme, vaan meidän tulee rukoilla myös maailmanlaajuisen herätyksen puolesta.


Rukoile tehden työtä


Rukouksemme ovat aitoja vain jos elämme niiden mukaisesti. Odottaessamme ja pyytäessämme Jumalalta herätystä meidän tulee olla aktiivisesti mukana seurakunnan työssä.

Meidän tulee rukoilla herätystä uskollisen työn kontekstissa.

“Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan.” (1 Kor. 15:58)

Usein ne, jotka näkevät paljon vaivaa evankeliumin työssä, ovat niitä, jotka myös rukoilevat palavimmin herätyksen puolesta.

Rukoile kestävästi ja kärsivällisesti

Älä odota, että herätys tulee nopeasti ja helposti.
Älä masennu, jos tuloksia ei tunnu heti tulevan.

Herätys on Jumalan vallassa oleva asia. Se, että Jumala on suonut kunniansa ilmetä menneinä ja nykyisinä aikoina monin paikoin, innoittaa meitä rukoilemaan: “Kunpa jälleen kääntyisit puoleemme ja virvoittaisit meidät, niin kansasi saisi iloita sinusta.”(Ps. 85:7)

“Siionin tähden minä en voi vaieta, ja Jerusalemin tähden en lepoa saa, ennen kuin sen vanhuskaus nousee kuin aamunkoi ja sen autuus kuin palava tulisoihtu.” (Jes. 62:1)

Olkaamme niin kuin ne, jotka tuskaisessa rukouksessa palavasti ja kestävinä etsivät Herraa, että Hän antaisi laajan hengellisen herätyksen ja että Hänen kunniansa tuli ilmi seurakunnassa ja kaikkialla maailmassa!


Rukoukset eivät koskaan kuole

“Viisikymmentä vuotta olen itkenyt, rukoillut, valittanut, paastonnut, ollut mukana rukousöissä ja rukouspäivillä herätyksen puolesta. Herätyksestä ei vielä ole paljon tietoa. Vai onko? Sillä asia on niin, että rukoukset eivät koskaan kuole.”

“Et voi koskaan rukoilla Jumalan vaikuttamaa rukousta, jota Jumala ei myös kirjaisi muistiin. Jumala ei koskaan annan minkään mennä hukkaan.”

“Kun sinä ja minä rukoilemme rukouksia, jotka on synnyttänyt tuska, murhe ja halu nähdä pahuuden ja vääryyden väistyvän (koska siitä herätyksessä viime kädessä on kysymys), kuinka Jumala voisi antaa tällaisten rukousten valua tyhjään ja kuolla?” (Leonard Ravenhill)

Siirry materiaaliin 4, Rukousaiheita rukoiltaessa herätystä