top of page

Rukousmalleja ja rukousohjelmia

SISÄLTÖ:

Yksinkertainen rukouksen malli

1. KIITOS JA YLISTYS

Aloita rukouksesi kiitoksella, ettet heti alkajaisiksi kaataisi kaikkia päivän ongelmia, harmejasi ja turhautumiasi Jumalan niskaan. (Jos esim. kirjoitat kirjettä jollekin korkea-arvoiselle henkilölle, siinäkin on alussa kohtelias ja kunnioittava esipuhe, ennen kuin siirrytään pyyntöihin.)

Kiitä konkreettisista asioista elämässäsi:

Kiitä ajallisista siunauksista:

•  Kiitä erilaisista aineellisista siunauksista, pienistäkin.
•  Kiitä terveydestä
•  Kiitä sinulle tapahtuneista hyvistä asioista

Kiitä hengellisistä siunauksista ja Jumalan lupauksista:

•  että Jeesus on luvannut olla vierelläsi joka päivä maailman loppuun asti;
•  että Jumala on uskollinen eikä koskaan hylkää
•  että Jumala on luvannut pitää sinusta huolta
•  että Jumala kuulee rukouksesi ja vastaa niihin

 

Kerro Jumalalle, että kunnioitat ja rakastat Häntä.


2. TUNNUSTUS

”Tunnustaminen on oman tilan vilpitöntä tunnistamista ja kertomista Jumalalle.”

Tunnusta Jumalalle mieltäsi painavat asiat, jotta voisit sen jälkeen rukoilla vapaalla ja keveällä mielellä – eli tunnusta Jumalalle asiat, joita on ehkä tullut sinun ja Hänen väliin.

•  Tunnusta kaikki tietoiset synnit Jumalaa tai muita ihmisiä vastaan.
•  Tutki mielessäsi toimiasi ja tekojasi, onko niissä ehkä virheitä tai laiminlyöntejä.
•  Tunnusta, että tarvitset Jumalan johdatusta ja apua.

3. HENKILÖKOHTAISET PYYNNÖT

Pyytäminen on se osa rukousta, jossa anomme jotakin itsellemme ja omaan elämäämme. Ei ole väärin tai epäraamatullista pyytää henkilökohtaisia aineellisia ia tai hengellisiä siunauksia.

Pyytäminen ilmaisee riippuvuutemme Jumalasta.

•  Kerro Jumalalle tarpeesi. Rukous ei saisi koskaan olla niin epämääräinen, ettet itsekään jälkeenpäin muista, mitä olet rukoillut.
•  Perustele tarpeesi Jumalalle: selitä Hänelle, miksi haluat vastausta tähän pyyntöön.
•  Varmista, että motiivisi ovat oikeat.

4 . ESIRUKOUS

Rukoile muiden ihmisten tarpeiden ja asioiden puolesta.

• perheenjäsenten ja muiden läheisten ihmisten puolesta
• ystävien puolesta
• elämääsi liittyvien hankalien henkilöiden puolesta
• vaikeassa tilanteessa olevien ihmisten tai ihmisryhmien puolesta
• monien muiden tarpeiden puolesta

5. KIITOS

Päätä rukouksesi vielä kiitokseen.

Päivittäinen rukous:
Tunnin jakaminen 12 osaan

Lähde: Dick Eastman, The Hour that Changes the World, USA 1999.

"Taito rukoilla ei tule itsestään, vaan se on opeteltava. Siihen tarvitaan tietoa rukouksesta ja sen lainalaisuuksista, samoin kuin rukouksen harjoittamisen kautta saatavaa kokemusta." (Lindsell)

Dick Eastman jakaa tunnin 12:een 5 minuutin jaksoon, joiden järjestystä ja pituutta voi vaihdella.


1. YLISTYS

 

Erota rukouksen alussa aikaa pelkkään Jumalan ylistämiseen.

 • Lähde liikkeelle erityisestä aiheesta: Jumalan uskollisuus, armo, voima ym. Kehitä aihetta ylistyksen kestäessä.

 • Julista ylistyksessäsi ääneen näitä Jumalan ominaisuuksia.
  "Ylistys on Jumalan palvontaa ääneen."

2. ODOTUS


Ylistyksen jälkeen hiljennä mielesi. Ajattele vain Jumalaa.

 • "Jumalan odottaminen vaatii kaiken keskittymisemme. Se ei ole torkkumista tai ajatusten harhailua, vaan harjoitusta, joka vaatii valppaan mielen."

3. TUNNUSTUS

 

Tunnustaminen on oman tilan vilpitöntä tunnistamista ja kertomista Jumalalle.

 • Tunnusta kaikki tietoiset synnit Jumalaa tai lähimmäisiäsi vastaan.

 • Tutki mielessäsi toimiasi ja tekojasi nähdäksesi mahdollisia virheitä tai laiminlyöntejä.

 • Tunnusta, että tarvitset Jumalan johdatusta ja apua.

  "Rukouselämäni ei koskaan voi nousta korkeammalle kuin henkilökohtainen elämäni Jeesuksessa. Jos elämäni on liian kiinni maailmassa, rukouselämäkin kärsii."
  "Ennen kuin voit rukoilla olosuhteiden muuttumista, rukoile luonteesi muuttumista."
  "Rukous, johon ei liity tunnustamista ja katumusta, on rukous, joka ei saa hyväksyntää."

4. RUKOUS RAAMATUNPAIKKOJEN POHJALTA

 • Lue katkelma Uudesta testamentista, Psalmeista tai Sananlaskuista.

 • Pyydä Jumalaa siunaamaan lukemasi raamatunpaikka hengelliseksi ravinnoksesi.

 • Tutki, millaisia pyyntöjä nousee omalle kohdalleesi tästä sananpaikasta tai millaisia lupauksia se sisältää.

 • Muotoile näistä jakeista rukouksia ja rukoile Herraa niiden pohjalta.

 

"Jumala vuodattaa meille voimaansa siinä määrin kuin uskomme Jumalan Sanaan ja sovellamme sitä rukouksessamme"

 

"Jokainen Raamatun lupaus on Jumalan kirjoitettua Sanaa, johon voimme vedota Hänen edessään sanoen: 'Tee, niin kuin olet sanonut.' Luoja ei petä luotuaan, joka luottaa Hänen totuuteensa. Taivaallinen Isä ei riko lapselleen antamaansa sanaa."

5. VALVOMINEN

 • Rukoile ajankohtaisen hengellisen tilanteesi puolesta ja torju rukouksessa mahdollisia uhkia ja menetelmiä, joita vihollinen voi käyttää.

 • Rukoile tärkeimpien ajankohtaisten maailman tapahtumien ja evankelioimistyöhön liittyvien kiireellisten tarpeiden puolesta.

 

"Rukouksessa valvominen tuo hengellistä näkökykyä, jonka avulla voimme välttyä vaaroista ja vihollisen ansoista."

6. ESIRUKOUS

 • Valmistaudu esirukoukseen huolellisesti. Tee suunnitelma, jonka avulla voit rukoilla eri puolilla maailmaa tehtävän Jumalan valtakunnan työn puolesta.
   

 • Käytä esirukouksessasi neljää avainkohtaa:
  - Pyydä Jumalaa lähettämään työntekijöitä
  - avaamaan ovia näille työntekjöille
  - siunaamaan heitä työn hedelmillä
  - lähettämään varoja työn laajentamiseen ja kehittämiseen
   

 • Rukoile joka kerta erityisesti joidenkin kansakuntien ja niiden johtajien puolesta.
   

"Esirukous on välittäjänä toimimista, seisomista hukkuvien sielujen ja kaikkivaltiaan Jumalan välissä."

"Esirukous on vain yksi rukouksen osa-alue, mutta sitä voi kutsua rukouksen sydämeksi."

"On totta, ettei esirukouksemme pelasta syntisiä, mutta jollakin tavalla se auttaa valmistamaan heidän sydämiään vastaanottamaan sanoman Jeesuksen rakkaudesta."

"Meillä on valtuudet ottaa viholliselta takaisin kaikki, mitä se yrittää pidättää itsellään. Tämä tapahtuu rukouksen kautta ja kaikkien niiden toimien kautta, joihin rukous meidät johdattaa."

7. HENKILÖKOHTAISET PYYNNÖT

 

Pyytäminen on se osa rukousta, jossa anomme itsellemme, omaan elämäämme liittyviä asioita.

 

Henkilökohtaisen aineellisen tai hengellisen siunauksen pyytäminen ei ole epäraamatullista. Ks. esim. Jabesin rukous (1 Aik. 4:9-10: "Jospa sinä siunaisit minua ja laajentaisit minun alueeni;jospa sinun kätesi olisi minun kanssani ja sinä varjelisit pahasta...").
 

Pyytäminen ilmaisee riippuvuutemme Jumalasta.

 • Määrittele Jumalalle tarpeesi. Rukous ei saisi koskaan olla niin epämääräinen, ettemme itsekään muutaman hetken päästä muista, mitä olemme rukoilleet.

 • Perustele tarpeesi Jumalalle: selitä Hänelle, miksi haluat vastausta tähän pyyntöön.

 • Varmista, että motiivisi ovat oikeat.

"Pyyntöjesi tulee olla niin selkeitä, että kun tulet ulos rukouskammiostasi, voit sanoa: 'Tiedän, mitä olen Isältä pyytänyt, ja odotan vastausta."

"Pyytäminen on Jumalan valtakunnan laki, joka koskee kaikkia."

"Pyytäminen ilmaisee sitä, mitä haluamme. Joitakin asioita Jumala ei anna meille, ellemme pyydä niitä."

8. KIITOS

 

Kiitos eroaa ylistyksestä siten, että ylistys kohdistuu Jumalan ominaisuuksiin, kiitoksessa kiitämme Jumala Hänen siunauksistaan ja suurista teoistaan, joitan olemme saaneet osaksemme.


Voimme tuoda Jumalalle kiitosta kautta koko rukoushetkemme.

"Tuokaa kaikki pyyntönne kiitoksen kanssa Jumalalle"( Fil. 4:6)
 

 • Kiitä hengellisistä siunauksista. Tuo kiitoksessa Jumalalle takaisin Häneltä saamasi hengelliset siunaukset.

 • Kiitä aineellisista siunauksista. Mainitse pienetkin hyvät asiat, joita Hän on antanut.

 • Kiitä fyysistä siunauksista. Kiitä terveydestä, ja sairaudenkin keskellä niistä alueista, joilla voit paremmin.

 • Kiitä Jumalaa myös "etukäteen" asioista, joita odotat Hänen valmistavan.

 • Kiitä Jumalaa ainakin yhdestä sellaisesta asiasta, mitä et maininnut edellisellä kerralla.
   

"Mitä muuta voisimme omalta osaltamme antaa Jumalalle kuin kiitosta ja ylistystä?"

"Kiittäminen on siunausten tunnustamista".


 

9. LAULU

Keskeytä rukoushetkesi laulaaksesi Herralle. Laulaminen on enemmän kuin vaihtelun tuomista rukoukseen. Se on myös hengellinen taisteluase. 

 • Laula olemassaoleva laulu tai laula spontaanisti sydämestäsi kumpuavilla ajatuksilla ja sävelillä.
   

(Kaikilta ihmisiltä ei laulaminen tietenkään suju tai se ei ole heille niin luontevaa, että se voisi olla osa rukoushetkeä.)
 

10. MIETISKELY

 

Mietiskely on hengellisten aiheiden pohtimista, hengellistä itsetutkistelua ja arviointia.


"Mietiskelyssä sovellamme hengellisiä tosiasioita ja periaatteita omaan itseemme Jumalan valtakunnan kansalaisina. Pyrimme johonkin konkreettiseen johtopäätökseen, jota voimme soveltaa päivittäiseen elämäämme."

 

Mietiskelyn tarkoituksena on nähdä ja ymmärtää Jumalaa ja Hänen suunnitelmiaan.


Mitä todella uskon Jumalasta? Miten Raamatun opetus Jumalasta voisi enemmän muokata elämääni? Miten se, mitä tiedän Hänestä, voi vaikuttaa päivittäiseen elämääni enemmän?

 • Valitse aihe, jota tutkit mielessäsi eri raamatunpaikkojen ja kokemusten pohjalta.

11. HILJAINEN KUUNTELEMINEN

 

Kuunteleminen eroaa odotuksesta siten, että keskityt odottamaan Herralta Hänen mahdollista puhettaan tai ohjeitaan. Rukouksen tulisi olla vuoropuhelua, ei yksinpuhelua.

"Hiljaisuus on merkki voimasta. Äänekkyys ei merkitse sitä, että meillä on voimaa." (J.R. Miller)


"Nykyisessä maailmassa olemme äänien piirittämiä. Lehdet, otsikot ja mainokset täyttävä mielemme sanoilla. Säännöllinen rukous tuo elämäämme niitä hiljaisuuden ja keskittyneisyyden hetkiä, joissa voimme kuulla Vapahtajan hiljaisen äänen." (Hubbard)


"Säännöllinen hiljainen hetki tuo ne olosuhteet, joissa voimme oppia kuuntelemaan Jumalaa." (Demaray)


"Hiljaisuuden hintana on silmien sulkeminen siltä, mitä tämä maailma pitää tärkeänä. Hiljaisuuden hintana on se, että käytämme aikaa, paljon aikaa opetellaksemme kuuntelemista."


"Voimakas, uutta luova rukous vaatii taustakseen hiljaisuutta. Ellemme osaa harjoittaa hiljaisuutta, emme voi myöskään oppia tuntemaan rukouksen voimaa." Mikään ei ole tässä aktiivisessa maailmassa vaikeampaa kuin hiljainen kuunteleminen. (John Hanne)

 • Voit hiljaisuuden aikana kysyä Jumalalta erityisiä, konkreettisia kysymyksiä.

 • Ole valmiina kirjoittamaan muistiin mieleesi tulevia ajatuksia.

   

12. YLISTYS

 

Päätä rukoushetkesi ylistyksellä, jolla myös aloitit sen.
 

 • Ylistä rukouksesi lopussa Jumalan valtasuuruutta ja viisautta.

 • Kiitä siitä, että Hän on kuullut esittämäsi rukoukset.

 • Kuten Luther ehdottaa, sano rukoushetkesi loppuun voimakas "amen". Tunnusta painokkaasti, että uskot Jumalan olevan luotettava.

 

Päivittäinen rukous:
Isä meidän -rukoukseen perustuva malli

Lähde: Larry Lea, Learning the Joy of Prayer, Kingsway Publications, 1997 Great Britain.

 

Kirjassaan "Learning the Joy of Prayer" Larry Lea soveltaa päivittäiseen rukoukseen Isä meidän -rukouksen mallia:

1. Pyhitetty olkoon sinun nimesi

Ajattele mielessäsi Jeesuksen uhria Golgatalla ja kiitä Jumalaa, että tämän uhrin ja Jeesuksen veren ansiosta saat kutsua häntä Isäksi.
Tuo ylistystä ja kunniaa Jumalan nimelle sen perusteella, mitä Hänestä käytetyt eri hebreankieliset nimitykset merkitsevät sinulle:

 • Syntikysymys: "Herra on minun vanhurskauteni" ("Jehova-tsidkenu", Jer. 23:6)

 • Pyhitys: "Herra pyhittää" ("Jehova-m'kaddesh" 3 Moos. 20:8)

 • Henki: "Herra on rauha"("Jehova-shalom, Tuom. 6:24)

 • Jumalan läsnäolo: "Herra on täällä" ("Jehova-Shammah" Hes. 48:35)

 • Terveys: "Herra parantaa" ("Jehova-rophe" 2 Moos. 15:26)

 • Menestys: "Herra näkee, Herran huolenpito nähdään" ("Jehova-jireh" 1 Moos. 22:14)

 • Turvallisuus: "Herra on minun lippuni" ("Jehova-nissi" 2 Moos. 17:15)

 • Johdatus: "Herra on minun paimeneni" ("Jehova-rohi", Ps. 23)

2. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi

Julista uskossa Jumalan valtakunnan ja tahdon toteutumista seuraavilla alueilla:

 • Oma elämäsi

  • Pyydä Jeesusta istumaan elämäsi valtaistuimella ja hallitsemaan sen kaikkia alueita.

  • Vaella koko päivän ajan tietoisesti Jumalan edessä

 • Perheesi:

  • puolisosi, lapsesi, omaisesi,

  • muut läheisesi ja suklaisesi

 • Seurakuntasi:

  • saarnaaja ja vanhimmisto, seurakuntalaiset, seurakunnan työ

 • Maasi ja kansasi:

  • Maan ja kaupungin johtajat,

  • Maan hengelliset johtajat

  • Kansallisen herätyksen tulo

3. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme

 • Ole Jumalan tahdossa

  • Rukoile Jumalalta apua, että osaisit etsiä ensin Hänen valtakuntaansa ja erottaisit joka päivä aikaa Raamatulle ja rukoukselle

  • Rukoile voidaksesi täyttää tehtäväsi omassa seurakunnassasi ja antaaksesi varoistasi Jumalan valtakunnan työhön

  • Rukoile tehokkuutta ja tasapainoa työelämääsi.

  • Rukoile apua hoitaaksesi oikein maallisia asioitasi, talouttasi ja velvoitteitasi
    

 • Usko ja luota Jumalan huolenpitoon

  • Rukoile uskossa Luuk. 6:38:n ja Fil. 4:19:n pohjalta. (“Antakaa, niin teille annetaan... niin kuin te mittaatte, niin teille mitataan.”Luuk. 6:38; “Minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne Kristuksessa Jeesuksessa.” Fil. 4:19)

  • Kiitä Jumalaa siitä, että Hän tietää tarpeet jo etukäteen.
    

 • Esitä tarpeesi Jumalalle konkreettisesti

  • Päätä rukoilla sen sijaan että murehtisit.

4. Anna meille meidän velkamme anteeksi

 • Pyydä Jumalalta anteeksi

  • Pyydä Häntä näyttämään ne elämäsi alueet, jotka eivät miellytä Häntä

  • Tunnusta syntisi. Hyväksy se, mitä Jumala sanoo synnistä. Pyydä vapautusta kaikista kahleista.

  • Elä kuuntele syyttävää ääntä. Muista, että olet täydellinen ja vanhurskas Jeesuksessa.

 •  Anna anteeksi muille

  • Anna anteeksi muille tahtoratkaisun perusteella. Rukoile heidän puolestaan.

  • Päätä vastata pahaan hyvällä ja rakastaa ja siunata vastustajiasi.

  • Rukoile, että voisit kokea runsain mitoin Hengen hedelmän ilmenemistä elämässäsi (Gal. 5:22-23: rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen)


5. Älä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.

Pukeudu Jumalan taisteluvarustukseen, jotta voisit pitää puoliasi paholaisen juonia vastaan (Ef. 6:11). Jumalan lupaukset ovat suojamme.

 • Totuuden vyö

  • Julista uskossa Raamatun perusteella: "Jeesus, sinä olet minun totuuteni" (Joh. 14:6 "Minä olen tie, totuus ja elämä")

 • Vanhurskauden haarniska:

  • "Jeesus, sinä olet minun vanhurskauteni" (2 Kor. 5:21 "Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden", Kol. 2:10 "Hänen yhteydessään te olette tulleet tästä täyteydestä osallisiksi.")

 • Kenkinä jaloissa alttius julistaa rauhan evankeliumia:

  • "Jeesus, sinun avullasi voin olla valmis, sinussa voin kaiken." (Fil. 4:13 "Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa")

 • Pelastuksen kypärä:

  • "Jeesus, sinä olet minun pelastukseni" (Hebr. 5:9 "..hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen tuoja, kaikkien niiden pelastaja, jotka ovat hänelle kuuliaisia.")

 • Hengen miekka, Jumalan Sana:

  • "Jeesus, sinä olet elävä Sanani" (Joh. 6:63 "Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä.")

 • Uskon kilpi:

  • "Jeesus, sinä olet minun uskoni" (Gal. 2:20 "Sen elämän, jota tässä ruumissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan")

 

("Pukeutuminen" on tietysti pelkkä kielikuva eikä tarkoita, toisin kuin jotkut ovat ajatelleet, että on suoritettava tämän raamatunpaikan pohjalta jokin hengellinen pukeutumisrituaali, joka suojaa pimeyden voimilta.)

Rukoile Jumalan varjelusta itsellesi ja läheisillesi ja julista uskossa Psalmin 91 perusteella:

"Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan." ( jae 2).

"Herra pelastaa minut linnustajan ansasta ja pahan sanan vallasta" (jae 3)
sen vuoksi että:

"olen ottanut suojakseni Korkeimman," (jae 9)

"turvaan Häneen" (jae 14)

"ja tunnustan Hänen nimeään" (jae 14)

 

6. Sillä Sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.

 

 • Valtakunta:

  • Ylistä Isää, joka on nähnyt hyväksi antaa sinulle valtakunnan (Luuk. 12:32), vapauttanut sinut pimeyden vallasta ja siirtänyt rakkaan Poikansa valtakuntaan — rakkauden ja valon valtakuntaan. (Kol. 1:11-12)

  •  Julista uskossa: “Jumala on vapauttava minut kaikesta pahasta ja pelastava minut taivaalliseen valtakuntaansa”(2 Tim. 4:18)

 • Voima:

  • Ylistä Jumalaa, joka on luonut maailman voimallaan (Jer. 10:12) ja hallitsee voimallaan iankaikkisesti (Ps. 66:7). Kiitä ja ylistä Jumalaa siitä, että Hän on kutsunut sinut olemaan osallinen voimastaan.

  • Ajattele Jumalan voimaa ja ylistä Häntä siitä, että Hän on paljon suurempi kuin inhimilliset ongelmat. Hän tekee ihmeitä ilman määrää.

  • Ylistä uskossa: “Herra antaa minulle voiman korkeudesta (Apt. 1:8) ja vahvistaa minua väkevyytensä voimassa (Ef. 6:10), Hän antaa väsyneelle voimaa yltäkyllin (Jes. 40:29), Hän on antanut minulle vallan tallata kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole minua vahingoittava (Luuk. 10:19).

 • Kunnia:

  • Ylistä Jumalaa, kunnian kuningasta (Ps. 24:8): “Sinun, Herra, on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun on kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Sinun on kuninkuus, sinä olet kaikea muuta korkeammalla...”(1 Aik.29:11)

  • Pyydä Jumalalta, että Hän auttaisi sinua elämään nimensä kunniaksi, ja kiitä ja ylistä Häntä siitä, että Hän on kutsunut sinut olemaan osallinen kirkkaudestaan (1 Tess. 2:12).

Viikko-ohjelma esirukouksen perustaksi

 

Perustuu Dick Eastmanin kirjaan Love on Its Knees, 1999)


Maanantai: Rukous pelastumattomien puolesta

"...hän rukoili pahantekijäin puolesta (pyysi pahantekijöilleen armoa" (Jes. 53:12)


"Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämän esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta... tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden." (1 Tim. 2:1)

Miten rukoilla ei-uskovien puolesta?

 • Vetoa Jumalan tahtoon, joka on, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden (1 Tim. 2:4)
   

 • Rukoile, että Pyhä Henki voisi antaa heille terveen synnintunnon ja näyttää "synnin, vanhurskauden ja tuomion" (Joh. 16:8)
   

 • Rukoile, että Jumala toimisi monin tavoin "avatakseen heidän silmänsä ja kääntääkseen heidät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan valtaan, että he saisivat syntinsä anteeksi" (Apt. 26:18)
   

 • Rukoile, että kaikki vihollisen vaikutus poistuisi heidän tunteistaan, tahdostaan ja ymmärryksestään. Rukoile Jeesuksen seurakunnalleen antaman valtuutuksen perusteella Matt. 16:18, "tuonelan portit eivät sitä voita")
   

 • Rukoile, että Herra voisi kohdata näitä henkilöitä heidän erityisissä tarpeissaan ja ongelmissaan (perhe- tai avioliittohuolet, taloudelliset huolet, sairaudet ym.). Anna Jumalalle rukoustesi kautta kanava osoittaa rakkauttaan ja laupeuttaan.
   

 • Rukoile pitkin päivää ja tuo Herralle lyhyitä, spontaaneja pyyntöjä: "Herra, lähetä työntekijöitä näitä nuoria varten", "Avaa mahdollisuus keskusteluun tämän henkilön kanssa" ne, tai "Herra, julistan pelastussuunnitelmasi toimeenpanoa sen ja sen elämässä Jeesuksen nimen arvovallalla."
   

 • Rukoile, että Herra kaikkivaltiudessaan järjestäisi ja käyttäysi erilaisia olosuhteita ja tilanteita ääntämään näiden henkilöiden huomio Jumalan puoleen.
   

 • Rukoile näiden henkilöiden vapautumista tämän alueen tai kansan keskuudessa vaikuttavista ajatusrakennelmista ja -kahleista, esim. rahanhimo, materialismi, menestyksen tavoittelu, kyynisyys, kevytmielisyys, päihteet.

 
Tiistai: Rukous vallanpitäjien ja yhteiskunnallisten vaikuttajien puolesta

"Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämän esirukouksia ja kiittämään...kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti." (1 Tim. 2:1-2)

Millaista hallintoa tulee rukoilla:

"Herra on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on; ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupetta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä." Miika 6:8

Tyrannimaisesti hallitsevien ja kansaa murhaavien johtajien suhteen voimme rukoilla

"Rauetkoon heidän hankkeensa. Kukista heidät heidän rikostensa paluouden tähden, sillä he niskoittelevat sinua vastaan." Ps. 5:11

Voimme rukoilla, että kaikkien kansojen johtajat saavat kuulla evankeliumin ja kääntyä Jumalan puoleen.

"...hän on saattava ihmetyksiin monet kansat, hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa. Sillä mitä heille ei ikinä ole kerrottu, sen he saavat nähdä,mitä he eivät ole kuulleet, sen he saavat havaita." (Jes. 52:15)

Rukoile lisäksi yhteiskunnan eri alueiden puolesta, että Jumala antaisi heille ymmärrystä, kirkastaisi tahtonsa ja johtaisi heitä totuuden tuntemiseen:

 • Poliittiset vaikuttajat eri tasoilla

 • Oikeuslaitos

 • Hengelliset vaikuttajat (kirkkokuntien ja uskontojen johtajat ja vaikuttajat)

 • Koululaitos, tiedeyhteisö

 • Kulttuurin ja median vaikuttajat

 • Talouselämän vaikuttajat

 • Eri laitosten viranomaiset


 

Keskiviikko: Rukous kansakuntien puolesta

"Sinä olet verelläsi ostanut Jumalle ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoita ja maista." Ilm. 5:9-10

Rukousaiheita:

 • Evankeliointia estävän lainsäädännön muuttuminen

 • Evankeliointia estävän kulttuurin muuttuminen ja avautuminen (esim. vieraan ja uuden pelko)

 • Evankeliointia estävän muiden uskontojen vaikutuksen murtuminen

 • Materialististen aatteiden murtuminen.

 • Yleistä moraalia alentavan ilmapiirin ja lainsäädännön muuttuminen.

Käytä apunasi erilaisia lähdeteoksia, joista saat konkreettista ja ajankohtaista tietoa eri maista, niiden tilaisteista, evankeliointityöstä ja hengellisistä tarpeista.

Paras tämän aihepiirin lähdeteos esirukoilijalle lienee Patrick Johnstonen ja Jason Mandrykin Operation World, 21st Century Edition. Siinä käydään läpi maailman kaikkien maiden tilanne ja kohta kohdalta strategiset rukousaiheet.

Torstai: Rukous työntekijöiden puolesta

Miten rukoilla evankeliumin työntekijöiden puolesta?

 • Rukoile, että elon Herra herättäisi työntekijöitä lähtemään sadonkorjuuseen (Matt. 9:35-38)
   

 • Rukoile, että Jumala vahvistaisi ja rohkaisisi saarnaajia, lähetystyöntekijöitä, evankelistoja ja muita työntekijöitä, jotka ovat mukana Hänen työssään. (Kol 1:9-11, 2 Tess. 1:11-12)
   

 • Rukoile Jumalan varjelusta kaikkia vihollisen juonia vastaan, jotka voisivat vahingoittaa työntekijöitä ja työtä. Rukoile varjelusta heidän perheilleen. (Ps. 91, Joh. 17:15, 2 Tess. 3:3)
   

 • Rukoile, että Herra siunaisi sanansa, jonka Hänen palvelijansa julistavat ja että se läpäisisi pimeyden, koskettaisi kuulijoiden sydämiä ja saisi aikaan uskon kuuliaisuutta. (Ef. 6:19-20, Kol. 4:2-6, Apt. 10:34-44)


Perjantai: Rukous seurakunnan puolesta
 

Miten rukoilla seurakunnan puolesta?

 • Rukoile, että yksilöuskovat ja kokonaiset seurakunnat voisivat palauta ensimmäiseen rakkauteensa, etsiä Hänen läsnäoloaan ja pyrkiä elämään kaikessa Hänen mielensä mukaan (Ilm. 2:4-5, 3:20)
   

 • Rukoile aitoa yhteyttä uskovien välille, jotta ovet avautuisivat sadonkorjuulle. (Joh. 17:23, Ef. 4:3-6)
   

 • Rukoile, että seurakunnista paljastuisivat ne ajatusrakenteet ja esteet, jotka antavat viholliselle jalansijaa ja pidättävät herätystä, esim. arvosteluhenki, ylpeys, epäuskoa, materialismi (Jaak. 3:13-4:7, 1 Joh. 2:15-17)
   

 • Rukoile, että seurakuntaan tulisi hätä hukkuvista sieluista ja halu kantaa Jumalan antamia taakkoja. (2 Kor. 5:11-21)
   

 • Rukoile, että Herra antaisi rukousherätyksen omaan kaupunkiisi ja nostaisi esirukoilijoita rukoustaisteluun, kunnes paikallinen seurakunta herää ja Jumalan tarkoitusperät toteutuvat (Jes. 62:6-7)


Lauantai: Rukous kärsivien puolesta


- sairaiden, nälkäisten, vähäosaisten, sorrettujen puolesta.

"Hädässään he huusivat avuksi Herraa, ja Herra pelasti heidät ahdingosta. Hän lähetti sanansa, ja se paransi heidät, haudan partaalta hän auttoi heidät turvaan." (Ps. 107:19-20)

"Aabraham rukoili Jumalaa, ja Jumala paransi Abimelekin ja hänen vaimonsa ja hänen orjattarensa" (1 Moos. 20:18)

 

 

Sunnuntai: Rukous perheen puolesta

Miten rukoilla omien lasten puolesta

 • Rukoile, että lapsesi varttuisivat viisaudessa, iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä (Luuk. 2:52)
   

 • Rukoile, että Jeesus Kristus saisi muotoa lapsissasi (Gal. 4:19)
   

 • Rukoile, että lapsesi - vanhurskasten jälkeläiset - pelastuisivat.
   

 • Rukoile, etteivät he joutuisi kiusaukseen vaan varjeltuisivat pahasta (Snl 11:21, Matt. 6:13)
   

 • Rukoile, että lastesi kohdalla toteutuisi Jumalan lupaus, että Hän palvelijoittensa lapset saavat elää turvassa ja Jumalan läsnäolossa ja että he pysyvät Hänen edessään ja ovat Hänen huomassaan (Ps. 102:29)
   

 • Rukoile, että lapsesi tulisivat Herran opettamiksi ja heidän rauhansa olisi suuri (Jes. 54:13)
   

 • Rukoile, että lapsesi oppisivat erottamaan hyvän pahasta ja heillä olisi hyvä omatunto Jumalan edessä (Hebr. 5:14, 1 Piet. 3:21)
   

 • Rukoile, että he valitsisivat viisaasti ystävänsä ja varjeltuisivat moraalittomilta, epärehellisiltä, pahoilta ja päihteitä käyttäviltä ihmisiltä. (Snl. 13:20, 1 Kol 5:11)
   

 • Rukoile, että he varjeltuisivat maailman hengeltä, maailmallisilta moraalikäsityksiltä ja siveettömyydeltä. (Ef. 5:3, 31-33)
   

 • Rukoile, että he kunnioittaisivat vanhempiaan. (Ef. 6:1-3)

Etusivulle

Yksinkertainen rukouksen malli
Rukoustunnin jako 12 osaan
Isä meidän -rukoukseen perustuva malli
Viikko-ohjelma esirukouksen perustaksi
bottom of page