top of page
healing-4054923_1280.jpg
Miksi kaikki eivät parane, vaikka rukoillaan vilpittömästi?

 

 

Suurella osalla uskovista on henkilökohtainen kokemus siitä, että Jumala parantaa sairauksia.

 

Perheessä, ystäväpiirissä, seurakunnassa tai omalla kohdalla on tapahtunut epätavallisia parantumisia, jotka ovat yhteydessä rukoukseen. Jotkut tapauksista ovat hämmästyttäviä eikä lääketiede pysty niitä selittämään.

 

Yhtä lailla uskovilla on kokemusta siitä, että joku ei ole parantunut, vaikka on rukoiltu.

 

Paranemisihmeitä tapahtui sekä Vanhassa että Uudessa Testamentissa, ja niitä on tapahtunut kautta seurakunnan historian ja tapahtuu jatkuvasti.

 

Armoitetuimpienkaan Jumalan palvelijoiden toiminnassa tai missään seurakunnassa ei kuitenkaan ole niin, että kaikki sairaat, joiden puolesta rukoillaan, säännönmukaisesti paranisivat.

 

Kysymys, miksi kaikki eivät paranne, vaikka heidän puolestaan rukoillaan vilpittömästi ja Jumalan mahdollisuuksiin uskoen, on yksi yleisimmästä ja samalla vaikeimmin vastattavista kysymyksistä uskovan ja seurakunnan elämässä.

 

Emme tiedä riittävästi, jotta tähän voisi vastata.

 

Meille ei ole suotu tässä elämässä tällaista tietoa. Erilaisia tapauksia ja olosuhteita on miljoonia. Kysymys ei siksi ole yksinkertainen.

 

Seuraavassa on joitakin seikkoja, jotka pätevät joihinkin tapauksiin yhdessä tai erikseen:

 
Jumalan säätämys fyysistä, ajallista olemassaoloa varten asettaa todennäköisesti tiettyjä rajoituksia.

 

Vastaus kysymykseen, miksi kaikki eivät parane rukouksella, todennäköisesti liittyy osittain Jumalan säätämykseen (kuten vastaus moniin muihinkin vaikeisiin kysymyksiin).

 

Ihmiselle ja fyysiselle olemassaololle on säädetty tiettyjä lainalaisuuksia ja periaatteita.

 

Se, missä määrin ajallisen katoavaisuuden ja fyysisen haavoittuvuuden periaatetta voidaan joissakin tilanteissa ohittaa rukouksella, on tietomme ulkopuolella.

 

Jumala on säätänyt ihmiselle tietyn elämän pituuden. Fyysinen heikkous, rappeutuminen ja elimelliset sairaudet kaikki yhdessä johtavat elämän päättymiseen.  

 

 

Rukouksen pitäisi parantaa jokainen sairaus, jotta jäljelle ei jäisi mahdollisuutta kysyä, miksi kaikki eivät parane.

 

Ihmeparaneminen on sananmukaisesti ihme – jotakin, mikä ei tapahtuisi itsestään luonnon omia kanavia pitkin ilman Jumalan väliintuloa.

 

Jos rukouksen seurauksena jokainen sairaus paranisi, se olisi käytännössä lainkaltainen säännönmukaisuus. Se merkitsisi, että rukoilijalla olisi luomakunnassa valta rukouksen kautta saada automaattisesti aikaan Jumalan väliintulo ja luonnon kemiallisten ja fysikaalisten mekanismien ohittaminen.

 

Raamattu kehottaa meitä rukoilemaan sairaiden puolesta ja rohkaisee meitä, että rukouksella on vaikutusta. On kuitenkin selvää, että rukouksella sairaiden puolesta ei ole luonnonlain kaltaista automaattista, yleisluontoista, poikkeuksetonta ja välitöntä vaikutusta.

 

 

Mikä on sairautta, mikä taas ruumiin luonnollista reaktiota olosuhteisiin?

 

On myös vaikeaa määritellä, mikä on sairaus. Osa asioista, joista joku henkilö kärsii, on elimistön suoraa reaktiota olosuhteisiin, ravintoon ym.

 

Näiden reaktioiden poistuminen hänen kehostaan huolimatta siitä, että niiden aiheuttajaa ei poisteta, merkitsisi siis, että hänen kohdallaan jokin luonnon säännönmukaisuus lakkaisi pysyvästi toimimasta. Jokin elimistön kemiallinen reaktio, joka toimii häntä ympäröivässä maailmassa, lakkaisi toimimasta hänen elimistössään.

 

Eräs henkilö arveli, että hänen sänkynsä sijainti aiheutti hänelle erilaisia särkyjä ja ongelmia. ”Mutta rukoilen, että sängyn paikka ei vaikuttaisi.”

 

Tämä henkilö uskoi, että rukouksen avulla ympäristötekijöiden luonnollinen vaikutus ihmisruumiiseen saataisiin loppumaan tässä maapallon pisteessä. Jumala voi tehdä ihmeitä yksittäistapauksissa, mutta uskolla ei kuitenkaan ole yleispätevää, luonnon normaaleja reaktioita poistavaa vaikutusta.

 

Tämänkin henkilön ongelman kaltaisessa tapauksessa olisi viisasta ensisijaisesti toimia Jumalan yleisen säätämyksen rajoissa ja yrittää löytää parempi nukkumapaikka.

 

Luonnollisen ratkaisun etsiminen ei ole epäuskoa.

 

 
Parantamisen armolahjan merkitys selittää tämän kysymyksen joiltakin osin.

Parantamisen armolahjalla on merkitystä sen suhteen, millaisia valtuuksia rukoilijalla on rukoilla parantumisihmeitä. Muutoinhan tämän lahjan olemassaololla ei olisi merkitystä, eikä sitä myöskään mainittaisi Raamatussa.

 

Myös kokemus osoittaa, että joidenkin henkilöiden rukouksen tuloksena paranee sairauksia, kun taas jollakin toisella rukoilijalla ei ole lainkaan tällaisia kokemuksia rukoustensa välittömästä vaikutuksesta.

 

Jo Uusi testamentti osoittaa, että kaikilla henkilöillä ei ole samanlaisia hengellisiä valtuuksia (armolahjoja).

 

Kun ihmiset tulivat Jeesuksen ja apostolien luo ja toivat sairaita perheenjäseniään, jotta heidän puolestaan rukoiltaisiin, he saivat avun ja palasivat kotiinsa parantuneina. Olisivatko he parantuneet, jos olisivat jääneet kotiin ja rukoilleet siellä Jumalalta apua?

 

”Jos Jumala haluaa, Hän voi parantaa minut kotona tai penkissä, ei minun tarvitse mennä eteen rukoiltavaksi”, jotkut ajattelevat. Kyllä Jumala voi parantaa kotonakin, mutta parantamisen armolahja ja paranemisen kanavointi sen kautta on yksi Hänen säätämyksensä.

 

Emme tiedä riittävästi hengen maailmasta voidaksemme selittää parantamisen armolahjan merkityksen ja toisaalta "tavallisten" uskovien rukouksen henkilökohtaisesti tai yhdessä.

 

Parantamisen armolahja on tietynlainen valtuutus, kuin avain, joka ovaa tietyt ovet. Kaikilla ei ole kaikkia avaimia. Henkilöiden, joilla tämä lahja on ja joiden rukousten kautta jatkuvasti tapahtuu ihmeellisiä asioia, on hyvä muistaa, että kaikilla näitä ”avaimia” ei ole.

 

On sellaistakin julistusta, että kristillinen palvelutyö ja usko eivät ole täysipainoisia, jos ihmeitä ja merkkejä ei tapahdu. Tällainen sanoma on masentava henkilöille, jotka ovat vuosikausia vilpittömästi rukoilleet ja paastonneet uskoen Jumalan ihmeitätekevään voimaan ja armolahjoihin, heitä on voideltu öljyltä ja seurakunnan vanhimmat ovat rukoilleet heidän puolestaan – mutta ihmettä ei ole silti tapahtunut.

 
Emme tiedä, kuinka paljon rukousta tarvitaan.

 

Raamattu sanoo yksinkertaisesti: "Rukoilkaa toinen toistenne puolesta, että te paranisitte." Jaak. 5:16

 

Tässä samassa kohdassa Jaakob myös viittaa profeetta Eliaan, joka joutui toistamaan useamman kerran samaa rukousta ja odottamaan rukouksessa, ennen kuin sai vastauksen. Tämä viittaisi siihen, että paranemiseen saatetaan tarvita pitempiaikaista rukousta.

On myös mahdollista, että joissakin tapauksissa tarvitaan useiden henkilöiden rukousta. Saatetaan myös tarvita paastoa, vastaavasti kuin Jeesus sanoi että tietynlaista henkivaltaa ei pysty ajamaan ulos muuten kuin rukouksella ja paastolla (Mark. 9:29).

 

Meille ei ole annettu tarkkaa tietoa näistä asioista. Emme voi yksinkertaisesti sanoa toiselle henkilölle, että hänen pitäisi rukoilla ja paastota enemmän, jotta Jumala vastaisi. Mutta voimme totella Raamatun kehotusta rukoilla yksin ja yhdessä ja tehdä oman osamme, ja Jumala tekee oman osansa.

 

Joskus sairaus palvelee Jumalan suunnitelmaa

 

Joskus Jumalalla on hyvä syy sallia sairauksia ja vaikeuksia: niiden kautta saavutetaan jokin korkeampi hyvä ja suurempi siunaus.

 

On monia sellaisia tapauksia, että sairaalaan joutunut uskova on voinut olla avuksi toiselle siellä olevalle henkilölle, johdattaa hänet uskoon tai rohkaista häntä.

 

Vain Jumala tietää täysin, miten meidän elämämme eri tilanteet verkostoituvat muiden ihmisten elämän kanssa ja millainen laajempi merkitys erilaisilla vaikeillakin asioilla on meidän oman tulevaisuutemme ja muiden kannalta. Näemme itse vain osan kokonaiskuvasta.

 
Sairaudesta selviäminen voi tapahtua johdatuksen kautta.

 

On erittäin paljon sellaisia tapauksia, että apu sairauteen tai tapaturmaan on tullut Jumalan johdatuksen kautta. Hän on valmistanut avaun jo etukäteen

Erään henkilön kilpirauhassyöpä löytyi, kun hän osui paikalle juuri, kun hänen lääkäriystävänsä oli asentamassa näyttelytilaan ultraäänilaitetta ja häntä pyydettiin ”koekaniiniksi”.

 

Erään toisen henkilön syöpä löytyi, kun hän näki unen, että hänellä on syvällä solisluun alla patti. Eräs henkilö sai avun oikeaan aikaan, kun hän sai matkalla sydänkohtauksen muutaman minuutin päässä kardiologisesta erikoissairaalasta. Erään henkilön henki pelastui, kun hänen ollessaan sairaalassa akuutin vatsavaivan vuoksi paikalle tuli muun asian vuoksi "sattumalta" kokenut kirurgi, joka tunnisti hengenvaarallisen ongelman ja suoritti välittömästi monen tunnin leikkauksen.

Jumala ei estänyt näiden sairauksien syntyä, mutta hän johdatti niihin avun. Sairaudet olivat päässeet kehittymään perinnöllisten tai ympäristövaikutusten vuoksi. Mutta Jumala johdatti näitä henkilöitä heidän tietämättään niin, että he saivat tarvittavan hoidon oikeaan aikaan.

- Ja Jumala johdattaa, kun me elämme elämäämme rukoillen.

 

Mitä tarkoittaa, kun psalmissa sanotaan, että Jumala parantaa kaikki sairaudet?

 

”Herra parantaa kaikki sinun sairautesi”, kirjoittaa Daavid psalmissa 103:3.

 

Mitä tämä tarkoittaa, jos kaikkien uskovien kaikki sairaudet eivät kuitenkaan parane?

 

Raamattu opettaa selvästi, että Jumalalla on valta parantaa sairauksia ja tehdä ihmeitä. Raamattu myös lupaa, että rukouksen kautta on mahdollista saada apu erilaisiin sairauksiin. Tämä on Jumalan toimintatapaa ja hyvää tahtoa koskeva periaate, ei yleispätevä lainalaisuus, joka koskee kaikkia ihmisiä ja kaikkia sairauksia kaikkina aikoina ja kaikkialla.

 

Psalminkirjoittaja on henkilökohtaisesti kokenut Jumalan apua ja parantumisia, ja tässä kiitosvirressä hän kehottaa sieluaan kiittämään Jumalaa kaikesta hyvästä ja ihmeellisestä:

103:1  Daavidin virsi. Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä.

2 Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt,

3 hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi,

4 joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella,

5 joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan.

Raamatun kokonaisvaltaista opetusta ei voi perustaa yksittäisille jakeille tai yksittäisten henkilöiden kokemukselle.

Kiitosvirsi ei myöskään ole sellainen tekstilaji, jossa jotakin asiaa voi analysoida ja pohtia kaikilta puolilta teologisesti.

Vaikka kaikki ihmiset kaikkialla ja kaikissa tilanteissa eivät välittömästi parane rukouksen kautta, Raamattu ja kokemus osoittavat, että Jumala vastaa rukouksiin ja johdattaa, auttaa sairauksien keskellä ja myös vaikuttaa niiden paranemiseksi tai voittamiseksi.

bottom of page