top of page
Säännöllinen rukous käytännössä

 

SISÄLTÖ:

 • Kuinka paljon rukoilla joka päivä?

 • Syitä rukouksen laiminlyöntiin

Lähteet: 

 • Dick Eastman, The Hour that Changes the World, USA 1984.

 • Larry Lea, Learning the Joy of Prayer - Could You Not Tarry One Hour? Great Britain 1997.

 • Wesley Duewel, Mighty Prevailing Prayer, Michigan 1990.

Kuinka paljon rukoilla joka päivä?

Päivittäinen tavoite on tärkeä

Meillä tulee olla koko päivän kattava keskusteluyhteys Jumalan kanssa ja virittyneisyys rukoukseen. Ajasta ja paikasta riippumatta keskustelemme Jumalan kanssa.

Johdonmukaisen, keskittyneen rukouksen ja Jumalan kohtaamisen vuoksi tarvitsemme lisäksi selkeitä, yksityisiä rukousaikoja ja rukoushetkiä. On eri asia rukoilla mielessään ruuhkabussissa kuin ääneen avoimen Raamatun äärellä omassa rauhassa.

 

Kuinka kauan pitäisi rukoilla joka päivä?

 

"Esirukoilijat, joilla on tuska hukkuvista ihmisistä ja jotka ymmärtävät jokaisen sielun arvon, eivät periaatteessa koskaan kysy tällaista kysymystä." Dick Eastman

Meillä on kuitenkin hyvä olla päivittäinen vähimmäistavoite, esim. tunti päivässä.

Emme aseta määrällisiä tavoitteita siksi, että kysymys olisi jostakin suorituksesta, pyhyyden mittapuusta tai tuntikilpailusta.

 

Kysymys on siitä, että rukouksesta olisi tultava meille jokapäiväinen, itsestäänselvä tapa, niin että kunnioitamme Jumalaa päiväohjelmamme kautta, suomme Hänelle jakamattoman huomiomme ja keskustelemme Hänen kanssaan.

Jumala ansaitsee parhaimpamme — ei vain muutamaa väsynyttä lausetta ennen nukkumaanmenoa uuvuttavan ja kiireisen päivän päätteeksi. 


"Jo kymmenen minuuttia Jeesuksen seurassa tekee koko päivästä erilaisen." (Henri Drummond)

Jeesus opetti opetuslapsensa rukoilemaan.

Opetuslapset oppivat itseltään Jeesukselta säännöllisen rukouksen tärkeyden.

 • Kun apostolit valmistautuivat helluntaihin, he rukoilivat ja anoivat yhdessä ja yksimielisesti.

 • Kun heidän oli valittava uusi apostoli Juudaksen tilalle, he rukoilivat.

 • Kun Jerusalemin seurakunta kasvoi 3000:lla, he jatkoivat vakaasti yhteistä rukousta.

 • Kun Pietari ja Johannes menivät temppeliin ja halvattu parani, oli rukoushetki.

 • Apostolit rukoilivat vankilassa, palatsissa, kodeissa.

 • He rukoilivat kaikkialla, nostaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä.

Thomas Payne: "Prayer - The Greaterst Force on Earth"

Jeesukselle rukous näytti olevan hänen tapansa levätä ja virkistyä.


Suuret Jumalan ihmiset ovat aina olleet ennen kaikkea suuria rukoilijoita ja rukoilleet päivässä tuntikausia.

Tottumuksen merkitys ja teho

Jos rukous todella on se ensisijainen ase, jonka avulla voitamme vihollisen, säännöllisen rukoustottumuksen muovaaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Raamatun ja muun hengellisen kirjallisuuden lukeminen, vaikka se on tärkeää, ei saa viedä aikaa rukoukselta.

 

Mikään ei voi korvata aktiivista rukousta ja suoraa rukousyhteyttä Jumalaan.

"Kylvä toimintaa, niin niität tottumuksen. Kylvä tottumus, niin niität luonteenlaadun. Kylvä luonteenlaatu, niin niität kohtalon." (Eastman)

"Jos erotat rukoukselle yhden tunnin päivässä, siitä tulee vuodessa 365 tuntia. Se vastaa 45 täyttä 8 tunnin työpäivää. Se merkitsee ylimääräistä puoltatoista kuukautta aktiivista ja tuottavaa toimintaa elämäsi jokaisena vuotena." Juuri tätä epätoivoinen maailma meiltä kaipaa. (Oscar Schisgall)

Meillä ei ole muuta kuin tämä hetki. Eilinen on mennyt, huomisesta emme tiedä. Rukous on elämistä tässä hetkessä. Se, mitä aiomme tehdä Herralle, on käynnistettävä nyt. Rukoukset on rukoiltava nyt. Herätyksen on tultava nyt. (Eastman)

Tunti rukousta päivässä on selkeä tavoite. Tässä ajassa ehtii käydä läpi paljon rukoustapoja ja asioita.

Jeesus sanoi opetuslapsille Getsemanessa:

 "Niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani (hetki = tunti). Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko." (Matt. 26:40-41)

Larry Lea toteaa, että kun tiedämme, minkä asioiden puolesta ja miten meidän tulee rukoilla, emme enää ajattele "Miten ikimaailmassa voisin rukoilla kokonaisen tunnin?", vaan pohdimme "Miten pystyn käymään tämän kaiken läpi yhdessä tunnissa?"

"Ongelma on ollut siinä, että kun emme tiedä, mitä sanoa rukouksessa, väsytämme itsemme kymmenessä minuutissa."

 

"Pyhän halumme rukoilla tulee muuttua järjestykseksi, jossa toteutamme pyhää itsekuria. On monia ihmisiä, jotka haluavat totella Jumalaa, mutta he eivät rukoile." 

 

"Rukouksen ja tottelevaisuuden on kuljettava käsi kädessä."

 

Haaste kiireisen elämän keskellä

Tunnin täyttäminen järjestelmällisellä rukouksella ei ole lainkaan vaikeaa. Kuten Larry Lea toteaa, kun tiedämme, mitä ja miten rukoilla ja meillä on rukousohjelma, huomaamme pian, että tunti ei alkuunkaan riitä.

Varsinainen haaste on ajan järjestämisessä.

Kun teemme päätöksen rukoilla tunti päivässä, törmäämme välittömästi siihen tosiasiaan, että nykyisen elämänrytmin keskellä yhden hiljaisen tunnin tai kahden puolituntisen järjestäminen on erittäin vaikeaa, varsinkin perheenäidille.


Se on yllättävän vaikeaa jopa uskovissa kodeissa, puhumattakaan kodeista, jossa kaikki eivät ole uskovia.

 

Yksinäisyyteen vetäytyminen on usein hankalaa, eikä asiaa helpota se, että toiset eivät välttämättä ymmärrä rukouksen ja säännöllisen hiljentymisen tärkeyttä samalla tavalla kuin me itse.


Asia vaatii itsekuria, järjestelyitä, kekseliäisyyttä, asioiden asettamista selkeään tärkeysjärjestykseen ja joistakin asioista luopumista.

Meidän on yksinkertaisesti päätettävä mielessämme ja tultava tähän johtopäätökseen:

Ei voi olla niin, ettei uskovan ihmisen elämässä löydy 24 tunnin vuorokaudesta yhtä ainoaa tuntia Jumalalle ja sille toiminnalle, rukoukselle, joka on koko elämämme ja kaiken muun toimintamme turva, perustus ja menestyksen edellytys!

Syitä rukouksen laiminlyöntiin

 

Vaikka ymmärrämme rukouksen tärkeyden, silti helposti käytännössä laiminlyömme sitä. Tässä joitakin syitä:
 

Kiireisyyteen vetoaminen

Päivittäisten tehtävien joukossa rukous helposti jää viimeisille sijoille - siitä huolimatta, että halutessamme pystyisimme kyllä kiireisinäkin päivinä rukoilemaan edes jonkin verran.

"Olen liian kiireinen", monet sanovat - samalla kun sielut vaeltavat kohti iankaikkista kadotusta. Koko yhteiskuntamme on liian kiireinen kunnioittamaan Jumalaa, vaikka Hän on antanut meille kaiken, mitä omistamme. (Dick Eastman)


"Mitä enemmän Herralla Jeesuksella oli tekemistä, sitä enemmän hän rukoili." (Hildersam)

Fanatismin ja epäraittiuden pelko

Pelkäämme, että alituisten rukoushetkien järjestäminen voi johtaa fanaattisuuteen.

 

"Hengellisen epäraittiuden ja fanatismin pelko on usein niin voimakasta, että rukouksesta paljon puhuvia tai sitä säännöllisesti harrastavia henkilöitä saatetaan pitää fanaatikkoina tai ylihengellisinä. Rukouselämä ei kuitenkaan koskaan tee uskovaa epäraittiiksi." (Dick Eastman)

Joidenkin tunne-elämä on voimakkaampaa, ja eri ihmisillä on erilaisia reagointi- ja toimintatapoja - mutta eivät erilaiset mahdolliset ylilyönnit ole säännöllisen rukouselämän syytä. Jos ilmenee epäraittiutta, syyt siihen ovat muualla kuin rukouksessa.

Lainalaisuuden pelko

Säännöllinen rukous ja paasto ovat uskovan elämän perusasioita.

 

Se, että jollakin on säännöllinen rukousaika tai että joku pyrkii rukoilemaan tietyn ajan joka päivä, ei merkitse sitä, että hän on lain alla. Se, että joku paastoaa säännöllisesti, ei merkitse sitä, että hän on "fariseus".

Väärä arkuus

Jotkut kokevat itsensä liian huonoiksi esirukoustehtävään. Vääränlainen nöyryys voi kuitenkin johtaa meidät tappiolliseen uskonelämään.
Saamme kuitenkin lähestyä Jumalaa rohkeasti.


Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Hebr. 4:16:

 

Jumala kuuntelee rukouksemme kautta kuuluvaa Hengen ääntä, ei sitä, miten kaunopuheisesti osaamme esittää asiamme.

Oman osuuden vähättely

Kun oma rukouksemme tuntuu vähäiseltä, saatamme ajatella, ettei varmaan kannata ollenkaan rukoilla. Luotamme siihen, että Jumala on kyllä kutsunut jonkun toisen, voimakkaan rukoilijan hoitamaan tämän rukousvastuun. Näin ajatellessamme monet asiat saavat aivan liian vähän rukoustukea.


Muista, että toinen ihminen ei voi täysipainoisesti hoitaa niitä rukousvastuita, jotka liittyvät nimenomaan sinun elämänalueellesi.

Oikean hetken odottaminen

Jos odotamme, että rukousta varten itsestään järjestyisi sopiva aika tai Jumalan johdattaisi sellaisen meille, tätä aikaa ei todennäköisesti koskaan tule. 

 

Oikeaa aikaa odotellessamme päivä toisensa jälkeen lipuu käsistämme. Sillä aikaa perheet, avioliitot, seurakunnat, nuoret, yhteiskunta ajautuvat yhä syvempiin ongelmiin. Ongelmien syyksi ehdotetaan harvoin rukoilemattomuutta. (Dick Eastman)

Havahdumme ongelmien edessä usein silloin, kun on jo liian myöhäistä. Kun alamme viime hetkellä virittää rukoustaistelua, huomaamme, ettemme osaakaan rukoilla eikä meillä ole kokemusta esirukoustaistelusta, ei yksilönä eikä yhdessä seurakuntana.

Tähän sopii vertauskuvauksellisti seuraava jae asevaraistoista ja muurista, jotka on päästetty rappeutumaan:

Niin sinun kauniit laaksosi täyttyivät vaunuista, ja vihollisen ratskumiehet asettuivat porttiesi eteen. Herra riisui suojaavan verhon Juudalta. Silloin te kyllä lähditte tarkastaman Setripalatsin asevarastoja ja havahduitte näkemään, miten pahasti halkeillut oli Daavidin kaupungin muuri.  Jes. 22:8-9

Pyhän Hengen voiman odottaminen

 

Saatamme ajatella, että kun Herra ensin uudistaa minut, sitten kyllä rukoilen — kun asia todellisuudessa on pikemminkin niin, että kun ensin alamme rukoilla, sitten tulee uudistus… 

Rukoilemiseen ei sinänsä tarvita erityistä armoitusta. Kun aloitamme ja etenemme rukoilijoina, Jumala kyllä antaa meille sitä mukaa Hengen johdatusta, innoitusta, voimaa ja kestävyyttä.

 

Rukoile - älä ainoastaan lue tai puhu rukouksen tärkeydestä.

Se, että olemme lukeneet rukouksesta tai kuulleet siitä opetusta ja että tiedämme, miten rukous toimii ja miten tärkeää se on, ei hyödytä mitään, jos emme käytännössä rukoile. Kun olemme saaneet tietoa rukouksesta, on tärkeää laittaa tämä oppi käytäntöön.

Jumala kutsuu meitä tänään järjestämään aikaa rukoukselle. Meidän on rukoiltava - tai maksettava hinta rukoilemattomuudestamme. (Wesley Duewel)

> Etusivulle

Kuinka paljon rukoill joka päivä?
Syitä rukouksenlaiminlyöntiin
bottom of page