top of page

Rukous, ylistys ja Jumalan kunnioitus

Lähteet:
- Judson Cornwall, Let Us Praise. USA 1973.
- Wesley Duewel, Mighty Prevailing Prayer. Michigan 1990.

 

Ylistyksen peruste ja tarkoitus

 

Ylistys ei suinkaan ole karismaattisen liikkeen keksintöä, tai satavuotisen helluntailiikkeen kehittelyä.


Ylistystä on aina ollut, ja se on Jumalan asettama järjestys ammoisista ajoista. Jumalan valtaistuimen edessä on käynnissä taukoamaton ylistys.

...minä näin Herran... hän istui korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisoivat serafit... he huusivat toinen toiselleen: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan." Jes. 6:1-3


Taukoamatta, päivin öin, nuo olennot lausuvat: Pyhä, pyhä pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias! Hän oli, hän on ja hän on tuleva. Aina kun olennot ylistävät..., nuo kaksikymmentäneljä vanhinta heittäytyvät maahan hänen valtaistuimensa eteen ja osoittavat hänelle kunnioitustaan. Ilm. 4:8

Jumala on säätänyt, että meidän elämämme tulee tuoda Hänelle ylistystä ja kunniaa. Ylistys on todistus sekä taivaissa että maan päällä.

Siksi meidän, jotka olemme jo ennalta saaneet panna toivomme Kristukseen, tulee elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi. (Ef. 1:12)

​Nostakaa ilohuuto Jumalle... riemuhuuto Jaakobin Jumalalle. Virittäkää kiitosvirsi, lyökää vaskirumpuja, soittakaa suloisesti... Sillä tämä on käsky Israelille, Jaakobin Jumalan säädös. Hän asetti sen todistukseksi Joosefille käydessään Egyptin maata vastaan. Ps. 81:2-7


Tämä ei ole vaihtoehto vaan Jumalan säädös ja käsky niille, jotka haluavat syvempää hengellistä elämää.

Ne, jotka sinun auttuuttasi rakastavat, sanokoot aina: Ylistetty olkoon Herra. Ps. 40:17


Ylistyksen aiheet

1. Mennyt: muistelemme Jumalan menneitä suuria tekoja
2. Nykyinen: tämän hetken kokemuksemme ja osallisuutemme Jumalan suunnitelmasta
3. Tuleva: suuret teot ja tulevaisuudennäkymät, jotka Jumala on luvannut

Ylistystä ei ole tarkoitettu ihmiselle, vaan se kuuluu yksin Jumalalle. Ylistys on ihmisen hengen uhri Hänelle, ei "syntiuhri" vaan "vapaaehtoinen uhri". Jumala iloitsee ylistyksestämme.


Ylistys lähtee yksilöstä

Herra kutsuu meitä kutakin henkilökohtaiseen ylistykseen. Riippumatta siitä, ylistääkö seurakunta, minun on ylistettävä Herraa.

 

Ylistys ei ole massatoimintaa, vaan se lähtee yksilön suhteesta Herraan. Minun suhtautumiseni Herraan ei tarvitse olla riippuvainen siitä, mitä joku toinen ajattelee.


Älä syytä seurakuntaa, jos siellä ei mielestäsi ole tarpeeksi ylistystä. Kenenkään toisen ei tarvitse johtaa sinua ylistykseen.

Kun ryhmä päättää ylistää Herraa yhdessä, kunkin ylistys sulautuu yhteen, mutta silti jokainen ylistää yksilönä.


Ylistys ei perustu luonnollisiin tunteisiin tai olosuhteisiin

Iloitkaa Herrassa! Ylistykseen ei tarvita tunnevirikettä. Meillä on ilman sitäkin kaikki syy ylistää Jumalaa.

Käytä tahtoasi enemmän kuin tunteitasi. Opettele lähestymään Herraa pyhällä kunnioituksella niin, ettet heti kaada Hänen päälleen kaikkia päivän harmeja, kiukkua, pettymyksiä ja turhaumia. Sen sijaan että nämä asiat hallitsevat meitä ja tunteitamme, meidän on opeteltava hallitsemaan niitä.

Me emme ylistä sen perusteella, että puramme luonnollisia tunteitamme.

Me ylistämme niiden tunteiden perusteella, jotka heräävät meissä, kun näemme Jeesuksen olevan kaiken Herra.


Onnellinen se, joka on oppinut ylistämään Herraa vastoin luonnollisia tunteita, kuten Paavali ja Silas vankilassa.

 

Ylistys on ilmaisua

Ylistys on suullista ja sanallista toimintaa. Meidän on opittava ilmaisemaan, tuomaan esiin se, mitä ajattelemme.

Jos meillä on sisimmässämme ilo, se ei vielä ole ylistystä. Vasta kun ilmaisemme tämän ilon, se on ylistystä. "There is a difference between thinking and thanking."

Ylistys voi olla sekä yksityistä että julkista.

Niin minä kiitän sinua suuressa seurakunnassa, ylistän sinua paljon kansan keskellä. Ps. 35:18


Minun suuni ylistää sinua riemuitsevilla huulilla, kun minä vuoteessani sinua muistan ja ajattelen sinua yön vartiohetkinä. Ps. 63:7


Ylistyksen muodot

Periaatteena on se, että Jumala ansaitsee korkeimman ja parhaimman kunnioituksemme ja ylistyksemme, mitä voimme omalla persoonallamme antaa.

Rukoushetki on hyvä aloittaa ylistyksellä ja kiitoksella. Mitä minun pitäisi sanoa, miten alkaa? Käytä Raamatun omia sanoja.

Ylistys ääneen

Taputtakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa riemuhuuto Jumalalle. Ps. 47:2
Virittäkää hänelle uusi laulu, soittakaa kauniisti, huutakaa riemunne julki. Ps. 33:3

Ylistys laululla ja musiikilla

Siksi minä laulan sinulle kiitoslaulun, laulan koko sydämestäni enkä vaikene. Ps. 30:13
Hyvä on Jumalaamme sävelin kiittää, ihanaa on virittää ylistyslaulu. Ps. 147:1
Ylistäkää häntä raikuvin torvin, ylistäkää häntä harppua ja lyyraa soittaen. Ps. 150:3

Viime kädessä koko elämämme tulee olla ylistystä Jumalalle

Meidän tulee ylistää Jumalaa nyt ja ikuisesti, niin huulillamme kuin elämäntavallamme.

"Ihmisen elämän korkein päämäärä ja lopullinen tarkoitus on ylistää ja tuoda kunniaa Jumalalle ja iloita Hänestä ikuisesti."


Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan. 1 Piet. 2:9

 
Ylistys esirukouksen yhteydessä

Ylistys sekä valmistaa meidät esirukoukseen että on itsessään tie voittoon rukouksen aikana.

1. Ylistys kiinnittää huomiomme Jumalaan.

Vaikka rukousaiheemme tuntuisi miten tärkeältä ja kiireiseltä, meidän on ensin keskityttävä Jumalaan. Näin voimme nähdä hänet suurempana kuin ongelmamme.


"Kun kiitämme Jumalaa siitä, mitä hän on elämässämme tehnyt, ajatuksemme liikkuvat oman itsemme piirissä. Mutta kun sielumme nousee Jumalaan keskittyvään ylistykseen, huomiomme kääntyy hänen suuruuteensa ja majesteettiuteensa." (Hallesby)

2. Ylistys puhdistaa mielemme huolista, peloista ja maalliseen suuntautuvista ajatuksista.

Meidän on astuttava Jumalan läsnäoloon ja suljettava takanamme ovi ulkopuoliseen maailmaan. Meidän on hetkeksi unohdettava muut toimemme ja velvollisuutemme.

3. Ylistys stimuloi uskoa.

Mitä enemmän ylistät Jumalaa, sitä enemmän tulet tietoiseksi Hänestä ja Hänen suuruudestaan, voimastaan, viisaudestaan ja rakkaudestaan. Ylistys muistuttaa sinua Jumalan mahdollisuuksista.

Ylistys herättää sinussa voittoisaa ja rohkeaa henkeä. "Jumala on sinulle sitä, mitä ominaisuutta Hänessä ylistät."


Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Neh. 8:10

4. Ylistys tuo Jumalan läsnäolon.

Jumala ilmaisee voimaansa ylistyksen keskellä.

5. Ylistys kauhistuttaa ja hajottaa vihollisen joukkoja.

Ylistyksen ja uskon ilmapiiri hajottaa vihollisen joukkoja.


Josafat sijoitti aseellisten joukkojen eteen laulajat, jotka pyhä asu yllään lauloivat Herralle ylistystä: "Kiittäkää Herraa, iäti kestää hänen armonsa!" Samalla hetkellä, kun laulajat alkoivat riemuhuudoin ylistää Herraa, lähetti Herra väijyksissä olleen joukon Juudaan hyökkäävien ammonilaisten, moabilaisten ja Sierin vuoriston miesten sekaan. 2 Aik. 17:21-22

"Silloin, kun rukous ei ole tuonut vastausta, ylistys voi tuoda lopullisen voiton. Ylistyksessä on voimaa, jota ei ole rukouksessa - joskin eronteko näiden kahden välillä on keinotekoista, sillä ylistys on rukouksen ylevin muoto." (Huegel)

> Etusivulle

bottom of page