top of page

Suunnitelmallinen esirukous - "Rukousstrategia"

 
Mitä tarkoittaa rukousstrategia?

Rukousstrategia on Hengen johtoa kuunnellen tehty rukoussuunnitelma, jolla henkilö, ryhmä tai seurakunta toteuttaa ja tukee Jumalan kutsua ja tarkoitusperiä.

Rukousstrategia on enemmän kuin pelkkä rukousaihelista tai -ohjelma. 

Rukousstrategia liittyy kiinteästi koko elämääsi, Jumalan tahdon etsimiseen siinä ja heijastaa palvelutyösi suuntaa.

Rukousstrategia liittyy oman elämän ja palvelutyön toimintasuunnitelmaan, ja sen avulla pyritään kattamaan tärkeä ja vastuualueeksesi koetut asiat.

Mitä hyötyä on rukousstrategiasta?

 

Rukousstrategiassa ei ole kysymys mistään monimutkaisesta asiasta.

 

Sen avulla voit järjestää rukouksesi käytännölliseksi ja yksinkertaiseksi kokonaisuudeksi ja ohjelmaksi, jota pystyt noudattamaan päivittäin ja viikottain.


Rukousstrategialla pyritään määrätietoisesti tukemaan ja tavoittelemaan tiettyjä asioita. Se selventää ja jäsentää omaa ja ryhmän rukouselämää. Rukousstrategia auttaa muistamaan asioita ja ihmisiä, ja sen avulla voi kattaa asioiden kaikki olennaiset puolet.

 

​Henkilöt ja seurakunnat, joilla on rukousstrategia, pystyvät sanomaan niin itselleen kuin muille, mikä on heidän vastuualueensa hengen maailmassa, minkä asioiden puolesta he rukoilevat säännöllisesti, miten usein ja miten voimakkaasti.

 

Henkilöt ja seurakunnat, jotka rukoilevat strategisia rukouksia, pystyvät sanomaan, mitä ja miten he rukoilevat saarnaajansa, seurakunnan vastuunkantajien, seurakuntalaisten, kaupunkinsa ja sen asukkaiden, ongelmien ja hengellisen ilmapiirin, maansa päättäjien, ajankohtaisten suuntausten, evankeliointityön, maamme herätyksen, maailman evankelioinnin, lähetyskenttien, Israelin, kärsivien kristittyjen, hädänalaisten ihmisten ja monien muiden asioiden puolesta.


Suunnitelmallisen rukouksen kautta sanot Jumalalle: "Tulkoon Sinun valtakuntasi ja tapahtukoon Sinun tahtosi konkreettisesti tässä ja tässä asiassa."

Kun sinulla on rukoussuunnitelma, jonka tarvittaessa olet kirjoittanut muistiin, sinun ei tarvitse harmitella, että olet unohtanut rukoilla jonkin asian puolesta.

Kun sinulla on rukousstrategia, tiedät, että olet rukoillut tiettyjen asioiden puolesta.

Mitä rukousstrategiaan kuuluu?

Henkilökohtaista, ryhmän tai seurakunnan rukousstrategiaa mietittäessä pohditaan käytännössä seuraavia asioita:

 • Mitä asioita Jumalan on antanut vastuulleni, että rukoilisin niiden puolesta?

 • Kuinka paljon minun pitäisi rukoilla niiden puolesta?

Rukousstrategialla määrittelet itsellesi eri asioiden tärkeysjärjestyksen päälinjat. Esim. keskityt rukoilemaan ennen kaikkea perheesi ja seurakunnan puolesta. Joku toinen voi asettaa esim. oman maan puolesta rukoilemisen esirukoustehtävänsä kärkeen.

Rukousstrategialla määrittelet, miten voimakkaasti rukoilet eri asioiden puolesta: Esim. minkä asioiden puolesta rukoilet joka päivä, minkä asioiden puolesta paastoat.

 • Mikä on Jumalan tahto juuri nyt omassa elämässäni, palvelutyössäni, seurakunnassamme?

 

Rukousstrategia ilmentää näkyäsi ja ymmärrystäsi Jumalan suunnitelmista ja toiminnasta.

Rukousstrategialla pyrit esirukoukseen, joka vahvistaa Jumalan tahdon ja toimintasuunnitelman oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

 • Mikä on Jumalan suunnitelma eteenpäin?

"Voinko alkaa rukoilla jonkin asian puolesta - onko se Jumalan tahto vai oma tahtoni?"

Rukousstrategia kattaa paitsi tämän hetken myös tulevaisuuden, ja sen avulla pyrit ennakoimaan asioita oman elämäsi etenemiseksi Jumalan tahdossa, samoin kuin Jumalan valtakunnan leviämiseksi, sielujen pelastumiseksi ja Jumalan nimen kunniaksi.

Miten voit laatia esirukousstrategian?

Esirukousstrategian laatimisessa voit osittain käyttää hyväksi valmiista ohjelmista saamiasi ideoita.


On kuitenkin tärkeää, ettei strategiasi ole kopioitu muilta, vaan että se on henkilökohtainen, ajankohtainen ja Jumalan sinua varten tekemän suunnitelman mukainen — muutenhan se ei voi olla strateginen!

Kysymällä itseltäsi seuraavat kysymykset saat suuntaviivoja oman rukousstrategiasi laatimiselle:
 

1. Vastuualueen hahmottaminen

Rukousvastuuseen kuuluvat  ensinnnäkin omaan elämään ja tehtäviin liittyvät asiat ja Jumalan suunnitelman ja tahdon toteutuminen niissä. Olemme vastuussa siitä, miten käytämme elämämme, aikamme ja meille annetut mahdollisuudet.

Määrittele itsellesi, ketkä henkilöt ja mitkä asiat kuuluvat rukousvastuualueeseesi. Koska yksi ihminen voi rukoilla tehokkaasti vain rajoitetun asiamäärän puolesta, on tärkeää selvittää itselleen, mitkä ovat nämä asiat.

On konkreettisia asioita, jotka Raamatun mukaan kuuluvat automaattisesti vastuualueeseesi tavalla tai toisella: rukous lähetystyön puolesta, rukous oman maan ja sen päättäjien puolesta, rukous uskonsa tähden kärsivien puolesta jne.

Vastuualue muuttuu koko ajan, sinne tulee uusia asioita, ja jotkut asiat jäävät pois. Jotkut vastuualueen asiat ovat lyhytkestoisia, toiset ovat elinikäisiä projekteja.

Mitä erilaisia tehtäviä minulla on elämässä, ja mikä on Jumalan tahto niiden suhteen?

 • Haluaako Jumala esim. johdattaa minua uusiin tehtäviin toiselle paikkakunnalle, opiskelemaan jotain uutta alaa?

 • Mikä on Jumalan tahto ihmissuhteissani? Mitä minun pitäisi konkreettisesti rukoilla näissä asioissa?

Mikä on henkilökohtaisen kutsumukseni alue ja samalla rukousvastuualueeni?

 • Mikä on se tehtävä, johon Herra on antanut minulle valmiuksia ja jossa toimin?

 • Mikä Hänen valtakuntansa osa-alue on sydämelläni?

Mikä on hengellinen vastuualueeni ihmissuhteiden perusteella?

 • läheiseni — perheeni ja omaiseni

 • oma sukuni — erityisesti ketkä?

 • ystäväni ja tuttavani — erityisesti ketkä?

 • työtoverini — erityisesti ketkä?

 • muut yksittäiset henkilöt, joiden kanssa olen toistuvasti tekemisissä työn, harrastusten yms. merkeissä (asiakas, lasten toverit ja heidän vanhempansa, usein tapaamani pankkivirkailija, jne.). Kenen yksittäisen henkilön puolesta tunnen jostakin syystä taakkaa ja kehotusta rukoukseen?

 

Mikä on vastuualueeni asuinpaikan perusteella?

 • naapurusto — erityisesti ketkä naapurit?

 • kylä, kaupunginosa

 • kaupunki

 • maa

 

Mikä on rukousvastuualueeni seurakunnassa?

 • Ihmiset

  • saarnaaja ja työntekijät

  • henkilöt, joiden kanssa toimin jossain palvelutyössä

  • seurakuntalaiset — erityisesti ketkä
    

 • Toiminta:

  • jokin erityinen työmuoto, mikä tai mitkä?

  • jokin puuttuva toimintamuoto

  • uusien mahdollisuuksien avautuminen ja toiminnan laajeneminen
    

 • Hengellinen tila:

  • seurakunnan hengellisen tilan kehitys

  • mikä on sydäntäni lähellä oleva asia tai mitkä tarpeet näen selvästi (evankeliointinäky, rukousherätys, tiettyjen ikäryhmien aktivoituminen, keskinäinen yhteys ja yksimielisyys jne.)

 

Mikä on yleinen rukousvastuualueeni Raamatun perusteella?

 • Asiat, joiden puolesta Raamattu suoraan kehottaa rukoilemaan:

  • Jumalan valtakunnan leviäminen

  • uusia työntekijöitä

  • uskonsa tähden kärsivät;

  • oma maa ja sen johtajat

  • maailmanlaajuinen seurakunta

  • Jumalan tahdon toteutuminen kärsivien, nälkäänäkevien, sorrettujen ja sairaiden kohdalla

 

Mistä muista asioista koen rukousvastuuta?

 • Mitkä asiat, työmuodot (oman kutsumukseni ohella) ja ihmisryhmät ovat erityisesti sydämelläni? (katulapset, vankilatyö, radiotyö jne.)

 • Tunnenko kehotusta rukoilla joidenkin yksittäisten henkilöiden, esim. jonkun vaikuttajan tai muuten tunnetun henkilön puolesta?

Mitä asioita olen lupautunut rukoilemaan?

 • Onko joku pyytänyt minulta esirukousta ja olen luvannut muistaa häntä rukouksin?

 

2. Rukouksen määrän suunnittelu


— Miten paljon aikaa ja voimia käytän kuhunkin aiheeseen?

Tärkeimmät asiat

 • Mitkä ovat minulle henkilökohtaisesti kaikkein kipeimmät ja tärkeimmät aiheet, joiden vuoksi olen valmis näkemään niin paljon vaivaa kuin asia ikinä vaatii?
  Mitkä ovat ne asiat, joiden puolesta olen valmis kolkuttamaan taivaan ovelle jatkuvasti, kunnes minulle avataan? Mistä asioista sanon: “En annan lepoa itselleni enkä Herralle, ennen kuin Hän vastaa.”
  Nämä ovat asioita, joiden puolesta rukoilen päivittäin — monta kertaa päivässä.

 • Minkä asioiden puolesta haluan paastota?

 

Kiireelliset

Mitkä aiheet ja tarpeet ovat päivänpolttavia ja tarvitsevat rukousta juuri nyt?

 

Perusasiat

Mitkä asiat kuuluvat rukouslistani keskeisiin perusasioihin, joiden puolesta rukoilen usein, toistuvasti ja systemaattisesti?

Säännöllisesti muistettavat asiat

Mitä asioita haluan muistaa rukouksissa säännöllisin väliajoin, esim. kerran viikossa?

3. Rukoussuunnitelman täyttäminen konkreettisilla rukouksilla

Kun olet määritellyt, mitä rukoilet ja kuinka paljon panostat kuhunkin aiheeseen, voit laatia yksityiskohtaisen suunnitelman.

Jaa rukousaiheet eri päiville ja suunnittele, mitä aiheeseen liittyvää osa-aluetta muistat kunakin päivänä.

Päätä, keskitytkö johonkin isompaan aiheeseen, esim. oman maan puolesta rukoilemiseen, yhtenä päivänä, vai jaatko sitä koskevat asiat useammalle päivälle pitkin viikkoa.

Jos rukouskohde on kovin laaja, aktiivinen rukous sen puolesta yhtenä päivänä vaatii suurimman osan rukousajastasi ja on myös fyysisesti ja henkisesti melko uuvuttavaa. Isot asiat on helpompi jakaa useammalle päivälle.

Esimerkkejä:

Voit rukoilla Suomen puolesta joka päivä käyttämällä jotakin jaksoa esim. Rukous.netin mallirukouksista.

Vaihtoehtoisesti voit rukoilla esim. kaksi kertaa viikossa samojen rukouspohjien avulla.

Sen mukaan kun tunnet kehotusta ja johdatusta, voit myös keskittyä kokonaan yhteen osa-alueeseen, esim. päättäjien tai tietyn päättäjän puolesta rukoilemiseen

Pitkälle kehitetyissä rukousliikkeissä esim. omaa maata koskevat vastuualueet on jaettu hyvinkin eriteltyihin rukousaiheisiin.

 

Joku rukoilee maansa päämiehen puolesta, toinen talouselämän puolesta, joku keskittyy kokonaan herätykseen ja hengelliseen ilmapiiriin kuuluviin kysymyksiin.

Voit rukoilla seurakuntasi saarnaajan ja Jumalan valtakunnan työntekijöiden puolesta käyttämällä viikko-ohjelmaa, jossa joka päivä rukoillaan yhden erityisen asian puolesta. Tällöin pystyt rukoilemaan monipuolisesti, ja nämä henkilöt saavat joka päivä esirukoustukea.

Kun useat ihmiset rukoilevat samalla periaatteella, pienestäkin päivittäisestä rukouksesta kertyy yllättävän paljon rukousta.

 

Jos 120 seurakuntalaista rukoilee saarnaajansa puolesta vaikkapa vain puoli minuuttia päivässä aktiivisesti ja keskitetysti, se vastaisi tunnin mittaista palavaa rukousta, jos he kaikki rukoilisivat saman rukouksen toinen toisensa jälkeen rukouskokouksessa!

> Etusivulle

bottom of page