top of page

Rukous ja tahto

SISÄLTÖ:

Lähteet:

Wesley Duewel, Mighty Prevailing Prayer, 1990 USA

Dick Eastman, The Hour that Changes the World, Bridge Publishing , 1984 USA.

Larry Lea, Learning the Joy of Prayer - Could You Not Tarry One Hour? 1997 Great Britain.

Esirukous perustuu rukoilijan tahtoon

Rukoilija haluaa nähdä Jumalan puuttuvan asioihin, Jumalan tahdon tapahtuvan maan päällä.


Mitä voimakkaammin tahdomme tätä, sitä syvemmin ja voimakkaammin etsimme Herraa ja olemme lopulta valmiita antamaan kaikkemme, että saamme haluamamme voiton.


"Rukoilija, jolla ei ole sydämen pohjasta tulevaa halua rukoilla jonkin asian puolesta, ei voi todella rukoilla."

Taivas haluaa vilpittömyyttä ja todellista tahtoa, ei hyvinmuotoiltuja rukouksia, jotka kuulostavat oikeilta.

Kun olemme jonkin aikaa harrastaneet säännöllistä rukousta, alamme nähdä, missä todella kulkee vilpittömän, sydämen haluun perustuvan rukouksemme raja, ja mikä on pinnallisempaa rukousta.

"Toisto on suloista Jumalan korvissa silloin, kun se on sielun pohjasta tulevaa huutoa. Jeesus toisti samaa rukousta Getsemanen tuskassaan." (Duewel)

Kun todella haluamme rukousvastausta, rukoilemme hellittämättä, riippumatta siitä, millaiset on tunnetilamme tai vireytemme. Jos meillä vielä on rukousmieli, sen parempi! (Fraser)

Vilpitön tahto puhdistaa rukouksesi tyhjistä fraaseista.

Se poistaa rukouksistasi asiat ja sanat, joita toistat vain tavan vuoksi ja jotka eivät ilmaise sisintäsi. Rukoukseesi jää jäljelle vain se, millä on todella merkitystä.

Rukous on sielun hellittämätöntä huutoa

Silloinkin, kun huulillasi ei ole sanallista rukousta, koko olemuksesi huutaa Jumalan puoleen.

"Sinä kuulet nöyrien halajamisen, Herra... sinä teroitat korvasi" (Ps. 10:17)

Sinun halusi rukoilla tekee rukouksestasi erittäin henkilökohtaisen. Se on juuri sinun sydämesi huuto. Kukaan muu ei ehkä voisi samalla tavalla kokea niitä asioita, joiden puolesta sinä huudat Jumalan puoleen.

"Sen näyn, minkä puolesta rukoilet, täytyy muuttua sinussa palavaksi haluksi nähdä Jumalan vastaus. Tästä halusta on tultava sinun syvä sisäinen periaatteesi, pakottava voima, joka tuo rukoukseesi tulta ja päättäväisyyteesi raudan lujuutta!" (Duewel)

Jeesus haluaisi, että hänen seuraajissaan palaisi pyhä tuli, joka saa heidät palavasti tahtomaan Jumalan asioita.

"Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella", sanoi Johannes Kastaja Jeesuksesta. (Matt. 3:11)

"Tämä sielun pyhä liekki herättää taivaan kiinnostuksen, vetää Jumalan huomion puoleensa ja tuo armon ehtymättömät rikkaudet niiden käyttöön, jotka koko sydämestään, koko olemuksellaan haluavat nähdä Hänen toimivan... Rukouksen on oltava palava. Palavan rukouksen liekki nousee taivaaseen." (Bounds)

"Jos rukouksissamme on vain vähän sydäntä mukana, emme voi odottaa, että Jumala laittaa paljon sydäntä mukaan vastatakseen niihin." (Torrey)

Elia "rukoili rukoilemalla" (Jaak. 5:17)

John Knox rukoili: "Anna minulle Skotlanti, tai kuolen!" John Smith rukoili Englannissa samaan tapaan: "Anna minulle sieluja, muuten kuolen!" Ja Jumala antoi hänelle sieluja

"Herra, minun pelastukseni Jumala, päivin ja öin minä huudan sinun edessäsi." (Ps. 88:2)

Jeesus "väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden."(Hebr. 5:7)

Rukouksen tärkein mittari ei ole sen pituus, vaan sen syvyys; ei sen kauneus vaan sen palo. Ei ole viime kädessä olennaista, kuinka monta tuntia rukoilet, vaan kuinka voimakkaasti rukoilet. (Duewel) 


"Jumala vihaa vierasta tulta. Meidän ei kannata yrittää omin voimin synnyttää voimakkaan rukouksen vaikutelmaa tai tunnetta."

 

 
Miten voi ylläpitää halua ja intoa rukoilla

 

Reagoi heti, kun tunnet kehotusta rukoilla

Pidä yllä normaalia rukousohjelmaasi, ja kun tunnet kehotusta rukoilla jonkin uuden asian puolesta, ota vastaan tämä kehotus ilolla ja vastaa rukoushaasteeseen.


Kun olet uskollinen, voit saada ajan mittaan lisää rukousvastuuta. Älä huolestu, vaikka et kokisikaan samanlaisia yliluonnollisia kehotuksia rukoukseen kuin jotkut muut.

Anna vastuuntuntosi kasvaa

Ole uskollinen omassa tehtävässäsi ja seiso omalla paikallasi! Lopulta tunnet, ettet voisikaan jättää tätä paikkaasi, vaan hoidat vastuualueesi ilman muuta, tietäen, että se on sinun tehtäväsi.

 

Älä ota liian paljon rukousaiheita

Rukoilija voi tehokkaasti ottaa esirukousvastuulleen vain rajallisen määrän asioita.


Kukaan ei voi rukoilla pitkiä, voimakkaita rukouksia koko maailman puolesta. Jos tehtäviä on liikaa, rukoilija väsyy ja into voi laimeta. 


Valitse rukouskohteiksi asioita, joissa tarve on erityisen suuri tai jotka jostakin syystä ovat sinulle läheisiä. 


Aiheita ovat esim. jatkuva rukous herätyksen puolesta, oma seurakunta, kansa, nuorisotyö, vankilatyö, lähetystyö islaminuskoisissa maisissa, radiotyö, TV-työ, joku yksittäinen saarnaaja-evankelista tai lähetysjärjestö. Rukoustaakkana voi olla lasten hyväksikäyttö, katulapset, AIDS-orvot, lapsisotilaat. Rukouskohteena voi olla jokin kansakunta: Intia, Kiina.

 

Älä ota ylivoimaisen suuria rukoustehtäviä

Meillä on halu ja haave nähdä Jumalan tahdon toteutuvan maailmanlaajuisesti. Jotta voisit ylläpitää rukousintoa, älä kuitenkaan rukoile pelkästään sellaisten kohteiden puolesta, joita varten todennäköisesti tarvitaan suurten joukkojen pitkäaikainen, yksimielinen rukous (esim. islamilaisen maailman avautuminen evankeliumille).

 

Ole tällaisessakin rukoustaistelussa mukana, mutta pidä rukouslistallasi tarpeeksi paljon itsellesi läheisiä, konkreettisia asioita.

Rukoile yhdessä muiden kanssa

Rukoileminen yhdessä muiden kanssa ja rukousvastuun jakaminen vahvistaa intoa ja säännöllisyyttä. Tunnet, ettet ole yksin.

Lue Raamattua ja innostavaa hengellistä kirjallisuutta

Esirukous on oma erikoisalueensa, eikä esirukoilijan tarvitsemaa erityistä kannustusta ja opetusta aina ole esillä seurakunnan opetusohjelmassa. Yritä saada käsiisi hyvää ja rohkaisevaa kirjallisuutta, joka vahvistaa intoasi.


"Raamatun Sana luo uskoa, koska sillä on takanaan Jumalan arvovalta. Hengellinen kirjallisuus ja toisten todistukset luovat intoa ja halua, että tämä rohkaiseva esimerkki toteutuisi sinunkin elämässäsi."

Älä salli takapakkia

Jos tunnet, että sinulla on sisimmässäsi rukouksen liekki, pidä yllä tätä tulta, miten suuri tai pieni se onkin. Älä anna toisarvoisten asioiden uudestaan vallata paikkaa niiltä arvokkailta asioilta, jotka ovat tulleet elämääsi. On niin paljon asioita, jotka yrittävät tunkeutua rukoushetkeesi ja viedä huomiotasi.

Tarkista, että rukoilet Jumalan tahdon mukaan


Inhimillisyydessämme saatamme toivoa ja rukoilla asioita, jotka perustuvat enemmän omiin kiinnostuksiimme ja etuihimme kuin Jumalan kunniaan. Voittava rukoustaistelu on mahdollista vain Jumalan tahdon mukaisissa asioissa

Luota ja ylistä


Kun tiedät rukoilevasi Sanan perustalla Jumalan tahdon mukaan ja kun uskosi tämän perusteella kasvaa, luota Jumalaan ja ylistä ja kiitä Häntä lupauksista, jotka koskevat sinua ja rukousaiheitasi.

Into ja Jumalan asioihin suuntautuva tahto ovat viime kädessä Pyhän Hengen työtä


Kaikki hengellinen elämä on Pyhän Hengen aikaansaannosta. Rukousinto ja -tuli kasvavat, kun annat Pyhän Hengen toimia sinussa ja olet Jumalan läsnäolossa.

Päivittäinen tavoite rukoilemisessa


 

Meillä tulee olla koko päivän kattava keskusteluyhteys Jumalan kanssa ja virittyneisyys rukoukseen. Ajasta ja paikasta riippumatta keskustelemme Jumalan kanssa.

Systemaattisen, keskittyneen rukouksen ja Jumalan kohtaamisen vuoksi tarvitsemme lisäksi selkeitä, yksityisiä rukousaikoja ja rukoushetkiä. 

 

On eri asia rukoilla mielessään ruuhkabussissa kuin ääneen avoimen Raamatun äärellä omassa rauhassa.

 

 

Kuinka kauan pitäisi rukoilla joka päivä?

 

"Esirukoilijat, joilla on tuska hukkuvista ihmisistä ja jotka ymmärtävät jokaisen sielun arvon, eivät periaatteessa koskaan kysy tällaista kysymystä." (Dick Eastman)

 

Meillä on kuitenkin hyvä olla päivittäinen vähimmäistavoite, esim. tunti päivässä.

 

Emme aseta määrällisiä tavoitteita siksi, että kysymys olisi jostakin suorituksesta, pyhyyden mittapuusta tai tuntikilpailusta. Kysymys on siitä, että systemaattisesta rukouksesta olisi tultava meille jokapäiväinen, itsestäänselvä tapa, niin että kunnioitamme Jumalaa päiväohjelmamme kautta, suomme Hänelle jakamattoman huomiomme ja keskustelemme Hänen kanssaan.

 

Jumala ansaitsee parhaimpamme — ei vain muutamaa väsynyttä lausetta ennen nukkumaanmenoa uuvuttavan ja kiireisen päivän päätteeksi. 
"Jo kymmenen minuuttia Jeesuksen seurassa tekee koko päivästä erilaisen." (Henri Drummond)

 

Jeesus opetti opetuslapsensa rukoilemaan.

 

"Kun apostolit valmistautuivat helluntaihin, he rukoilivat ja anoivat yhdessä ja yksimielisesti. Kun heidän oli valittava uusi apostoli Juudaksen tilalle, he rukoilivat. Kun Jerusalemin seurakunta kasvoi 3000:lla, he jatkoivat vakaasti yhteistä rukousta. Kun Pietari ja Johannes menivät temppeliin ja halvattu parani, oli rukoushetki. Apostolit rukoilivat vankilassa, palatsissa, kodeissa. He rukoilivat kaikkialla, nostaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä." Thomas Payne: Prayer - The Greaterst Force on Earth.

 

Jeesukselle rukous näytti olevan hänen tapansa levätä ja virkistyä.
Suuret Jumalan ihmiset ovat aina olleet ennen kaikkea suuria rukoilijoita ja rukoilleet päivässä tuntikausia.

 

Tottumuksen merkitys ja teho

 

Jos rukous todella on se ensisijainen ase, jonka avulla voitamme vihollisen, säännöllisen rukoustottumuksen muovaaminen on ensiarvoisen tärkeää.

 

Raamatun ja muun hengellisen kirjallisuuden lukeminen, vaikka se on tärkeää, ei saa viedä aikaa rukoukselta. Mikään ei voi korvata aktiivista rukousta ja suoraa rukousyhteyttä Jumalaan.

 

"Kylvä toimintaa, niin niität tottumuksen. Kylvä tottumus, niin niität luonteenlaadun. Kylvä luonteenlaatu, niin niität kohtalon." (Eastman)

 

"Jos erotat rukoukselle yhden tunnin päivässä, siitä tulee vuodessa 365 tuntia. Se vastaa 45 täyttä 8 tunnin työpäivää. Se merkitsee ylimääräistä puoltatoista kuukautta aktiivista ja tuottavaa toimintaa elämäsi jokaisena vuotena." Juuri tätä epätoivoinen maailma meiltä kaipaa. (Oscar Schisgall)

 

Meillä ei ole muuta kuin tämä hetki. Eilinen on mennyt, huomisesta emme tiedä. Rukous on elämistä tässä hetkessä. Se, mitä aiomme tehdä Herralle, on käynnistettävä nyt. Rukoukset on rukoiltava nyt. Herätyksen on tultava nyt. (Eastman)

Tunti rukousta päivässä on selkeä vähimmäistavoite. Tässä ajassa ehtii käydä läpi paljon rukoustapoja ja asioita.

 

Jeesus sanoi opetuslapsille Getsemanessa: "Niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani (hetki = tunti). Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko." (Matt. 26:40-41)

 

Larry Lea toteaa, että kun tiedämme, minkä asioiden puolesta ja miten meidän tulee rukoilla, emme enää ajattele "Miten ikimaailmassa voisin rukoilla kokonaisen tunnin?", vaan pohdimme "Miten pystyn käymään tämän kaiken läpi yhdessä tunnissa?"

 

"Ongelma on ollut siinä, että kun emme tiedä, mitä sanoa rukouksessa, väsytämme itsemme kymmenessä minuutissa. -- Pyhän halumme rukoilla tulee muuttua järjestykseksi, jossa toteutamme pyhää itsekuria. On monia ihmisiä, jotka haluavat totella Jumalaa, mutta he eivät rukoile. Rukouksen ja tottelevaisuuden on kuljettava käsi kädessä."

 


Haaste kiireisen elämän keskellä

 

Tunnin täyttäminen järjestelmällisellä rukouksella ei ole lainkaan vaikeaa. Kuten Larry Lea toteaa, kun tiedämme, mitä ja miten rukoilla ja meillä on rukousohjelma, huomaamme pian, että tunti ei alkuunkaan riitä.

 

Varsinainen haaste on ajan järjestämisessä.

 

Kun teemme päätöksen rukoilla tunti päivässä, törmäämme välittömästi siihen tosiasiaan, että nykyisen elämänrytmin keskellä yhden hiljaisen tunnin tai kahden puolituntisen järjestäminen on erittäin vaikeaa, varsinkin perheenäidille.


Se on yllättävän vaikeaa jopa uskovissa kodeissa, puhumattakaan kodeista, jossa kaikki eivät ole uskovia.


Yksinäisyyteen vetäytyminen on usein hankalaa, eikä asiaa helpota se, että toiset eivät välttämättä ymmärrä rukouksen ja säännöllisen hiljentymisen tärkeyttä samalla tavalla kuin me itse.


Asia vaatii itsekuria, järjestelyitä, kekseliäisyyttä, asioiden asettamista selkeään tärkeysjärjestykseen ja joistakin asioista luopumista.

 

Meidän on yksinkertaisesti päätettävä mielessämme ja tultava tähän johtopäätökseen:

Ei voi olla niin, ettei uskovan ihmisen elämässä löydy 24 tunnin vuorokaudesta yhtä ainoaa tuntia Jumalalle ja sille toiminalle, rukoukselle, joka on koko elämämme ja kaiken muun toimintamme turva, perustus ja menestyksen edellytys!

 
Syitä rukouksen laiminlyöntiin


 

Kiireisyyteen vetoaminen

 

"Olen liian kiireinen", monet sanovat - samalla kun sielut vaeltavat kohti iankaikkista kadotusta. Koko yhteiskuntamme on liian kiireinen kunnioittamaan Jumalaa, vaikka Hän on antanut meille kaiken, mitä omistamme. (Dick Eastman)
"Mitä enemmän Herralla Jeesuksella oli tekemistä, sitä enemmän hän rukoili." (Hildersam)

 

Fanatismin ja epäraittiuden pelko

 

"Hengellisen epäraittiuden ja fanatismin pelko on usein niin voimakasta, että rukouksesta paljon puhuvia tai sitä säännöllisesti harrastavia henkilöitä saatetaan pitää fanaatikkoina tai ylihengellisinä. 
Rukouselämä ei kuitenkaan koskaan tee uskovaa epäraittiiksi." (Dick Eastman)

Joidenkin tunne-elämä on voimakkaampaa, ja eri ihmisillä on erilaisia reagointi- ja toimintatapoja - mutta eivät erilaiset mahdolliset ylilyönnit ole säännöllisen rukouselämän syytä. Syyt mahdolliseen epäraittiuteen ovat muualla.

 

Lainalaisuuden pelko

 

Se, että jollakin on säännöllinen rukousaika tai että joku pyrkii rukoilemaan tietyn ajan joka päivä, ei merkitse sitä, että hän on lain alla.
Se, että joku paastoaa säännöllisesti, ei merkitse sitä, että hän on fariseus. Säännöllinen rukous ja paasto ovat uskovan elämän perusasioita.

 

Väärä arkuus

 

Jotkut kokevat itsensä liian huonoiksi esirukoustehtävään. Vääränlainen nöyryys voi kuitenkin johtaa meidät tappiolliseen uskonelämään.
Saamme käydä rohkeasti armoistuimen eteen. Hebr. 4:16: "Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme."Moni arkailee julkista ääneen rukoilemista. Rukous ei kuitenkaan ole mikään suoritus tai kilpailua kaunopuheisuudessa. Jumala kuuntelee rukouksemme kautta kuuluvaa Hengen ääntä.

 

Oman osuuden vähättely

 

Kun oma rukouksemme tuntuu vähäiseltä, saatamme ajatella, ettei varmaan kannata ollenkaan rukoilla. Luotamme siihen, että Jumala on kyllä kutsunut jonkun toisen, voimakkaan rukoilijan hoitamaan tämän rukousvastuun. Näin ajatellessamme monet asiat saavat aivan liian vähän rukoustukea.
Toinen ihminen ei voi täysipainoisesti hoitaa niitä rukousvastuita, jotka liittyvät nimenomaan sinun elämänalueellesi.

 

"Oikean ajan" odottelu

 

Jos odotamme, että rukousta varten itsestään järjestyisi sopiva aika, tai että Jumala ensin "oikealla ajalla" lähettää meille voiman rukousta varten, tätä aikaa ei todennäköisesti koskaan tule. Päivä toisensa jälkeen lipuu käsistämme. Sillä aikaa perheet, avioliitot, seurakunnat, nuoret, yhteiskunta ajautuvat yhä syvempiin ongelmiin. Ongelmien syyksi ehdotetaan harvoin rukoilemattomuutta. (Dick Eastman.)

 

Havahdumme ongelmien edessä usein silloin, kun on jo liian myöhäistä. Kun alamme viime hetkellä virittää rukoustaistelua, huomaamme, ettemme osaakaan rukoilla eikä meillä ole kokemusta esirukoustaistelusta, ei yksilönä eikä yhdessä seurakuntana.


Jes. 22:8-9: "Niin sinun kauniit laaksosi täyttyivät vaunuista, ja vihollisen ratskumiehet asettuivat porttiesi eteen. Herra riisui suojaavan verhon Juudalta. Silloin te kyllä lähditte tarkastaman Setripalatsin asevarastoja ja havahduitte näkemään, miten pahasti halkeillut oli Daavidin kaupungin muuri."

Jumala kutsuu meitä tänään järjestämään aikaa rukoukselle. Meidän on rukoiltava - tai maksettava hinta rukoilemattomuudestamme.

 

Rukoile - älä ainoastaan puhu rukouksen tärkeydestä.

 

Se, että olemme lukeneet rukouksesta tai kuulleet siitä opetusta ja että tiedämme, miten rukous toimii ja miten tärkeää se on, ei hyödytä mitään, jos emme käytännössä rukoile.

Päivittäinen tavoite
Esirukous perustuu rukoilijan tahtoon
Rukous on sielun huutoa
Miten voi ylläpitää halua rukoilla
Syitä rukouksen laiminlyöntiin
bottom of page