top of page

Kestävä rukous

SISÄLTÖ:

OHEISMATERIAALIT:

 

Lähteet:

Dutch Sheets, Intercessory Prayer, 1996 USA.

Dutch Sheets, Watchman Prayer, USA 2000.

Wesley Duewel, Mighty Prevailing Prayer, USA 1990.

Bob Sorge, The Fire of Delayed Answers, USA 1997.

 

Miksi rukouksessa tarvitaan toistoa ja kestävyyttä?

Olkaa rukouksessa kestäviä ja siinä kiittäen valvovaa. Kol. 4:2

Raamattu kehottaa meitä monessa kohdassa kestävään rukoukseen.

 

Kestävään rukoukseen kuuluu toisaalta pyynnön toistaminen, toisaalta vastauksen odotus

Usein kysymys on pitkäaikaisesta esirukouksesta, mutta myös rukouksesta oman elämän asioiden puolesta. 

Miksi meidän on usein toistettava rukouksia ja odotettava vastausta? Alla on rukouksen toistamiseen liittyviä kysymyksiä:

Onko meidän puhuttava Jumala ympäri ja suostuteltava Häntä asioihin? - Ei.

Miten on tulkittava Jeesuksen vertaus kolmea leipää pyytävästä naapurista (Luuk. 11:5-8). Eikö se näyttäisi opettavan, että meidän on sinnikkäästi pyydettävä, kunnes Jumala lopulta päättää antaa meille sen, mitä tarvitsemme?

Luuk. 11:5-8 Jos jollakin teistä on ystävä ja hän menee hänen luoksensa yösydännä ja sanoo: ’Lainaa minulle kolme leipää, sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni, eikä minulla ole, mitä panna hänen eteensä'; ja toinen sisältä vastaa ja sanoo: 'Älä minua vaivaa; ovi on jo suljettu, ja lapseni ovat minun kanssani vuoteessa; en minä voi nousta antamaan sinulle' - minä sanon teille: vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sen tähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sen tähden, että toinen ei hellitä, ja antaa hänelle niin paljon, kuin hän tarvitsee.  Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.

Jeesus ei tällä vertauksella opettanut, että Jumala on kuin tuo tuomari, vaan että meidän on oltava kuin tuo leskivaimo. Vaimo ei antanut periksi, ennen kuin sai vastauksen.

Meidän ei toki ole sinniteltävä ja taisteltava Jumalaa vastaan, vaan oltava kestäviä ja hellittämättömiä kuin tuo leipää pyytävä naapuri.

 

Meidän ei senkään vuoksi tarvitse suostutella Jumalaa, että mehän juuri pyydämme Hänen oman tahtonsa tapahtuvan! 

Ansaitsemmeko me lopulta rukousvastauksen kovalla työllämme? - Emme!

Tämä ei olisi edes kristillinen näkemys. Jumala antaa kaiken armosta. Kaikki meidän tekomme ovat tietenkin riittämättömiä Jumalan edessä ansaitsemaan mitään.

Rukousvastaukseen voidaan tarvita työtä, mutta vastaus ei tule ansaittuna palkkiona työstä.

Kuitenkin saatamme löytää itsemme usein vetoamasta Jumalan edessä siihen, kuinka paljon olen nähnyt vaivaa. "Ei Jumala ole voinut olla näkemättä tätä rukousta ja paastoa." Tämä on pohjimmiltaan epäkristillistä ansioajattelua!

Onko meidän odotettava jotakin Jumalan "lopullista päätöstä"? - Ei.

 

Jumalalla on oma suunnitelmansa, eikä Hän tarvitse miettimisaikaa.

Käyttääkö Jumala odotusaikaa opettaakseen meitä ja muokatakseen luonnettamme?  
 

Kyllä joskus – mutta siinäkin tapauksessa riittäisi yksi rukous.


Jos luonteen jalostus olisi syy rukousvastauksien viipymiseen, silloinhan meidän ei tarvitsisi rukoilla hellittämättä uudelleen ja uudelleen. Rukoilisimme kerran, ja jäisimme sitten odottamaan, kunnes luonteemme on kouliintunut tarpeeksi ja saamme svastauksen.

Johtuuko vastauksen viipyminen siitä, että Jumalalla on sille oma, paras aikansa?


Joskus näin varmasti onkin. Mutta jos tämä olisi ainoa syy rukousvastausten viipymiseen, silloinkaan meidän ei tarvitsisi rukoilla kuin yksi rukous uskossa ja jäädä sitten odottamaan Jumalan aikaa.


Onko rukouksen toistaminen epäuskoa?

On olemassa käsitys, jonka mukaan Jumalan edessä ei saisi koskaan toistaa rukouksia ja että kun olet kerran pyytänyt jotakin, asia on Hänen tiedossaan ja voit uskossa jättää asian.


Joskus Jumala antaakin jo yhden rukouksen perusteella niin suuren uskonvarmuuden, että rukouksen toistaminen olisi epäuskon merkki. Tätä emme kuitenkaan koe kovin usein.

 
Onko toistuva rukous tyhjän hokemista?
Mikä on toistuvan rukouksen ja tyhjän hokemisen ero?
 

Rukouksen toistaminen ja tyhjän hokeminen ovat kaksi eri asiaa.

Jeesus varoitti tyhjän hokemisesta:

Kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Matt. 6:7

Joissakin uskonnoissa uskotaan, että rukouksen toistamisesta saa "suorituspisteitä". Katumusharjoituksiin saattaa sisältyä tietyn rukouksen toistaminen.

Esim. buddhalaisuudessa ei ole persoonallista Jumalaa, mutta siinä uskotaan että  rukouksessa itsessään on energiaa, joka vaikuttaa maailmankaikkeuteen - samaan tapaan kuin tuuletin vaikuttaa huoneessa ja saa ilman liikkumaan.

 

Tämä on periaatteena myös buddhalaisessa rukousmyllyjen talossa, joka avattiin Englannissa vuonna 2007. Jokaisessa myllyssä on miljoonia rukouksia. Ajatuksena on, että niiden energia ja siunaukset aktivoidaan ja lähetetään maailmalle, kun moottorit pyörittävät myllyjä yötä päivää. Ihmiset voivat lisätä vauhtia kahvoista pyörittämällä. Samalla he uskovat saavansa ansion, joka kertyy rukoilemalla miljoonia rukouksia kaikkien olentojen ja planeettamme puolesta.

 

Rukouksen toistamisen ja tyhjän hokemisen välisen eron voi kiteyttää näin:

Jeesuksen seuraaja keskustelee rukouksessa persoonallisen Jumalan kanssa eikä usko, että rukouksessa itsessään on jotain mekaanista, salaperäistä voimaa tai sillä voi ansaita ”suorituspisteitä”.

 

Tärkein syy rukouksen toistamiseen:
Eri asioihin tarvitaan eri määrä rukousta.

Tärkein syy siihen, miksi samaa asiaa on rukoiltava useita kertoja, on se, että eri asioita varten tarvitaan eri määrä rukousta. Tarvittava määrä kertyy kestävässä, toistuvassa rukouksessa.

Miksi on näin? - Emme tiedä.

Asia on helpompi ymmärtää, jos ajattelemme rukousta projektina: Rukous on tehtävä, jota varten tarvitaan tietty aika ja tiettyä toimintaa. Se koostuu useasta osasta tietyn ajan kuluessa.

Ojankaivuuseen sisältyy lupaus onnistumisesta. Ojan kaivaminen kuitenkin vaatii tietyn ajan ja tietyn määrän toistuvaa toimintaa, ennen kuin vesi pääsee virtaamaan paikasta toiseen.

Rakennuspiirustusten ja valmiin rakennuksen välissä on rakennustyö. Rukousaiheen ja rukousvastauksen välissä on rukoustyö.

Meillä on lupaus rukousvastauksesta, mutta meidän on silti kuljettava läpi rukoustyön prosessi.

 
Raamatun esimerkkejä toistuvasta rukouksesta

 

Raamatussa on lukuisia esimerkkejä toistuvasta, pitkäaikaisesta rukouksesta sekä kehotuksia siihen.

 • Elia rukoili Karmelin vuorella sadetta ja toisti rukousjakson 7 kertaa, kunnes ilmestyi pilvi. Kuitenkin kysymyksessä oli Jumalan idea, Jumalan ajoitus. 1 Kun. 18:42-45
   

 • Daniel rukoili 21 päivää Jumalan vastausta (Dan.10:12-14)
   

 • Itse Jeesus toisti samaa rukousta Getsemanessa. (Matt. 26:38-42)
   

 • Paavali ja hänen työtoverinsa rukoilivat samoja rukouksia samojen ihmisten ja seurakuntien puolesta yötä päivää, lakkaamatta.

Kol. 1:9: Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä,

Kol. 4:12: Epafras -- aina taistelee rukouksissaan teidän puolestanne, että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto.

2.Tim. 1:3: minä lakkaamatta muistan sinua rukouksissani öin ja päivin

Ei ole epäkunnioittavaa, että esitämme Jumalalle saman asian toistuvasti. Kerrommehan rakkaille henkilöillekin toistuvasti, että rakastamme heitä.


Jumala on meidän Isämme. Hän ei ole käskenyt meitä olemaan vaiti, vaan puhumaan Hänelle. Rukouksessa keskustelemme Taivaallisen Isämme kanssa kanssa. Jumala on itse säätänyt näin.

Mitä voimakkaampi ja kiireellisempi on rukoustarpeesi ja -taistelusi, sen todennäköisempää on, että toistat samaa rukousta lukuisia kertoja.

"Meidän on toistettava samaa anomusta ei kaksi tai kolme kertaa, vaan niin usein kun näemme tämän tarpeen, sata kertaa, tuhat kertaa."(John Calvin)

"Emme voi lakata toistamasta, koska se ei ole tyhjää toistamista, vaan tärkeän asian kiirehtimistä eteenpäin. Emme voi lakata, koska sydämemme ja sielumme on tässä rukouksessa. Meidän on työnnettävä anomuksiamme eteenpäin, sillä meidän on saatava vastaus tai kuolemme!... Jeesus itse asettaa rohkean hellittämättömyyden todellisen rukouksen tuntomerkiksi. Ei riitä, että rukoilemme, meidän on rukoiltava uudestaan ja uudestaan." (Bounds)

Raamattu kehottaa kärsivälliseen rukoukseen

Miksi joskus tarvitaan vuosien rukous, ennen kuin joku pelastuu? 

Kuuluisa rukoilija George Müller on sanonut:

"Ei riitä, että alamme rukoilla tai että rukoilemme oikein. Ei sekään riitä, että jatkamme rukousta jonkin aikaa. Meidän on jatkettava ja odotettava kärsivällisesti ja uskoen, kunnes rukousvastaus tulee."

Müller alkoi rukoilla viiden ei-uskovan ystävänsä puolesta. Viiden vuoden kuluttua ensimmäinen tuli uskoon. Kymmenen vuotta myöhemmin vielä kaksi tuli uskoon. Kerran Müller sanoi:

 

"Olen rukoillut kahden miehen puolesta nimeltä mainiten 35 vuotta; maalla ja merellä, sairaana ja terveenä olen muistanut heitä nimeltä Jumalan edessä... Ja tulen jatkamaan päivittäistä esirukousta heidän puolestaan, kunnes he tulevat uskoon, tai kunnes kuolen."


Kun Müller oli rukoillut 35 vuotta, neljäs tuli uskoon. Kun hän oli rukoillut lähes 52 vuotta, viideskin tuli uskoon, mutta se tapahtui juuri hänen kuolemansa jälkeen, niin ettei hän nähnyt tätä rukousvastausta.

Kun tiedät, että sydämelläsi oleva rukousaihe on Jumalan tahdon mukainen, älä luovuta ennen kuin tiedät, että asia on mennyt läpi ja Jumala nostaa tämän taakan sydämeltäsi.

On helpompi rukoilla silloin, kun meillä on otollinen tunnetila, mutta tunteemme eivät saa hallita rukouksiamme. Luovuttaminen on tunnetila, jossa ei oteta huomioon Jumalan tahtoa. Käytännössä suuri osa rukoustaistelusta tapahtuu tahdon ja ymmärryksen perustalla, riippumatta siitä, miltä tuntuu.

Jumalan vastausten ajoitus on meille usein salaisuus, koska emme näe, niin kuin Jumala näkee. 

Anna Jumalalle aikaa vastata
 

Kun rukoilet,  anna Jumalalle aikaa vastata ja muista seuraavat asiat:

1. Joskus tarvitaan aikaa, että monimutkaisen tilanteen eri osatekijät saadaan oikeille paikoilleen.

Alla kohdassa "Kronos-aika ja Kairos-aika" on esimerkki siitä, kuinka rautaesirippu murtui "yhdessä hetkessä" ja Itä-Eurooppaan tuli uskonvapaus kymmenien vuosien rukoksen jälkeen.

Jumala tietää parhaan ajankohdan parhaille tuloksille ja ratkaisuille.

 

Jumala johtaa asioita usein salassa meiltä.
Me saatamme luulla, että mitään ei tapahdu ja saatamme jo menettää toivomme. Mutta lopulta, kun kaikki asiat on saatu kohdalleen, vastaus saattaa tulla ikään kuin yhdessä hetkessä.

2. Joskus tarvitaan aikaa, että Jumala voi järjestää asioita ja olosuhteita niiden ihmisten elämässä, joiden puolesta rukoilemme

Kun rukoilemme jonkun henkilön puolesta, Jumala johtaa hänet siihen tilanteeseen, että hän vapaasta tahdostaan antaa Jumalalle sijaa elämässään - mutta tähän voi mennä aikaa.

Jumala ei loukkaa vapaata tahtoa vaan johtaa ihmisiä tilanteisiin, että he haluavat antaa Jumalalle sijaa elämässään ja tulla uskoon.

 

Vaikka Jumala on kaikkivaltias, Hän ei voi tehdä loogisia mahdottomuuksia: piirtää pyöreää kolmiota tai luoda niin painavaa kiveä, ettei Hän voisi sitä nostaa. Hän ei myöskään voi pakottaa ihmistä vapaasta tahdosta seuraamaan ja rakastamaan Häntä, sekin olisi loogisesti mahdotonta.

 

Jumala voi sen sijaan vaikuttaa olosuhteisiin näiden ihmisten ympärillä.

Luuk. 13:8: Mutta tämä vastasi ja sanoi hänelle: 'Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi; sillä aikaa minä kuokin ja lannoitan maan sen ympäriltä.

3. Tarvitaan aikaa edellytysten luomiselle rukousvastauksille: Rukoile asteittain ja ole realistinen

 

Rukoilemme joskus "liian uskonhenkisesti". Kurotamme liian korkealle ja pyydämme asioita, jotka ovat liian suuria ja vaativia meille.

 

Joskus se, mitä pyydämme, voi tulla ainoastaan seurauksena jostakin, mitä meillä ei vielä ole. Tarvitaan aikaa, että ensin luodaan edellytykset tämä vastauksen saamiselle.

Lähetys- ja seurakuntatyössä saatamme haaveilla asioista, joita varten taitomme ja kokemuksemme eivät riittäisi. Rukoilemme herätystä, mutta mitään ei tunnu tapahtuvan. Jumala haluaa kyllä vastata rukoukseemme, mutta meillä ei ehkä vielä ole edellytyksiä sille herätykselle, jota toivomme.

Kun pyydämme Jumalalta uskonhenkisesti suuria asioita, meidän on tärkeää olla realistisia, niin että ymmärrämme edellytykset, joita tarvitaan niin hengen maailmassa kuin näkyvässä maailmassa.

 

Mitä pitempään teemme yhteistyötä Jumalan kanssa, sitä enemmän todellisuustaju kasvaa - mutta sitä enemmän myös uskomme kasvaa!

4. Joskus tarvitaan aikaa, että omasta elämästäsi karsiutuisivat pois ne asiat, jotka estävät rukousvastausta.

Jumalan on puhdistettava meidät, että voimme vastaanottaa nämä asiat. "Ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä." Jos rukoilemme jalostuneempaa luonnetta, voimme joutua kärsivällisyyden kouluun.

 

Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Joh. 15:2.

 

Joskus vaatii aikaa, että annamme Jumalalle sen paikan, missä Hänen tulisi olla elämässämme.

4. Joskus vastauksen viipymisen kautta Jumala valmistelee jotain suurempaa, mistä tulee Hänen nimelleen vielä suurempi kunnia.

Esimerkki tästä on Lasaruksen herättäminen kuolleista (Joh. 11). Jeesus viivytteli tarkoituksellisesti muutaman päivän. Jairuksen tyttären herättäminen kuolleista on toinen tällainen tapaus. Jeesuksen viipymisen vuoksi tytär oli ehtinyt kuolla.

 

Ihmeet, jotka tapahtuivat, toivat ihmisille vielä suurempaa rohkaisua ja siunausta. Ne toivat Jumalalle suuremman kunnian ja todistivat Jeesuksesta voimakkaammin.

"Meidän on annettava Jumalan toimia tavalla, jonka Hän näkee parhaaksi, ja ulottuvuuksissa, joita me emme tunne." (Bob Sorge)

5. Joskus vihollisen voimat pidättelevät ja hidastavat Jumalan vastausta 

Danielin luvusta 10. löytyy tästä esimerkki. Enkeli, joka toi Danielille Jumalan viestiä vastauksena tämän rukoukseen, joutui taistelemaan pimeyden voimia vastaan ja viipyi siksi matkalla. Rukousvastaus oli kuitenkin lähtenyt liikkeelle heti, kun Daniel oli alkanut rukoilla.

6. Joillakin maantieteellisillä alueilla vihollinen on saanut niin paljon sijaa, että tarvitaan pitkäaikaista rukoustaistelua hengellisen läpimurron saavuttamiseksi.

 

Monet lähetystyöntekijät ovat joutuneet tekemään uhrautuvaa rukoustyötä vuosikausia, ennen kuin ensimmäiset ihmiset tulevat uskoon.


William Carey teki työtä ja rukoili seitsemän vuotta, ennen kuin ensimmäinen intialainen tuli uskoon ja kastettiin. Morrison samoin rukoili seitsemän vuotta, ennen kuin ensimmäinen kiinalainen tuli uskoon. Samoin Moffatt Afrikassa ja Richards Kongossa.

7. Joskus tarvitaan aikaa tarvittavan rukousmäärän kertymiselle.

Yhteisellä rukouksella on tietynlainen kerrannaisvaikutus. 

"Rukouksella on kumulatiivinen vaikutus. Monien rukouksien suuntautuminen yhtä henkilöä ja hänen elämäänsä kohti voi muuttaa tappion voitoksi. Sekä Raamattu että käytännön kokemus vahvistavat, että yhteisessä rukouksessa voima moninkertaistuu."  ​(J. Oswald Sanders)

 

Rukouksella vaikuttaa olevan tietyllä tavalla mitattava määrä.

Raamatun pohjalta on mahdollista sanoa, että jonkin asian puolesta ei ole vielä rukoiltu riittävän paljon. Näyttää siltä, että eri asioita varten tarvitaan eri määrä rukousta ja voimaa. 

Kun Elia rukoili sadetta (1 Kun. 18), kyseessä oli Jumalan tahto, Jumalan ajatus ja Jumalan ajoitus. Kuitenkin Elian oli rukoiltava seitsemän kertaa, ennen kuin sade tuli. Vaikuttaa siltä että Elian oli jatkettava kärsivällisesti ja kestävänä, kunnes hän oli saanut kokoon tarpeeksi rukousta.

Jeesuksen oli rukoiltava Getsemanessa tuskaisena useita tunteja, ennen kuin enkelit tulivat rohkaisemaan Häntä. Jumala ei toki pidättänyt rukousvastausta tältä synnittömältä, vanhurskaalta mieheltä. Jeesuksenkin kohdalla kuitenkin tarvittiin tietty määrä rukousta.

Koska emme tunne riittävästi hengen maailmaa ja Jumalan säätämyksiä, emme tiedä, mistä se se johtuu.

 

Dutch Sheets arvelee, että rukouksemme jollakin tavalla vapauttavat hengen maailmassa voimaa.

- Mutta koska emme tiedä, mitä voiman vapautuminen hengen maailmassa tarkoittaa, tämäkään selitys ei varsinaisesti selitä asiaa.

 

Meille ei ole annettu kaikista asioista perinpohjaista tietoa, mutta voimme totella sitä, minkä näemme ja ymmärrämme Raamatusta. 

Joka tapauksessa se, että on saatava kokoon riittävä määrä rukousta, on todennäköisesti yksi merkittävä syy siihen, että useimpien rukousvastausten saamiseen tarvitaan aikaa. Saman tien tulevat rukousvastaukset ovat varsin harvinaisia. Tämän asian ymmärtäminen auttaa meitä rukoilemaan kestävästi.

Rukoileminen jonkin asian puolesta on enemmän kuin kertaluontoista pyytämistä.

Usein on niin, että rukoiltuamme jotakin jäämme odottamaan Herraa, kun Herra itse asiassa odottaa meitä, että jatkaisimme rukousta.

Kun rukousvastaus lopulta näyttää tulevan yhtäkkiä, saatamme ajatella, että asia on nyt saanut Jumalan huomion. Tosiasiassa tällöin on saatu rukouksen kautta kokoon riittävä määrä voimaa rukousvastauksen aikaansaamiseksi.

Tällainen rukouksen toimintaperiaate ei rajoita Jumalan kaikkivaltiutta tai Hänen voimaansa. Pelkkä yksi sana Jumalalta riittäisi sulkemaan kaikki demonit helvetin syvyyksiin. Mutta Jumala on päättänyt toimia maan päällä ihmisen kautta.

Tämä ei myöskään tarkoita sitä, että meidän on harrastettava tyhjää toistoa ja toistettava rukouksia toistamisen vuoksi, pyydettävä uudestaan ja uudestaan. Kysymys on siitä, että jatkamme tehokasta rukousta riittävän pitkään, ja että rukoilemme tosissamme ja palavasti silloinkin, kun rukoukseen tarvitaan pitempi ajanjakso. 

Elia rukoili palavasti ja voimakkaasti. (Jaak. 5:16) 

Voitto tulee kestävälle, ei kiivaalle. Voitto tulee kokosydämiselle, ei sille, joka tuo esiin paljon tunteita ja energiaa.

8. Joskus tarvitaan "erämaakokemuksia", joiden kautta luonteemme jalostuu ja meitä puhdistetaan palvelustyötä varten.
 

Lähde: Bob Sorge

"Jumala johti Daavidin erämaahan 10 vuodeksi. Hänen tarkoituksensa ei ollut tehdä Daavidista Jumalan miestä, sillä tämä oli jo sellainen. Daavidin luonnetta oli murrettava, että hänestä tulisi täysin riippuvainen Jumalasta ja hän olisi valmis suureen tehtäväänsä."

"Usko, joka on murtuneessa astiassa, tuoksuu ja kuulostaa erilaiselta, se on erilaista." 


"Emme osaa hallita kunniaa, ellemme ensin osaa hallita ahdistusta". 


"Usein toiset korostavat pelkkää uskon henkeä, valloittavaa ja voittamatonta uskoa, toiset taas sitä, kuinka Jumala seuloo ja puhdistaa seurakuntaa ja särkee astioitaan. Meidän on elettävä tasapainossa näiden kahden totuuden välillä."

Joskus Jumala koettelee meitä saadakseen tietää, palvelemmeko Häntä oman itsemme takia vai Hänen vuoksensa. Hän kysyy 'Palveletko minua omien itsekeskeisten tarpeittesi ja tavoitteidesi vuoksi, vaan rakastatko minua todella?'

 

On suuri kiusaus, että saamme tyydytyksentunteen siitä, mitä saavutamme Jumalan valtakunnassa ja mitä teemme Hänelle, eikä siitä, että olemme Hänen omiaan ja tunnemme Hänet.

 

Voit joutua "Jumalan vankilaan" myös siitä huolimatta, että motiivisi ovat puhtaat.


Jeremia ei joutunut vankeuteen tottelemattomuuden vuoksi, vaan siksi, että oli tottelevainen. Samoin Joosef. He joutuivat vankilaan siksi, että toimivat oikein, ei siksi, että olisivat toimineet väärin.

Joskus Jumala vangitsee palvelijansa "tottelevaisuuden vankilaan", jotta heillä olisi pohjaa, jolta puhua niille, jotka ovat tottelemattomuuden vankilassa. Jos tutkit sydäntäsi etkä löydä mitään syytä elämäsi "vankilakokemukselle", kyseessä saattaa olla "Jumalan vankila". 

Mistä tiedät, miten pitäisi rukoilla, ja onko kyseessä "paholaisen vankila" vai "Jumalan vankila"? Bob Sorge sanoo, että hänen neuvonsa on yksinkertaisesti tämä: Taistele ongelmallista asiaa vastaan, ellet selvästi tunne Herran käskevän sinun laskea aseita. Suurin osa sairauksista ja ahdistuksista ei ole Jumalan tahto, mutta toisinaan ne voivat kuulua Hänen suunnitelmiinsa. (Näin oli esim. Jobin ja Paavalin elämässä.)

Älä rukoile pelkästään: 'Herra, paranna minut, koska olen sairas', vaan 'Herra, ole armollinen minulle ja paranna minut nimesi tähden, että Sinun nimesi tulisi kunnioitetuksi.'"

Kronos-aika ja kairos-aika

Lähde: Dutch Sheets, Watchman Prayer

 

Uudessa testamentissa käytetään kahta kreikan sanaa merkityksessä 'aika'. Kronos tarkoittaa ajan kulumista aikakautena, kairos esiintyy merkityksessä 'Jumalan aika, Jumalan toiminnan aika'.

Esimerkki tästä:

Venäjän ja Itä-Euroopan kommunistivallan aikana ei näyttänyt tapahtuvan mitään edistystä näiden valtoiden ja siellä olevien seurakuntien tilanteessa. Tuhannet ja tuhannet rukoukset nousivat Jumalan eteen näiden alueiden vapauttamiseksi.

Tämä oli kronos-aikaa, jonka kuluessa kuitenkin tapahtui paljon hengen maailmoissa.Tapahtui myös paljon näkyvässä maailmassa. nousi sopivia johtajia, tuli sopiva poliittinen ja sotilaallinen tilanne

Sitten kun 40 vuoden jälkeen alkoi tapahtua, tapahtumat tuntuivat tulevan yhtenä vyörynä, ja tilanteet muuttuivat hetkessä. Oli tullut kairos-aika, Jumalan toiminnan aika, vastausten aika, ja rautaesirippu murtui!

Tämä ei tapahtunut kronos-ajasta huolimatta, vaan kronos-ajan ansiosta. 

 

Kairos-ajan tapahtumat tulevat sen vuoksi, mitä on tapahtunut kronos-ajan aikana.

Kronos ja kairos kuuluvat yhteen. Ei ole kronosta ilman kairosta, eikä kairosta ilman kronosta.


Ole kestävä! Saatat olla vain muutaman askelen päässä omasta kairos-ajastasi

Esimerkkejä Raamatusta:

Abraham ja Sara odottivat 24 vuotta, ennen kuin Jumalan lupaama jälkeläinen tuli. Israel kulki 40 vuotta erämaassa, mutta kun oikea aika tuli, Jordan ylitettiin.  Joos. 1:11


Paavali odotti 12 vuotta dramaattisen uskoontulonsa jälkeen, luki ja opiskeli uskollisesti, kunnes hänen kohdalleen tuli kairos-aika: "Erottakaa minulle Saulus ja Barnabas...." Apt. 13:2

Kestävä rukous käytännössä

Rukoilemme kaikki pitkin päivää töiden lomassa. Mutta kun erotamme rukoukselle joka päivä tietyn ajan, sillä on valtava vaikutus hengelliseen elämäämme ja koko elämäämme. Säännöllinen rukous muuttaa elämän!

1. Miten tehdä päätös, joka pitää?

 

Kestävyys missä tahansa asiassa vaatii päätöksen.

 

Päätä vain kerran!

Älä pohdi samaa asiaa aina uudestaan.

Älä mieti joka päivä, rukoiletko tänään.

Älä mieti, menetkö tänään kokoukseen – olethan jo päättänyt käydä niissä.

"Just do it!" Tee se!

 

Sama koskee monta muuta asiaa, esim. ruokavaliota.

”Voinko ottaa tämän kerran tämän kakkupalan?” – Tällaista kysymystä ei pitäisi edes kysyä. Jos olet jo päättänyt, ettet saa syödä kakkua, miksi miettiä uudestaan joka kerta, kun kakkua on tarjolla?

On helpompi rukoilla silloin, kun meillä on otollinen tunnetila, mutta tunteemme eivät saa hallita rukouselämäämme.
Käytännössä suuri osa rukoustaistelusta tapahtuu tahdon ja ymmärryksen perustalla, riippumatta tunteista.

Onko Jumala niin ankara, että Hän vaatii tällaista kuria?

 

Ei – mutta joudumme itse etsimään erilaisia keinoja hallitaksemme elämäämme ja omaa itseämme.

 

Matt. 26:40-41 Hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille: "Niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani! Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta liha on heikko."

2. Järjestä rukoukselle aikaa

 

Kestävään, voittavaan rukoukseen on varattava aikaa.

Iankaikkista tulosta tuottava rukoustaistelu ansaitsee kaiken ajan, jonka voimme sille antaa.

 

"Sellainen rukoileminen, millaista Jumala haluaisi meiltä, on elämän suurin saavutus. Sen saavuttaminen vaatii aikaa, ja tällaisella elämällä on oma hintansa." (Samuel Chadwick)

Rukoukselle ei koskaan järjesty aikaa itsestään. Päiväohjelmamme tulee niin täyteen kuin annamme sen tulla.

Niin usein päiväohjelma täyttyy hyvistä asioista, jotka vievät parhaiden asioiden sijan elämästämme. Päivämme ovat täynnä pieniä, vähäpätöisiä asioita, jotka yhdessä kuluttavat suuria aikamääriä.

 

Karu totuus on, että meillä ei koskaan ole aikaa rukoilla, ellemme erota päiväohjelmastamme sille tiettyä aikaa.

"Illoin, aamuin ja keskipäivällä minä valitan ja huokaan, ja hän kuulee minun ääneni." (Ps. 55:18)

Danielin kirjasta voimme lukea, että yleisesti tiedettiin hänen rukoilevan kolmasti päivässä.

 

Dan. 6:10. Niin pian kuin Daniel oli saanut tietää, että kirjoitus oli kirjoitettu, meni hän taloonsa, jonka yläsalin ikkunat olivat avatut Jerusalemiin päin. Ja hän lankesi kolmena hetkenä päivässä polvillensa, rukoili ja kiitti Jumalaansa, aivan niinkuin hän ennenkin oli tehnyt. 11. Silloin nuo miehet riensivät kiiruusti sinne ja tapasivat Danielin rukoilemasta ja avuksi huutamasta Jumalaansa.

Mihin aikaa päivästä on parasta rukoilla? Aamulla, päivällä, illalla vai yöllä?

 

Rukouksen ajankohta riippuu täysin päiväohjelmasta ja mahdollisuuksista. Varhaista aamua pidetään usein sopivimpana rukousaikana, koska päivän alussa voidaan vaikuttaa koko päivän mielialaan ja kulkuun.

Tärkeintä ei ole ajankohta, vaan se, että erotamme rukoukselle tietyn ajan. Yöllä rukoileminen ei ole sen hengellisempää kuin päivällä rukoileminen!

 

Ajankäyttömme on yksiselitteinen mittari sille, mitä asioista arvostamme. 

Voimme sanoa yhtä, mutta käytännön elämä todistaa toisin. Se, millä tavalla varaamme aikaa rukoukseen, osoittaa sen, miten paljon arvostamme rukousta ja miten paljon rakastamme niitä, joiden puolesta rukoilemme. 

"Jos olemme todella vakavissamme rukoustaistelussamme, on keinoja löytää sille aikaa. Mutta henkilön, joka ei ole valmis uhraamaan joitakin sallittuja, hyviä asioita saadakseen aikaa rukoukselle, ei kannata odottaa suuria rukousvastauksia."

 

"Jopa seurakunta ja hengellinen toiminta voi viedä meiltä niin paljon aikaa, ettei meillä ole aikaa kattaa kaikkea toimintaamme riittävästi rukouksin. Tulokset olisivat parempia, jos voisimme valmistaa kaiken rukouksin." Wesley Duewel

Ovatko säännölliset rukousajat lakihenkistä kristillisyyttä?

Eivät. Rukoustunti” ei ole lainomaista suorittamista. 

Samalla tavalla kuin ruokatunti on varattu aterialle, ”rukoustunti” on varattu rukoukselle.

3. Järjestä paikka, jossa voit keskittyä ja olla yksin.

Jeesus puhui rukouskammiosta. On helpompaa ylläpitää säännöllistä rukousta, jos sille on tietty paikka.

Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Matt. 6:6 

Hän sanoi "sulje ovesi". Meidän on opittava rukoilemaan Isää "salassa". Julkinen rukouksemmekin on tehokkaampaa, jos sitä edeltää yksityinen rukous.

 

Miehet ja naiset, joita Jumala on voimallisesti käyttänyt, ovat oppineet viettämään aikaa yksinäisyydessä Jumalan edessä.

 

"Kammio" voi olla monenlainen: Se voi olla "rukoustuoli", se voi olla kävelypolku. Pääasias, että se antaa meille mahdollisuuden keskittyneeseen, häiriintymättömään rukoukseen.

4. Keskity muutamaan aiheeseen

 

On selvää, ettemme pysty samanaikaisesti rukoilemaan monen aiheen puolesta.

 

”Kolmen leivän periaate”

Jeesuksen vertauksessa naapuri pyysi ystävältään kolmea leipää. Voit keskittyä esim. juuri kolmeen isompaan asiaan kerralla.

 

Yleensä rukoilijalla voi olla yksi pääaihe, ja sen lisäksi kaksi, korkeintaa kolme voimakasta rukousaihetta. Sinulla voi olla rukouslistallasi monia asioita, joista kannat rukousvastuuta. Voimakas rukoustaistelu voi kuitenkin keskittyä vain yhteen tai kahteen asiaan kerrallaan.

Rukoillessasi pääaiheiden puolesta älä kuitenkaan laiminlyö muita asioita.

5.  Muista, miksi rukoilet – rakkaus saa sinut jatkamaan

Ajattele rakkaitasi ja ystäviäsi ja seiso heidän puolestan Herran edessä. Heidän ajattelunsa antaa sinulle voimaa ja kestävyyttä rukoukseen.

 

"Emme me todella rakasta pelastumattomia ystäviämme, jos emme ole valmiita maksamaan sitä hintaa, että vakavissamme rukoilisimme heidän puolestaan."

6. Jatka loppuun asti

Älä hellitä rukoustasi, sillä juuri samaan aikaan Jumalan vastaus saattaa olla tulossa ja enkelit ovat tuomassa sitä sinulle. Päinvastoin, anna rukouksesi koko ajan voimistua.

Miten seurakunnan historian suuret Jumalan miehet ja naiset eroavat tavallisista kiireisistä rukoilijoista? He eivät anna periksi, vaan maksavat täyden hinnan, kunnes vastaus tulee.

 • Kuinka kauan opetuslasten piti odottaa Jerusalemissa? Kunnes voima korkeudesta laskettaisiin heidän ylleen (Luuk. 24:49)
   

 • Kuinka kauan Mooses piti käsiään nostettuina rukoukseen? Kunnes Amalek voitettiin täydellisesti (2 Moos. 17:13)
   

 • Kuinka kauan Joosua osoitti keihäällä kohti Aita armeijansa hyökätessä? Kunnes Jeriko oli voitettu. (Joos. 8:26)
   

 • Kuinka kauan Elia rukoili polvillaan, että kolmen vuoden kuivuus loppuisi? Kunnes sadepilvi ilmestyi. (1 Kun. 18:44)
   

 • Kuinka kauan opetuslapset jatkoivat rukousta yläsalissa? Kunnes Pyhä Henki laskeutui heidän ylleen.

 

Jatka, kunnes tunnet, että asia on saatu voittoon ja saat rauhan — tai kunnes konkreettinen vastaus tulee.

Älä luovuta! 

Raamatun ja suurten rukoilijoiden esimerkin valossa, kuinka kauan on jatkettava samaa rukousta?

Vastaus: Kunnes saat rukousvastauksen tai kunnes Jumala nostaa taakan sydämeltäsi.

Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää. 9. Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. Gal. 6:9

> Etusivulle

Miksi rukouksessa tarvitaan toistoa ja kestävyyttä
Anna Jumalalle aikaa vastata
Kronos-aika ja kairos-aika
Kestävä rukos käytännössä
bottom of page