top of page

Rukouksen voimakkuusasteet

​​

SISÄLTÖ:

1. Pyytäminen

2. Etsiminen

3. Kolkuttaminen

4. Paasto

5. Rukoustaakka

6. Rukoustaistelu

7. Rukoussota

8. - Valvo itseäsi!

Lähde:Wesley Duewel, Mighty Prevailing Prayer, Michigan 1990.

Raamattu puhuu erilaisista esirukouksen voimakkuusasteista. Toisinaan esirukousprojekti on lyhyt ja vastaus tulee melkein heti uskon rukouksen kautta. Mutta on useita asioita, joissa voitto ei tule pelkällä pyytämisellä. Silloin rukoilijan on siirryttävä seuraavalle tasolle.

Rukoustarpeen mukaan voimme rukoilla seitsemällä eri voimakkuustasolla: pyytäminen, etsiminen, kolkuttaminen, paasto, rukoustaakka, rukoustaistelu, rukoussodankäynti.

Periaate esirukouksessa on tämä:
Sen sijaan että luovuttaisimme,
siirrymmekin seuraavalle,
entistä voimakkaammalle
esirukouksen tasolle!


1. PYYTÄMINEN

Pyytäminen on rukouksen yksinkertaisin, perustavin muoto.

Jokainen osaa ja voi pyytää: vastauskoontullut, lapsi, sairas, jne. Jumala kuulee, kun me pyydämme.

Esirukoustaistelu alkaa pyytämisestä. Seuraavat tasot - etsiminen, kolkuttaminen, paasto jne. ovat pyytämisen voimistettuja muotoja.

"Mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte." Matt. 21:22


"Mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki Pojassa." Joh. 14:13-14

Aabraham pyysi poikaa: 

"Herra, minun Jumalani, mitä sinä minulle antaisit? Olenhan jäänyt lapsettomaksi, ja minun omaisuuteni perii damaskolainen Elieser... Mutta hänelle tuli tämä Herran sana: 'Ei hän sinua peri, vaan sinut perii sinun oma poikasi.' 1 Moos. 15:2


Nehemia pyysi Jumalalta vastauksia: 

"...istuin monta päivää itkien, murehtien ja paastoten ja rukoilin taivaan Jumalaa..täytä nyt pyyntöni ja anna kuninkaan osoittaa minulle suopeutta" (Neh. 1:4-11, "Me rukoilimme Jumalaa ja asetimme vartijoita" (Neh. 4:9).


Elia Karmelin vuorella oli vasta aloittanut pyytämisen, kun Jumalan tuli laskeutui: "Vastaa minulle, Herra, että tämä kansa tulisi näkemään, että Sinä, Herra, olet Jumala." 1 Kun 18:36-38


Hiskia pyysi Jumalalta anteeksiantamusta kansalle: 

"Hiskia rukoili heidän puolestaan: 'Herra, sinä joka olet hyvä, annan anteeksi jokaiselle, joka tahtoo täydestä sydämestään palvella sinua.., vaikka ei olekaan puhdistautunut pyhäkköä varten'. Herra kuuli Hiskiaa eikä rangaissut kansaa." 2 Aik. 30:18-20

2. ETSIMINEN

Etsiminen on voimakkaampaa kuin pyytäminen. Siihen kuuluu pitempiaikainen, kestävä, vilpitön pyytäminen ja syvempi tahto saada rukousvastaus.

Monet pyyntömme ovat Jumalan tahdon mukaisia, mutta niihin ei tule heti vastausta. Kun olemme vakuuttuneita siitä, että vastaus tähän rukoukseen on erittäin tärkeää Jumalan valtakunnan kannalta, olemme valmiita antamaan enemmän aikaa ja näkemään enemmän vaivaa rukoillessamme tämän asian puolesta.

Etsiminen on rukousta, jota olemme valmiit jatkamaan vastauksen saamiseen asti. 

Pyrimme tällaisen rukouksen yhteydessä saamaan selville kaikki seikat, jotka mahdollisesti ovat estäneet rukousvastauksen tuloa. Onko elämäni kunnossa? Olenko ymmärtänyt oikein Jumalan tahdon? Etsimiseen kuuluu oman sydämen tutkiminen. 

Vakavat esirukoilijat vahvistavat mielellään rukoustansa pyytämisestä etsimiseksi silloin kun se on tarpeen.

"Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne." Jer. 29:13


Autuaat ne, jotka etsivät häntä kaikesta sydämestänsä. Ps. 119:2


Sydämeni muistaa sinun sanasi: 'Etsikää minun kasvojani.' Herra, minä tahdon etsiä sinua. Ps. 27:8

Mooses rukoili etsivää rukousta, kunnes Jumala jälleen lupasi kulkea Israelin vierellä: "Elleivät sinun kasvosi käy meidän kanssamme, niin älä johdata meitä täältä pois." 2 Moos. 33:12-23


Hiskia ja Jesaja etsivät Jumalaa kansansa pelastukseksi. 

"Silloin kuningas Hiskia ja profeetta Jesaja, Amosin poika, rukoilivat ja huusivat kohden taivasta". 2 Aik. 32:20-21


Nehemia etsi Herraa ja viipyi rukouksessa Jerusalemin puolesta, kunnes Jumala lähetti hänet rakentamaan sitä uudelleen. Neh. 1:4-11

R.A. Torrey arvelee, että vain harvat tulevat uskoon ilman, että joku etsii rukouksessa Jumalaa heidän pelastumisekseen.

Torrey kertoo omasta uskoontulostaan yksinäisyydessä keskellä yötä: Hän sanoo menneensä nukkumaan ilman pienintäkään ajatusta Jumalasta tai hengellisistä asioista. Hän kuitenkin heräsi keskellä yötä, ja Jumala puhui hänen sydämelleen, ja hän antoi elämänsä Jeesukselle. Kaikki kävi viidessä minuutissa.

 

Hän sanoo: "Muutamaa minuuttia aiemmin olin niin lähellä kadotusta kuin kukaan voi päästä... Luulin, ettei kellään ihmisellä ollut mitään tekemistä yksinäisen uskoontuloni kanssa, mutta olin unohtanut äitini rukoukset. Myöhemmin sain tietää, että myös eräs luokkatoverini oli päättänyt rukoilla puolestani, kunnes tulisin uskoon." (R.A. Torrey, How to Pray)

Springfieldissä Illinoisissa eräs seurakuntalainen pääti muodostaa rukousryhmän, jossa jokainen tekisi itselleen listan Springfieldin asukkaista, joiden haluaa tulevan uskoon. Tämän jälkeen jokainen lupaisi rukoilla kolme kertaa päivässä näiden henkilöiden puolesta ja lisäksi tehdä kaiken voitavansa heidän johdattamisekseen Jumalan luo.


Eräs vaikeasti invalidisoitunut nainen, joka oli ollut vuoteen omana 17 vuotta, kuuli tästä rukousryhmästä ja haasteesta. Hän päätti tehdä samoin. Hän laati listan 57 henkilöstä ja rukoili heidän puolestaan kolmasti päivässä, ja pyysi uskovia ystäviäänkin rukoilemaan. Ajallaan kaikki nämä henkilöt tulivat uskoon. Tämä rukoileva nainen etsi, ja hän löysi. (McClure, Intercessory Prayer)

 

3. KOLKUTTAMINEN

Jeesus sanoi: "Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja jokainen etsivä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan." Matt. 7:7-8

Etsimisesi saattaa tulla niin voimakkaaksi epätoivoiseksi, että rukouksesi muuttui ikään kuin kolkuttamiseksi taivaan ovelle. 

 

Kun tarve on huutava, mutta Jumalan vastaus ei ole vielä tullut, ja kun sielusi huutaa Jumalan puoleen, tällainen rukous ei ole epäkunnioittavaa.

"Se on enemmän kuin etsimistä. Haluamme nähdä Jumalan nimen voittavan ja kaiken, mikä vastustaa Hänen tahtoaan, väistyvän. Kolkutamme, kunnes väärät asiat suoristuvat ja rautaiset ovet aukeavat." A. B. Simpson

Jeesuksen itsensä rukous Getsemanessa oli enemmän kuin pyytämistä tai etsimistä. Hän rukoili huudoin ja kyynelin, niin kuin hän ilmeisesti teki usein (ks. Hebr. 5:7). Hän kolkutti, kunnes hänelle avattiin.

Vertauksella kolkuttavasta naapurista keskellä yötä (Luuk 11:5-8) Jeesus opettaa meille tällaista rukousta. Naapurilla oli suuri tarve, joka ei koskenut häntä itseään. Hän pyysi toiselle.


Jeesus ei tarkoita, että Jumala on kuin tuo uninen mies, jota ei saanut häiritä. Jumalan luo olemme aina tervetulleita. Jeesus opetti tällä vertauksella, että jotkut rukousvastaukset edellyttävät voimakasta pyytämistä ja pyhää rohkeutta. 

4. PAASTO

Rukous.netissä on paastosta erityinen osio, "Rukous ja paasto". Alla ovat pääkohdat.

 

Paasto on seuraava taso esirukouksen voimakkuusasteikolla. 

Tilanteissa, joissa vihollinen on saatava väistymään alueilta, joihin se on pesiytynyt pitkien aikojen kuluessa, paaston lisääminen rukoustaisteluun voi olla välttämätöntä voiton saamiseksi.


Kun rukoilemme asioiden puolesta, jotka ovat tärkeitä ja kiireellisiä tai joissa vihollisen vastustus on voimakas, Pyhä Henki voi käyttää paastoamme toimeenpanemaan Jeesuksen voiton.

Kun etsimme Jumalaa kokosydämisesti rukouksessa ja paastossa, Hän voi tehdä asioita, jotka eivät olisi mahdollisia tavanomaisen rukouksen avulla. Jumala on säätänyt paaston, koska sen kautta Hänen voimansa vapautuu toimimaan enemmän ja usein nopeammin. (Duewel)

Paaston tarkoitus

1. Alistaa fyysinen alue hengelliselle ja antaa etusija hengellisille asioille
2. Irrottautua joksikin aikaa normaalista rutiinista ja aineellisista asioista. 
3. Keskittyä kaikella hengellisellä voimallaan Jumalaan ja rukoukseen.

Tämä ei tarkoita, että normaaliin elämään liittyvät asiat olisivat epäpyhiä tai ei-hengellisiä. Kyseessä on luvallisten, jopa hyödyllisten asioiden alistaminen suurempien, hengellisten tavoitteiden alaisuuteen.

5. RUKOUSTAAKKA

Rukoustaakalle on ominaista voimakas kiireisyyden tai tärkeyden tuntu. Siihen kuuluu Pyhän Hengen antama taistelumieli, voimakas huoli ja tahto rukoilla, kunnes Herra antaa voiton.

Rukoustaakka alkaa sisäisestä kehotuksesta rukoilla jonkin asian puolesta.

Asia voi olla tiedossasi, mutta voit tuntea kehotusta rukoilla myös tietämättä tarkasti, mistä on kysymys. Jumala itse kutsuu sinua rukoustaisteluun hetkellä, jolloin rukoustasi tarvitaan.

Taakka on Pyhän Hengen sinulle antama henkilökohtainen rukouskutsu ja vastuu. Rukoile, kunnes tunnet Herran nostavan tämän vastuun sinulta pois.

Rukoustaakka on epäitsekäs huoli Jumalan tahdon toteutumisesta jonkin henkilön tai asian kohdalla. 

Huoli on niin suuri, että rukoilija on valmis rukoilemaan asian puolesta niin paljon kuin mahdollista.

Rukoustaakka on henkilökohtainen

Toisilla ei ehkä ole samaa näkyä ja huolta kuin sinulla. Tämä taakka on Jumalan sinulle antama henkilökohtainen vastuu. Se on sinun ja Jumalan välinen esirukousyhteistyö, vain omassa tiedossasi oleva tehtävä, johon olet sitoutunut. Rukoustaakkaa kannetaan ennen kaikkea yksinäisessä rukouskammiossa Jumalan edessä. Vältä asiasta puhumista laajemmin, ellet tunne erityistä johdatusta.

Rukoustaakka on vastuutehtävä

Rukoustaakan kantaminen on luottamustehtävä. Voit olla ainoa henkilö, jolle Herra on antanut tämän rukousaiheen. Voi myös olla niin, että sinun rukouksesi vaikuttavat yhdessä monien muiden henkilöiden kanssa, joille Herra on antanut saman rukousvastuun.

Rukoustaakka voi olla äkillinen tai pitkäaikainen

1. Äkillinen, voimakas Hengen kutsu sisimmässä, "SOS"-rukous:
Voit kokea, että joku tietty henkilö tarvitsee rukoustasi esim. vaaratilanteen vuoksi. Et ehkä koskaan saa tietää, mistä oli kysymys, mutta tällaisen kehotuksen tullessa on tärkeää alkaa heti rukoilla.

2. Pitempiaikainen rukoustaakka:
Pitkäaikainen rukoustaakka voi alkaa jonkun asian tai henkilön muistamisesta satunnaisesti. Rukoiltuasi jonkin aikaa huomaat, että tämä rukousaihe on saanut pysyvän paikan sydämelläsi. 
Jokaisen uskovan tulisi kantaa useita pitkäaikaisia rukoustaakkoja rukouslistallaan. Aiheena voi olla jonkun henkilön pelastuminen, parantuminen, islamilaisen maailman evankeliointi, saavuttamattomien kansojen evankeliointi, uskonsa tähden kärsivien puolesta rukoileminen, jonkin tulevan evankeliointikampanjan valmistelu rukouksessa yms.
Kun usealla henkilöllä on sama rukoustaakka, saattaa syntyä rukousliike tämän asian puolesta.

 

Miten voit olla Jumalan käytettävissä rukoustaakkaa varten?


1. Ylläpidä säännöllistä rukouselämää. 

Jumala uskoo rukousvastuita yleensä niille, jotka jo ylläpitävät uskollista, säännöllistä rukousta.

2. Elä Hengessä ja kuuntele Hengen ääntä

Mitä enemmän elät Hengessä, sitä enemmän Hän voi johtaa sinua rukouksessa ja toimia kauttasi.

3. Ole tottelevainen

Kun Jumala antaa sinulle rukoustehtävän, ole heti valmis ottamaan se vastaan ja täyttämään se uskollisesti. Toimi elämässäsi kaikissa asioissa Jumalan tahdon mukaan parhaan ymmärryksesi mukaan.

4. Ole avoin maailman hädälle

Lue hengellisiä lehtiä ja kirjoja, joista saat tietoa tarpeista eri puolilla maailmaa. Käy seurakunnan tilaisuuksissa, joissa puhutaan erilaisista työmuodoista ja niihin liittyvistä tarpeista. Ole mukana toiminnoissa, joissa pääset henkilökohtaisesti kosketukseen maailman hädän ja tarpeiden kanssa.

5. Käytä rukouslistoja.

Tee lista, jossa ovat seurakuntasi työntekijät ja muut henkilöt, joiden puolesta rukoilet. Laita listalle myös oman maasi eri tahoja ja johtajia. Kysy Herralta, mitä kansoja ja valtioita Hän haluaa sinun muistavan säännöllisesti rukouksessa.

Älä huolestu, jos et ole saanut Jumalalta äkillisiä rukouskehotuksia. Ole uskollinen ja kurinalainen päivittäisessä, rukouksessasi ja rukoile niiden tarpeiden puolesta, jotka tiedät. Ajallaan Herra tulee käyttämään sinua enemmän kantamaan erityisiä rukoustaakkoja.

6. RUKOUSTAISTELU

 

Rukoustaistelu on erittäin voimakas rukoustaakka. Se on äärimmäistä ponnistusta rukouksessa, voimakkainta rukousta, johon ihminen pystyy. Tällainen taistelu on aina lyhytkestoista.

Rukoustaistelu on tuskaista, raivokasta "painimista".

Jeesus taisteli rukouksessa Getsemanessa. Kukaan ei ole taistellut niin voimakkaasti kuin Hän.


"Suuressa tuskassaan Jeesus rukoili yhä kiihkeämmin, niin että hänen hikensä vuoti maahan veripisaroiden tavoin." Luuk. 22:44

Epafras taisteli rukouksin Kolossan seurakunnan puolesta
"...joka rukouksisaan aina taistelee teidän puolestanne, että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto." Kol. 4:12

(Kummassakin jakeessa käytetään sanaa, jota käytetään myös painimisesta Kreikan olympiakisoissa.)

Rukoustaistelussa voi olla kyyneleitä ja huutoa, mutta se voi yhtä hyvin olla hiljaista. Tällainen voimakas rukous on Pyhän Hengen synnyttämää. Ei ole tarkoitus, että ihminen itse yrittää aikaansaada sopivan tunnetilan.


Rukoustaistelu on hengellistä työtä

Tällainen rukous on vaikeaa työtä, se vaatii täydellistä hengellistä ja henkistä keskittymistä sekä myös fyysistä energiaa. Se voi olla ruumiillisesti ja henkisesti uuvuttavaa, mutta tärkeän rukoustavoitteen vuoksi rukoilija on valmis siihen.

Canon Henry Liddon, Oxfordin professori ja saarnaaja on kirjoittanut rukoustaistelusta näin:

 
"Millaista on voittava rukous? Annetaan tähän kysymykseen vastata niiden, jotka ovat todella rukoilleet. He sanovat, että joskus rukous muistuttaa patriarkka Jaakobin painia näkymättömän Voiman kanssa, taistelua, joka saattaa kestää myöhään yöhön tai aina aamunkoittoon... Tällaiset rukoilijat kiinnittävät katseensa Suureen Esirukoilijaan Getsemanessa, Hänen verisiin hikipisaroihinsa, jotka putoilivat maahan itsensäuhraamisen tuskassa."

 

Lähetyssaarnaaja David Brainerd päiväkirjassaan 1744: 
"Olin rukouksessa, ja sieluni oli valtavassa tuskassa näiden intiaanien vuoksi, jotka kokoontuivat palvomaan ja palvelemaan elävän Jumalan sijasta pahoja henkiä. Rukoilin niin suuressa hädässä sydämeni pohjasta, että kun nousin polviltani, tunsin itseni äärimmäisen heikoksi ja uupuneeksi, pystyin tuskin suoristautumaan ja kävelemään. Jalkani olivat heikot, olin kauttaaltani hiessä, tunsin luhistuvani. Huusin, että Jumala ilmestyisi ja auttaisi..."
Brainerd rukoili useana päivänä peräkkäin tällä tavalla.

 

Charles G. Finney rukoili herätystä Amerikkaan laivamatkalla 1834: 
"Sielussani oli äärimmäinen tuska. Vietin melkein koko päivän hytissäni tai kävellen tuskaisena kannella. Tunsin, että sielussani oleva taakka musertaa minut. Y
lläni oli sama rukouksen henki, jonka olin usein ennenkin tuntenut, mutten koskaan näin voimakkaasti ja niin pitkän aikaa. Rukoilin Herraa, että Hän jatkaisi työtään ja antaisi johdatuksensa ja kaiken tarvittavan. Taisteltuani näin päivän sanoinkuvaamattomassa ahdistuksessa, asiat kirkastuivat mielessäni. Sain lupauksen, että voin olla levollinen, että Herra jatkaa työtään ja tulee antamaan minulle voimia tehtävissäni."


Pian tämän jälkeen Finney piti sarjan puheita herätyksestä. Ne julkaistiin monessa maassa, ja ne valmistivat herätystä Englannissa, Walesissa ja Amerikassa.

Wesley Duewel on sanonut:


"Rukoustaistelu on vapaaehtoista ristin kantamista... Emme varmaankaan koskaan ole niin lähellä Kristuksen mielenlaatua kuin tällaisessa tuskallisessa rukouksessa, jossa jaamme Hänen kanssaan sen rakkauden, säälin ja taakan, mitä Hän tuntee tätä maailmaa kohtaan, jonka Hän niin äärettömän paljon tahtoisi pelastaa." 

"Tänä päivänä rukouselämämme on niin heikkoa ja hätämme sieluista niin vähäistä, että sanavarastostamme ovat kadonneet ilmaisut, joilla puhua tai saarnata tuskaisesta rukouksesta. Koko asia tuntuu vieraalta, melkein fanatismilta!"

"Ei ole pyhempää ja käytännöllisempää tapaa seurata Jeesusta ja ottaa ristisi, kuin taistella esirukouksessa. Sinun on kuitenkin kiellettävä itseltäsi joitakin asioita, jotta sinulle jäisi aikaa tällaiseen rukoukseen.... Kuinka lähellä Jeesusta haluat kulkea?"

7. RUKOUSSOTA


Rukoussota on esirukouksen korkein aste. Se on pitkäaikaista, voimakasta rukousta, johon voi sisältyä kaikkia edellämainittuja rukouksen tasoja.

 

Rukoussota on taistelevaa ja voittavaa rukousta, jota jatketaan, kunnes tavoite on saavutettu ja kaikki vihollisen vastustus murrettu.

Rukoussotaa voi käydä yksin tai ryhmänä.

Jeesus hallitsee tässä ajanjaksossa esirukouksen kautta.

Ajanjaksossa, jossa elämme, Jeesuksen Golgatalla saatua voittoa ei panna voimaan rautaisella valtikalla, jolla Hän eräänä päivänä alistaa kaiken pahan

"Ja hän on kaitseva kansoja rautaisella valtikalla." Ilm. 19:15

Tässä ajanjaksossa Jeesus hallitsee meidän esirukoustemme kautta. Sielunvihollisen valta, jota hän laittomasti käyttää, torjutaan ihmisen ja Jumalan yhteistyöllä rukouksen avulla.


"Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.

Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.

Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarnisa, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jola voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.

Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puoelsta, ja minunkin puoestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta..."  Ef. 6:12-18

"Seurakunta on voittamaton suuressa tehtävässään, kun se on varustettu rukouksen voimalla. Edes Rooman valtakunta ei pystynyt vastustamaan seurakunnan ja sen rukousten vaikutusta." (Payne)


Strateginen asemamme

Rukoussoturi seisoo taivaan voimien ja pimeyden voimien välissä.

Esirukoilijan tehtävänä on toimeenpanna Golgatalla saatu voitto maan päällä sen hengellisellä taistelukentällä. Jeesus on antanut seurakunnalleen valtuudet käyttää nimensä ja verensä arvovaltaa.

Taistelu käydään rukouskammiossamme.

"Salainen rukouskammiomme on verinen taistelukenttä. Siellä käydään raivoisat, ratkaisevat taistelut. Siellä, hiljaisuudessa ja yksinäisyydessä, päätetään sielujen kohtaloista ajassa ja ikuisuudessa." (Hallesby)

Seurakunnan taistellessa polvillaan, hengen näkymättömässä maailmassa Jumalan enkelit yhtyvät taisteluun pimeyden voimia vastaan.

Vihollinen ei voi vastustaa Jumalan Sanaa, kun sitä käytetään Pyhän Hengen voimassa.


Meidän tulee rohkeasti tehdä rukousaloitteita uusien alueiden valtaamiseksi Herralle. Rukouksella voidaan voittaa mikä tahansa sota, jonka tuloksena on Jumalan kunnia ja Hänen tahtonsa toteutuminen.

Taistelemme voiton asemista käsin

Jeesus on jo täydellisesti voittanut saatanan.

Hän (Isä) riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen (Jeesuksen) kautta voiton riemun. Kol 2:15

"Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet" Ilm. 1:18

Kaikki vihollisen vaikutus maan päällä on laitonta. 


Suvereenissa tahdossaan Jumala on sallinut niiden jostakin syystä vielä toimia maan päällä Hänen asettamissaan rajoissa. Lopullinen tuomio on kuitenkin jo asetettu.

"Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kuunes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle." Matt. 22:44

Rukouksen kautta toimeenpanemme Jeesuksen voittoa maailmassa. Uskoville on annettu valta tallata kaikkea vihollisen voimaa. 
Emme taistele voiton puolesta, vaan voiton asemista käsin.

 

Voita ensin näkymätön sota, että voit voittaa näkyvän

Jotta Jumalan valtakunnan työ voi edistyä näkyvästi, meidän on ensin voitettava ne näkymättömän maailman tekijät, jotka vastustavat ja estävät työtä. 


"Emme taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan." Ef. 6:12


Meidän on ensin aikaansaatava muutos hengen maailmoissa, jotta saisimme näkyviä, konkreettisia seurauksia.


Keskity yhteen rukouskohteeseen kerrallaan

Rukoussodassa valtaamme viholliselta sen, mikä "laillisesti" jo kuuluukin Jumalalle. Rukoilemme paitsi siunausta myös sitä, että kaikki vihollisen teot tulisivat tyhjiksi tehdyiksi.


Meidän on edettävä askel kerrallaan, linnoitus kerrallaan. Aloita julistamalla Jeesuksen voiton ja lunastuksen toimeenpanoa yhden ihmisen kohdalla.
Jatka eteenpäin rukousaloitteita tekevällä mielenlaadulla.


Rukoile jo voittamillesi alueille varjelusta

Senkin jälkeen, kun joku henkilö tai alue on voitettu Jumalalle, jatka esirukousta ja pyydä Jumalan varjelusta. Vihollinen yrittää usein uudestaan turmella Jumalan teot.

 

 
8. KAIKEN RUKOUSEN PERUSTA: Valvo itseäsi! 

 

Kun lähestymme Jumalaa, pyydämme asioita ja käymme hengellistä taistelua toisten ihmisten puolesta, meidän on muistettava valvoa myös omaa hengellistä tilaamme. Kun pyydämme toisille vapautusta, meidän pitäisi myös itse vapautua asioista, jotka sitovat meitä.


Sydämen puhtaus

On tärkeää, että mikään rikkomus tai vilppi ei tule rukoilijan ja Jumalan väliin.

Jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi. Ps. 66:18

 

Millaista onkaan rukoilla, jos Jumala sulkee korvansa jonkin tällaisen asian vuoksi...


Jos haluamme olla tehokkaita rukoilijoita, tietoiset synnit on tunnustettava ja karsittava elämästä. Siihen tarvitaan nöyrä rukous niin kuin publikaanilla: 

"Herra, ole minulle syntiselle armollinen!" Luuk. 18:12

Arvostelu, katkeruus ja viha ovat syntilistan kärjessä viemässä rukouksiltamme voiman.

"Sydämen katkeruus kanssamatkaajia kohtaan voi mitätöidä tuntien polvirukoukset. Jos meillä on anteeksiantamaton henki, on lähes ajan tuhlausta rukoilla. Meidän on tehtävä kaikki mitä meistä riippuu rauhan ja sovun aikaansaamiseksi." (Dick Eastman).

Kuuluisa rukoilija Hyde kertoi, että hän sortui hyvin harvoin julkiseen arvosteluun, mutta että rukouksessa asia oli toisin.

Kerran hän oli rukouspaikallaan ja ajatteli kriittisesti erästä saarnaajaa. "Isä, sinä näet kuinka hän on kylmä..." hän aloitti, mutta jokin keskeytti hänet kesken rukouksen: "Joka koskee häntä, koskee minun silmäterääni", tuntui ääni sanovan. "Anna anteeksi, Isä, jos olen ollut veljieni syyttäjä", Hyde huudahti. Hän alkoi sen sijaan kiittää Jumalaa tämän saarnaajan hyvistä ominaisuuksista. Ei mennyt kauan, kun tähän seurakuntaan tuli herätys.

"On erittäin tärkeää, että oppisimme rukoilemaan johtajiemme puolesta, sen sijaan että arvostelemme heitä." (Dick Eastman)

"Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta." (Matt. 6:13)


Oma itse

 

Elämässämme voi olla asioita, jotka eivät sinänsä ole syntiä, mutta jotka estävät Herraa käyttämästä meitä täysipainoisesti. Jumala haluaa olla kaikkien elämänalueidemme Herra.

Yksi historian kuuluisista rukoilijoista, Rees Howels, kirjoittaa: 

"Asia, johon Jumalan oli puututtava, ei ollut synti, vaan oma itseni... Hän osoitti sormellaan jokaista osa-aluetta itsekeskeisessä elämässäni."

Haluaisimme tulla suuriksi rukoilijoiksi heti, mutta asiat eivät tapahdu niin nopeasti. Herralla on luonteessamme usein paljon korjaamista.

"Ennen muuta varjele sitä, mikä on sydämessäsi - siellä on koko elämäsi lähde." (Snl 4:23)

 
Sydän tarkoittaa tunteita, tahtoa ja ymmärrystä. Meitä kontrolloi se, minkä uskomme olevan totta, riippumatta siitä, onko se totta.

Raamattu puhuu mielen linnoituksista:
"Meidän sota-aseemme eivät ole lihallisia, vaan ne ovat voimallisia Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle."(2 Kor 10:4)


Samalla tavalla kuin puun rungon vuosirenkaista voi nähdä koko puun historian, ihmisen mieleen jää jälki elämämme kokemuksista. Vaikka emme ole itse voineet vaikuttaa osaan siitä, mitä meille on tapahtunut, tällaisetkin tapahtumat voivat johtaa sisäisiin kahleisiin.

Ennen uskoontuloaan monet ovat päästäneet mieliinsä paljon raamatunvastaisia asioita. Toiset ovat kokeneet erilaisia traumoja ja saaneet sisäisiä haavoja kovista kokemuksista. Ei tarvitse olla ollut kauan uskossa huomatakseen, etteivät kaikki tällaiset asiat pyyhkiydy pois muististamme, mielestämme ja tunteista uskoontulon myötä.

Voimme kuitenkin ajan kanssa repiä nämä linnoitukset maahan. Mielemme voi uudistua (Room. 12:2).


Juurtuneita, vakiintuneita ajatuskuvioita ei voi muuttaa yhdessä hetkessä pelkällä tahdonratkaisulla, mutta voimme tehdä päätöksen astua sisään muutoksen prosessiin.

Totuus tekee teidät vapaiksi. Joh. 8:32

Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. 
Fil. 4:6-7

> Etusivulle

1. Pyytäminen
2. Etsiminen
3. Kolkuttaminen
4. Paasto
5. Rukoustaakka
6. Rukoustaistelu
7. Rukoussota
Valvo itseäsi!
bottom of page