top of page

Rukous Hengessä, osa 2

Rukous Pyhän Hengen vaikutuksesta ja johdatuksessa

SISÄLTÖ:

Oheismateriaaleja:

 

 

Sen lisäksi, että Uudessa testämentissa puhutaan siitä hengen uudesta tilasta, jossa me rukoilemme ja palvelemme Jumalaa, siinä puhutaan rukouksesta Pyhän Hengen vaikutuksesta ja johdatuksessa. 

Tässä opetusjaksossa siirrytään rukouksen pohjana olevasta olotilasta tarkastelemaan itse rukousta.

Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Juud 20-21

...rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ef. 6:18

Tämä eroaa kohdassa 1 käsitellystä rukouksesta hengessä (hengen uudessa tilassa) siten, että tässä 'Henki' on kirjoitettu tähän asiaan liittyvissä raamatunkohdissa isolla kirjaimella. 


Tällä tarkoitetaan Pyhän Hengen konkreettista voimaa, vaikutusta ja johdatusta rukouselämässä.

"Hengessä rukoileminen" ei tässä yhteydessä tarkoita jotakin erityistä rukouksen muotoa, esim. kielillä rukoilemista, koska meitä kehotetaan koko ajan rukoilemaan Hengessä. Tässä mielessä meidän kaiken rukoilemisemme pitää tapahtua Hengessä.

Hengessä rukoileminen tässä merkityksessä on rukousta, jossa Pyhä Henki on innoittavana, vaikuttavana ja johtavana voimana. 

Rukoilemme Pyhän Hengen voimassa ja Hänen antamansa ohjauksen mukaan.

Pyhä Henki ensinnäkin herättää meidät rukoilemaan, ja hän myös johdattaa meitä rukoilemaan oikeiden asioiden puolesta.

"Suuri läksy kaikkien aikojen kaikkien rukoilijoiden opittavaksi on se, että ennen kaikkea opimme antautumaan täysin Pyhän Hengen johdatukselle, ja että täydellisesti luotamme Häneen, annamme Hänelle rukouksessa johtavan aseman."

 
"Pyhän Hengen kautta rukoukseemme tulee arvoa, jota emme osaa edes kuvitella, ja Hänen avullaan opimme myös ilmaisemaan ja tuomaan esiin pyyntömme Jeesuksen nimessä." Andrew Murray

 

Rukous Pyhän Hengen vaikutuksesta


Pyhä Henki nostattaa omasta hengestämme rukouksen.

Pyhän Henki tekee rukouksen ja mahdolliseksi ja vaikuttaa meissä huudon Jumalan ja Isän puoleen.

Rukous on uskovalle luonnollista, sillä hän on uusi luomus ja Jumalan lapsi. 

Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!" Gal. 4:6

Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Room. 8:15-16

"Meidän on rukoiltava Hengessä... jos ylipäätänsä aiomme rukoilla. Pane tämä sydämellesi.
Älä suhtaudu rukoukseen kuin johonkin tehtävään, josta on suoriuduttava inhimillisin voimin. Rukous on Jumalan työtä, Jumalan Hengen työtä." Arkkipiispa Trench.
 

 

Hengen vaikuttama rakkaus mahdollistaa esirukouksen.

Sitä mukaa kun Jumalan rakkaus, joka on 'vuodatettu meihin Pyhän Hengen kautta', saa meissä sijaa, alamme nähdä toisten tarpeet ominamme ja voimme antaa aikaamme ja energiaamme heidän puolestaan rukoilemiseen.

Pyhä Henki haluaa vuodattaa sisimpääsi ja koko olemukseesi Jumalan pyhän, itsensäuhraavan agape-rakkauden — saman rakkauden, joka sai Jeesuksen tulemaan maailmaan ja kuolemaan ristillä sinun vuoksesi. 

Pyhän Hengen meihin vuodattama rakkaus mahdollistaa rukouksen - ja samanaikaisesti rukoilemalla Hengessä myös pysymme Jumalan rakkauden vaikutuksen alaisina ja Jumalan rakkaus saa meissä enemmän sijaa.

Juud. 20-21:ssa sanotaan: "Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi." 
Monissa kielissä tämä kohta on käännetty vielä selvemmin ja alkukielen rakenteita mukaillen "rakentaen itseänne pyhimmän uskonne perustukselle ja rukoillen Pyhässä Hengessä, pysyttäkää itsenne Jumalan rakkaudessa".


"Esirukous alkaa sydämistämme. Meillä on oltava tunteet, ennen kuin pystymme parantamaan muita. Meidän on nähtävä, ennen kuin voimme taistella." Wesley Duewel

 

Mutta minä kehoitan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja Hengen rakkauden kautta auttamaan minua taistelussani, rukoilemalla minun puolestani Jumalaa... Room. 15:30

Sillä Jumala on minun todistajani, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Fil. 1:8-9 

Rakkaus on myös se motiivi, joka tekee esirukouksestamme aidon.

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. 1 Kor. 13:1-2Henki vaikuttaa myötätuntoa ja näkyä, jolle esirukous perustuu

Paavalin sanat hänen sisäisestä taakastaan oman kansansa puolesta todistavat sellaisesta tuskasta ja näystä, minkä vain Jumala voi saada aikaan Henkensä kautta. 

Omassa voimassamme emme voisikaan toimia rukoilijoina. Ilman Pyhän Hengen antamaa näkyä ja myötätuntoa esirukouksemme lopahtaisivat nopeasti.

Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele — sen todistaa minulle omatuntoni Pyhässä Hengessä — että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni. Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta... Room. 9:1-3 

Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. Room. 10:1


"Kun rukoilemme Jumalan Hengessä, lähetyskenttä ei enää olekaan maailman toisella puolella — me olemme hengessä lähetyskentällä ja alamme nähdä, kokea ja ymmärtää sitä kärsimystä, mitä rukouskohteenamme olevat ihmiset joutuvat kokemaan." (Jonathan Swift)
 

 

Henki antaa rukoukseen innoitusta, voimaa ja kestävyyttä.

Rukous, varsinkin esirukous toisten puolesta, on luonnolliselle, lihalliselle ihmiselle vierasta ja vaikeaa. Paavali kirjoittaa:  "Niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli (Room. 8: 5) — ja tähän kuuluu myös Hengen vaikuttama halu rukoilla, ja rukoilla kestävästi ja uskossa.

 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä Ef. 6:18

Tällaista innoitusta kokivat Paavali ja Silas vankilassa inhimillisesti erittäin vaikeissa oloissa.

Ja kun olivat heitä paljon pieksättäneet, heittivät he heidät vankeuteen ja käskivät vanginvartijan tarkasti vartioida heitä. Sellaisen käskyn saatuaan tämä heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen ja pani heidät jalkapuuhun. Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle; ja vangit kuuntelivat heitä. Apt. 16-23-25


"On äärettömän helppoa langeta voimasta muotoon, ja toisaalta on äärettömän vaikeaa säilyttää henki ja voima missä tahansa palvelutyössä, erityisesti rukouksessa. 

Sillä rukous on työtä, jota ihminen ei voi tehdä ilman Hengen apua — hän ei voi rukoilla ilman Henkeä yhtä ainutta rukousta, 
puhumattakaan sen jatkamisesta ja rukoilemisesta niin, että rukous nousee Herran eteen." John Bunyan

"Sitä, miten Pyhä Henki auttaa meitä rukouksessa, voi verrata mieheen, joka yrittää turhaan nostaa painavaa tukkia, kunnes joku toinen tulee hänen avukseen ja nostaa sen painavammasta päästä... Jumalan Henki tulee ja kannattaa taakkaamme niin, että jaksamme nostaa sen." Piispa AmbrosiusHengen innoitus tuo hengellistä näkökykyä ja herättää rukousta ja ylistystä.

Pyhä Henki avaa henkeämme ja ymmärrystämme näkemään Jumalan ominaisuuksia, Jumalan Sanan totuuksia ja iloitsemaan niistä ja Jumalan teoista.

Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Luuk. 10:21

...anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan... Ef. 1:17


"Jos rukouksemme muuttuu ikävystyttäväksi ja elottomaksi, syy on ehkä siinä, että olemme kadottaneet hengellisen läheisyyden Häneen, joka voi antaa rukouksiimme elämän." Dick Eastman
 

Rukous Pyhän Hengen johdatuksessa

Pyhä Henki vaikuttaa Jumalan tahdon mukaista rukousta
 

Kun rukoilemme Hengessä, rukouksemme ovat paitsi Hengen vaikuttamia ja synnyttämiä, myös sisällöltään Hengen johtamia. 

Kun Henki herättää ja vahvistaa meitä rukoilemaan, Hän myös johtaa meitä rukoilemaan Jumalan tahdon mukaan.

Pyhä Henki ei koskaan synnytä kaipausta mihinkään Jumalan tahdon ulkopuolella olevaan asiaan. Jos rukoilemme lihan mielen mukaan, Hengen ääni sisällämme hiljenee, ja Hän sanoo meille vaikenemisellaan:
"En voi yhtyä tähän rukoukseen. Jeesus ei voi sanoa "aamen" tähän pyyntöön. Tarkoitat hyvää, mutta ohitat tahtoni ja tarkoitukseni. 
Odota, niin minä autan sinua näkemään paremman tien, ohjaan sinut esittämään oikeita pyyntöjä." Wesley Duewel

Hengen johdattaman rukouksen vastakohta löytyy Jaakobin kirjeestä, 4:3:

"Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne." Tällainen rukous ei ole "rukousta Pyhässä Hengessä", pikemminkin rukousta lihassa.


"Pyhä Henki pyhittää mielemme Jumalan tahdon mukaisiksi,
synnyttää kaipausta kohti Jumalan tahtoa, 
valaisee meille Jumalan tahdon,
uskoo kauttamme Jumalan tahtoon
ja pyhittää rukouksemme niin, 
että Hengen ääni rukouksessamme lopulta
sulautuu täysin Jumalan Pojan rukoukseen." Wesley Duewel

 

Pyhä Henki vaikuttaa tahtomista ja tekemistä ja antaa hengellistä ymmärrystä

Henki antaa rukouksen perustaksi hengellistä käsityskykyä ja sisäistä tuntumaa asioihin.


Mitä enemmän opimme tuntemaan Herraa, sitä paremmin ymmärrämme, mikä on Hänen mielensä mukaista. 


Pyhä Henki ohjaa meitä kaikkeen totuuteen, ja Hänen vaikutuksestaan "aistimme harjaantuvat erottamaan hyvän pahasta" Hebr. 5:14.

Pyhän Hengen valaisema ja pyhittämä mieli ei edes halua asioita, joiden ymmärtää murehduttavan Jumalaa ja olevan Hänen teidensä vastaisia.


Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. Room. 8:5

Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin... Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut; 
Hengellinen ihminen....tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. 1 Kor. 2:10-15

...sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Fil. 2:13

hän... vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Hebr.13:21

 

Pyhän Hengen vaikuttama rukous on Jumalan sanan mukaista.

Kun rukouksemme ovat Pyhän Hengen innoittaman Jumalan sanan mukaisia, sen muovaamia ja kyllästämiä, ne ovat samalla Jumalan tahdon mukaisia.

 

Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. 2 Tim. 3:16

...ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus. 1 Joh. 5:6

Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus. Joh. 17:17

Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Joh. 16:13

Pyhä Henki vaikuttaa ajankohtaista johdatusta ja konkreettista rukousta

Henki johdattaa erityisissä tilanteissa rukousta, joka kohdistuu oikeaan asiaan oikealla hetkellä.

Uudessa testamentissa on esimerkkejä Hengen tilannekohtaisesta, sisäisestä johdatuksesta:

Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi Henki hänelle: "Katso, kaksi miestä etsii sinua; Apt. 10:19

Ja katso, samassa seisoi sen talon edessä, jossa me olimme, kolme miestä, jotka Kesareasta oli lähetetty minun luokseni. Ja Henki käski minun mennä arvelematta heidän kanssansa; ja myös nämä kuusi veljeä lähtivät minun kanssani. Apt. 11:11-12.

Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Ja tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bityniaan, mutta Jeesuksen Henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Apt. 16:6-7

Ja nyt, katso, minä matkustan, sidottuna hengessä, Jerusalemiin, enkä tiedä, mikä minua siellä kohtaa. Sen vain tiedän, että Pyhä Henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat. Apt. 20: 22-23

Ja tavattuamme opetuslapset me viivyimme siellä seitsemän päivää. Ja Hengen vaikutuksesta he varoittivat Paavalia menemästä Jerusalemiin. Apt. 21:4

...mutta minä en saanut lepoa hengessäni, kun en tavannut Tiitusta, veljeäni. Sentähden sanoin heille jäähyväiset ja lähdin Makedoniaan. 2 Kor. 2:13

Monet esirukoilijat ovat kokeneet, kuinka Jumalan Henki jossakin tilanteessa on antanut heidän sydämelleen erityisen, ajankohtaisen rukoustaakan:

Beth Alves kertoo kirjassaan Becoming a Prayer Warrior (Miten tullaan rukoussoturiksi), kuinka hän erään kerran koki todella tarkan ja oikeaan aikaan tapahtuneen Pyhän Hengen kutsun rukoukseen:

Nousin keskellä yötä hakemaan lasin vettä, kun mieleeni yhtäkkiä nousi kuva serkustani Mikesta, jota en ollut nähnyt kymmeneen vuoteen. Samassa hetkessä romahdin polvilleni ja aloin rukoilla: "Jumala, älä anna Miken liikkua! Pidä hänet hiljaa! Oi Herra, älä anna hänen liikkua! Pidättele häntä!"

Rukoillessani näin ajattelin: "Tämä on aivan käsittämätöntä! Miksi minä rukoilen näin?" Yhtäkkiä tunsin, että rukous tyrehtyi, enkä enää pystynyt jatkamaan. Kävin juomassa ja aioin käydä nukkumaan, kun taas tunsin saman tuskan: "Älä anna Miken liikkua, Herra!" Pian rukous taas loppui. "Näen varmaan painajaisunta!" ajattelin.

Minulla ei ollut mitään muuta tuntemusta kuin tämä tarve rukoilla. Yritin taas mennä nukkumaan, kun minun oli taas käytävä polvilleni. Tällä kertaa huusin Jumalan puoleen sanoin: "Nosta hänet ylös, Herra! Auta häntä juoksemaan!" Joidenkin minuuttien kuluttua minut valtasi sisäinen rauha ja palasin nukkumaan.

Seuraavana päivänä soitin tädilleni ja kerroin kokemuksestani. Hän ei osannut sanoa muuta kuin että Mike oli Vietnamissa. Mutta kuukautta myöhemmin tätini soitti minulle ja luki kirjeen, jonka oli saanut Mikelta. Mike, joka oli lentäjä, oli ammuttu alas ja hänen koneensa oli syöksynyt puun latvaan. Kun hän yritti paeta paikalta, hän oli yhtäkkiä kaatunut pensaan alle.

"Äiti", hän kirjoitti, "ihan kuin minut olisi naulattu siihen. Ihan kuin joku olisi istunut selkäni päällä. Yksi vietnamilaisista sotilaista, joka tulivat paikalle katsomaan konettani, seisoi tietämättään aivan housuni lahkeen päällä. He lähtivät kulkemaan poispäin, ja tilanne näytti riittävän turvalliselta pakoa varten, mutta kun aioin nousta, romahdin taas alas pensaan taakse ikään kuin minut olisi painettu maahan. Makasin siinä muutaman minuutin, kunnes yhtäkkiä tunsin, että minun piti lähteä juoksemaan. Kohta kuulin helikopterin äänen. Minut oli löydetty paikantimeni avulla — vaikkei se edes ollut päällä, kun koneeni ammuttiin alas."

O. Hallesby kertoo Norjasta seuraavan tapauksen, jossa nuoren tytön rukous johti lopulta välillisesti tuhansia Jeesuksen tuntemiseen:

Kun Bolette Hinderli - tavallinen, maaseudulla asuva tyttö - oli erään kerran rukouksessa, hänen mieleensä ilmestyi sisäinen kuva miehestä, joka oli vankilasellissä. Hän näki selvästi miehen kasvot. Samalla hän kuuli sisäisen äänen sanovan: "Tämä mies tulee kokemaan saman kohtalon kuin kaikki rikolliset, jos kukaan ei ota tehtäväkseen rukoilla hänen puolestaan. Rukoile hänen puolestaan, niin minä lähetän hänet julistamaan nimeni kiitosta kansojen joukkoon."

Bolette totteli taivaallista kehotusta. Kuukausien ajan hän rukoili uskollisesti, että tämä tuntematon vanki tulisi tuntemaan Jumalan. Hän tutki tarkoin lehtiartikkeleita, joissa oli uskoontulleiden todistuksia, löytääkseen tiedon jostakusta vankilassa uskoontulleesta.

Kerran, kun Bolette oli käymässä eräässä kaupungissa kauempana Norjassa, hän kuuli, että eräs entinen vanki puhuisi paikallisessa seurakunnassa. Jännittyneenä Bolette meni kokoukseen. Kun illan pääpuhuja, Lars Olsen Skrefsrud, nousi saarnatuoliin, Boleten sydän sydän hypähti ilosta. Hän välittömästi tunnisti miehen samaksi, jonka oli nähnyt rukouksessa.

Dutch Sheets kertoo kirjassaan Watchman Prayer ('Vartiorukous') esimerkin siitä, kuinka Jumala johdatti niin esirukoilijoita kuin rukoillen kulkevaa palvelijaansa:

Freda Lindsey muistelee, kuinka hänen miehensä Gordon Lindsay lähti matkalle maailman ympäri. Perheen ystävä Anna Schrader oli profetoinut, että matkasta tulisi vaarallinen, ja profetiassa oli mainittu mm., että kun Gordon saapuisi Hong Kongiin, hän näkisi oikealle katsoessaan vaaran.

"Anna soitti minulle Gordonin lähdön jälkeen ja sanoi, että meidän olisi kerättävä muutaman hengen rukousryhmä erityiseen esirukoukseen, sillä vihollinen yrittäisi tällä matkalla riistää Gordonin hengen. Rukoilimme yhdessä Jumalan varjelusta."

"Tokiosta Gordonin olisi pitänyt mennä Hiroshimaan, mutta henkilölle, jonka kanssa hänen piti matkustaa sinne, tuli este. Gordon oli pettynyt ja rukoili koko illan saadakseen selvyyden siitä, pitäisikö hänen mennä yksin Hiroshimaan vai jatkaa suoraan sitä seuraavaan kohteeseen, Hong Kongiin. Monen tunnin epäröinnin ja rukouksen jälkeen hän tunsi selvästi, että hänen pitäisi lentää Hong Kongiin."

"Laskeuduttuaan Hong Kongin kentälle hän muisti Anna Schraderin profetian ja vilkaisi koneesta poistuessaan oikealle. Siellä ei ollut muuta kuin kanadalainen matkustajakone, johon parhaillaan nousi ihmisiä. Gordonin opas saapui kohta, ja hän unohti koko asian."

"Seuraavana aamuna, kun hän hotellissa avasi päivän lehden, hän näki, että tuo samainen kanadalainen kone oli syöksynyt maahan matkustajineen! Näin profetian sana toteutui. Seuraavan päivän lehdessä oli toinen järkyttävä uutinen: Se kone, jolla hän olisi lentänyt Hiroshimaan, oli räjätänyt Fidzhi-vuoren yllä, ja kaikki 124 matkustajaa olivat kuolleet! Se oli yksi ilmailuhistorian synkimmistä päivistä, mutta Jumalan varjelus, jota meidän niin voimakkaasti oli pitänyt rukoilla, oli ollut Gordonin yllä."

 

> Rukous Hengessä, osa 3

> Etusivulle

Hengen innoitus tuo näkökykyä
Henki antaa voimaa ja kestävyyttä
Henki vaikuttaa myötätuntoa
Hengen vaikuttama rakkaus mahdollistaa rukouksen
Henki nostattaa meidän hengestämme rukouksen
RUKOUS PYHÄN HENGEN VAIKUTUKSESTA
RUKOUS PYHÄN HENGEN JOHDATUKSESSA
Henki vaikuttaa Jumalan tahdon mukaista rukousta
Henki vaikuttaa tahtomista ja tekemistä
Hengen vaikuttama rukous on Sanan mukaista
Henki vaikuttaa ajankohtaista ja konkreettista rukousta
bottom of page