top of page
Rukous ja herätys, osa 2

Rukouksen ja herätyksen suhde

SISÄLTÖ:

 

Herätykseen valmistautuminen

 

Herätys on Jumalan antamaa, mutta voimmeko me vaikuttaa sen tuloon?

Monet haluaisivat nähdä herätyksen, mutta eivät ole varmoja, voivatko he suoranaisesti vaikuttaa sen tuloon. Herätystä ei voi “tehdä” tai “ansaita”, Jumala lähettää sen taivaasta. Mutta me voimme luoda virvoituksen ajoille edellytyksiä.

Kun Pyhä Henki synnyttää seurakunnassa herätyksen kaipuun, Hän myös odottaa seurakunnan valmistavan herätykselle tien rukouksillaan ja muilla käytännön tavoilla, joihin Hän uskovia johtaa.

Charles Finney on sanonut seuraavaa ajatuksesta, jonka mukaan herätys on kaikkivaltiaan Jumalan suvereenia toimintaa, johon me ihmiset emme voi vaikuttaa:

"Mikään oppi ei vahingoita seurakuntaa enemmän kuin tämä, eikä mikään voisi olla absurdimpaa. Ajattele, että joku julistaisi vastaavanlaista oppia maanviljelijöille ja sanoisi: 'Jumala on kaikkivaltias, kaikki riippuu Hänen päätöksestään. Hän antaa teille viljaa silloin, kun se on Hänelle otollista. Kyntäminen, kylväminen ja vaivannäkö on väärin, koska sen kautta yritämme tehdä jotakin Jumalalle kuuluvaa asiaa...' Jos maanviljelijät uskoisivat tällaisen opetuksen, näkisimme kaikki nälkää!"

"Olen harvoin nähnyt sellaisen ihmisen epäonnistuvan, joka on oikealla tavalla soveltanut herätyksen edistämiseksi niitä asioita, jotka on osoitettu Jumalan sanassa. Uskon, että voimme toimillamme edistää herätystä ja odottaa perustellusti hyviä tuloksia, aivan kuin missä tahansa muussa asiassa tai työssä. Voimme ryhtyä toimeen samoin odotuksin kuin maanviljelijä, joka täysin perustein odottaa kylvöstään myös satoa. Olen nähnyt menestystä myös äärimmäisen epäsuotuissa olosuhteissa."

Jumala lähettää herätyksen ihmisille, jotka ovat valmistautuneita siihen. 
Miten siis voimme valmistautua herätykseen?

1. Rukoilemalla herätystä. 
2. Tekemällä parannusta ja pyytämällä Jumalaa pehmittämään mielemme ja sydämemme maaperän 
3. Etsimällä pyhitystä. 
4. Pyrkimällä olemaan kaikessa uskollisia Jumalalle. 
5. Olemalla aktiivisia Hänen työssään. 
6. Olemalla laiminlyömättä yhteistä seurakunnan kokousta (Hebr.10:25).

Nämä asiat eivät vielä itsessään ole herätystä, ne ovat herätyksen edellytyksiä ja edelläkävijöitä. Viime kädessä Jumala lähettää herätyksen. 

Jotkut pitävät herätyksen esteenä sitä, ettei meillä ole tarpeeksi paljon Jumalan mielen mukaisia johtajia, jotka voisivat käydä Jumalan kansan edellä. Tämäkin on tärkeä asia, mutta tällaiset voidellut johtajat eivät välttämättä ole herätyksen edellytys. Pikemminkin tällaiset johtajat nousevat esiin palvelemaan seurakunnan tarpeita silloin, kun tulee Jumalan aika. (Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen..." Ef. 4:11-12). 


Kun Jumala lähettää herätyksen, Hän varmasti lähettää myös ne ihmiset, joita tarvitaan huolehtimaan herätyksen hedelmistä.

Rukous on herätyksen välttämätön ja korvaamaton elementti

Charles Finney, jonka mukaan uskovien parannuksenteko ja rukous ovat herätyksen tärkeimmät edellytykset, sanoo rukouksesta seuraavaa:

"Milloin herätys on odotettavissa? Voimme odottaa herätystä, kun uskovilla on rukouksen henki, henki rukoilla herätyksen puolesta — eli kun he rukoilevat niin, että heidän sydämensä on mukana siinä. Herätys on odotettavissa, kun uskovat rukoilevat sen puolesta sydämensä tuskassa. Herätys on odotettavissa, kun he koko sielullaan taistelevat ja kantavat taakkaa sen puolesta."

Ajatuksia herätyksestä ja rukouksesta

"Alkaen helluntaipäivästä, missään maassa ei ole ollut ainuttakaan suurta hengellistä herätystä, joka ei olisi alkanut yhteisestä rukouksesta — vaikka rukoilijoita ei olisi ollut enempää kuin pari, kolme. Eikä yksikään tällainen ulospäinsuuntautuva, kasvava liike ole jatkunut sen jälkeen, kun nämä rukouskokoukset ovat alkaneet hiipua." 

"Se, että Jumalan sanalla on ollut missä tahansa maassa tai paikassa vapaa tie levitä ja tulla kirkastetuksi, on aina ollut suoraan verrannollinen yhteiseen anomiseen ja uskon rukoukseen." A. T. Pierson

"Kaikki suuret sielujenvoittajat ovat olleet rukouksen ihmisiä — paljon rukouksen ja voimallisen rukouksen ihmisiä — ja kaikkia suuria herätyksiä on edeltänyt kestävä esirukoustaistelu rukouskammiossa.Samuel Logan Brengle

“Herätys on sitä, kun Jumalan pyhät taistelevat rukouksessa kadotetukseen matkalla olevien sielujen puolesta.” James A. Stewart

"Suurinta, mitä yksilöuskova voi tehdä edistääkseen Jumalan valtakunnan asiaa, on rukous." Jonathan Edwards

Miten rukous vaikuttaa herätyksen tuloon?

1. Rukouksessa valmistamme itsemme herätykseen

Rukouksessa tunnustamme tarvitsevamme herätystä. 

Rukous vie meidät Jumalan edessä oikeaan asemaan, jossa näemme tarvitsevamme Häntä ja tarvitsevamme herätystä.

Rukoillessamme herätystä ymmärrämme, että olemme luisuneet taaksepäin vaelluksessamme. Olemme menettäneet ensimmäisen rakkautemme (Ilm. 2:4-5).

Rukouksessa tunnustamme, että herätys on Jumalan työtä

 

Meitä ei käsketä luomaan herätystä, mutta meitä käsketään olemaan uskollisia ja olemaan valmiita.

Kun rukoilemme herätystä, pyydämme Jumalaa toimimaan meissä ja keskuudessamme. Pyydämme Jumalaa herättämään ja uudistamaan meidät niin kuin vain Hän voi.


"Kunpa jälleen kääntyisit puoleemme ja virvoittaisit meidät, niin kansasi saisi iloita sinusta." (Ps. 85:7)


Jumala on se, joka antaa synnit anteeksi ja parantaa meidän maamme. Emme pysty siihen itse. 

Rukoillessamme herätystä tunnustamme riippuvuutemme Jumalasta.

Tunnustamme avuttomuutemme ja Jumalan oman voiman välttämättömyyden.

Rukouksessa asetumme sisäisen muuttumisen ja murtumisen prosessiin

Profeetta Joel puhuu papeista, Jumalan palvelijoista, jotka valvovat öitä temppelissä:

"Pukeutukaa säkkivaatteeseen ja valittakaa, papit! Vaikeroikaa, te, jotka palvelette alttarin äärellä! Valvokaa yöt temppelissä, te Jumalan palvelijat, yllänne karheat suruvaatteet..." (Joel 1:13)

"Kääntykää minun puoleeni, tehkää niin koko sydämestänne, paastotkaa, itkekää ja valittakaa. Repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne." (Joel 2:12)

"Itkekää, papit , pyhäkön esipihalla, eteishallin ja alttarin välissä. Sanokaa, te Herran palvelijat: 'Katso, Herra, säälien kansasi puoleen. Älä annan sen joutua häväsitäväksi'..." (Joel 2:17)


"Ei ole mitään keinoa saada herätystä ilman henkilökohtaista murtuneisuutta. Mikä omassa elämässäsi estää Hengen vaikutusta ja virtaa? Jos haluat muokata sydämesi maaperää ja raivata uudispellon, sinun on saatava elämääsi kurinalaisuutta — ja me olemme seurakunnan historian vähiten kurinalainen sukupolvi."

"Ei ole mitään keinoa, jolla tälle tasolle pääsisi loikkaamaan kymmenessä minuutissa. Se on operaatio. Se on prosessi." (Leonard Ravenhill)

2. Rukous valmistaa herätykselle tien hengen maailmoissa

Rukous herätyksen puolesta on toisaalta pyytämistä, toisaalta Jeesuksen uhrin aikaansaaman vapautuksen julistamista hengen maailmoissa.

Rukoillessamme herätystä pyydämme ja anomme Jumalan apua ja ilmestymistä eri ihmisryhmien osaksi.

Pyytäminen perustuu Raamatun ilmoittamaan Jumalan tahtoon näitä ihmisiä kohtaan:

"Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi”(Ps. 2:8)

"Näin sanoo Herra Jumala: Minäkö haluaisin, että jumalaton kuolee? Enkö ennemmin halua, että hän kääntyy teiltään ja saa elää?” (Hes. 18:23)

"Niin ei myöskään teidän taivaallisen Isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joutuisi kadotukseen.” (Matt.18:14)

"...hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.”(2 Piet. 3:9)

"Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämän...” (1 Joh. 5:15-16)

"Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien polesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. 
Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, miedän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” (1 Tim.2:1-4)

Jumalan tahto on pelastaa syntiset, ja tämän tahdon perusteella voimme pyytää Häneltä herätystä. 1 Tim. 2:1-4 yhdistää esirukouksen ja ihmisten pelastuksen selvästi toisiinsa.


Rukoillessamme herätystä julistamme hengen maailmassa Jumalan valtakunnan tuloa ja Hänen tahtonsa tapahtumista rukouksen kohteena olevalle ihmisryhmälle ja alueelle.

"Hän on lähettänyt minut ...julistamaan vangituille vapautusta, ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta." (Luuk. 4:18-19)

Isä meidän -rukouksen esirukouskohdat ("tulkoon Sinun valtakuntasi, tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa") eivät muodoltaan ole yksikön toisessa persoonassa olevia pyyntöjä ("anna!", "auta!"), vaan yksikön kolmannessa persoonassa olevia julistuksia ja kutsuja ("tulkoon!" "tapahtukoon!").

Rukoillessamme tämän esimerkin mukaan emme niinkään ano synnin ja sielunvihollisen orjuuttamille ihmisille vapautusta — pikemminkin vahvistamme Jumalan tahdon maan päällä ja kutsumme Hänen edustajinaan sen käytännön toimeenpanoa näille ihmisille, joista Jeesus on maksanut lunastushinnan.

Jumalan kansana julistamme heidän osakseen Hänen tahtomaansa valkeutta: "Tulkoon valkeus — tulkoon Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevä valo!"

Rukouksemme kautta Jumala vapauttaa ihmisten mieliä pimeyden valloista, jotka sitovat heitä niin yksilöinä kuin ryhminä.

"Jos meidän julistamamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman jumala on sokaissut, niin että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa, Kristuksen, joka on Jumalan kuva." (2 Kor 4:4)

Tässä on ilmaistu ei-uskovan maailman ongelman ydin: ei kukaan terveesti ajatteleva ihminen, joka todella ymmärtää sanoman pelastuksesta ja Jumalan rakkaudesta ja jolla on käsitys iankaikkisuudesta, hylkäisi vapaasta tahdostaan omaa pelastustaan, omaa hyväänsä ja valitsisi itselleen äärimmäistä pahaa, iankaikkista kadotusta. 

Ihmiset tekevät väärän valinnan Jeesuksen suhteen, koska he eivät näe eivätkä ymmärrä sielun pelastukseen liittyviä asioita tai heidän tahtonsa on sielunvihollisen orjuuttama ja sitoma.

Paavali puhuu linnoitusten, järjen päätelmien, Jumalan tuntemista vastaan nostettujen varustusten hajottamisesta ja ajatusten vangitsemisesta Kristuksen kuuliaisuuteen.

“Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. 


Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. (2 Kor. 10:4)

Rukoillessamme vaikutamme hengellisillä aseilla hengelliseen ilmapiiriin.

Hengelliset linnakkeet ovat ihmisten ajattelumallien ja pimeyden henkivaltojen yhteisvaikutusta, joka estää ihmistä ymmärtämästä ja vastaanottamasta sanaa Jeesuksesta.

Eri maiden ilmapiirissä voi nähdä ajatusmalleja ja suuntauksia, joille on tyypillistä se, että ne vaikuttavat laajasti kautta erilaisten elämänalueiden ja ihmisryhmien. Nämä suuntaukset syventävät ihmisten vieraantumista Jumalan sanan mukaisesta ajattelusta ja vievät heitä yhä etäämmälle pelastuksesta ja Jumalan valtakunnan ilmapiiristä.

Rukoillessamme herätystä ja ei-uskovien ihmisten laajamittaista kääntymistä Herran puoleen rukoilemme käytännössä sitä, että tämä demonien ja ihmisten mielen välinen orjuuttava side murtuisi — oli kysymys sitten yksilöihmisten tai isompien ihmisjoukkojen mielten linnoituksista. 


Rukoilemme, että ihmisten ajattelu ja tahto vapautuisivat ottamaan vastaan pelastuksen Jeesuksessa. 

Miten herätystä rukoillaan 

Rukoile erityistä rukousta herätyksen puolesta

 

Rukouksella on ensisijainen asema kaikessa Jumalan valtakunnan työssä — erityisesti kun on kysymys herätyksen odottamisesta.

Herätys edellyttää erityistä rukousta

Jonathan Edwards on sanonut, että kun Jumala haluaa tehdä seurakunnassaan jotain erityistä, Hänen tahtonsa on, että sitä edeltäisi Hänen kansansa erityinen rukous. Hes. 36:37 ilmaisee samaa periaatetta: “Vielä tätäkin annan Israelin heimon minulta anoa, että tekisin heille sen...”

Yksi Jumalan valtakunnan muuttumattomista laeista näyttää olevan, että suuria, taivaasta tulevia siunauksia ei saada ilman erityistä rukousta.

Herätysten historia vahvistaa tämän periaatteen. Herätyksiä on aina edeltänyt rukoustaistelu.

Helluntaita, joka oli ensimmäinen kristillinen herätys, edelsi kymmenen päivän voimakas, yhteinen rukous (Apt. 1:14, 2:1-4).

Ennen suurta herätystä, joka alkoi 1850-luvun lopulla, Jeremiah Lanphier kutsui koolle liikemiesten rukouskokouksen New Yorkin keskustaan. Puolen vuoden kuluttua rukoilijoita oli jo 10,000, ja kahden vuoden kuluessa seurakuntiin tuli n. 2 miljoonaa uutta uskovaa.

Sama malli oli nähtävissä vuoden 1859 herätyksessä Irlannin Ulsterissa. James McQuilkin ja kolme muuta henkilöä alkoivat kokoontua eräällä koululla joka viikko rukoukseen ja raamatunlukuun. Vuoden 1858 lopulla osanottajia oli 50. Kokouksissa ei käytetty aikaa muihin asioihin, vaan niissä rukoiltiin keskittyneesti Pyhän Hengen vuodatusta rukoilijoiden omalle paikkakunnalle ja koko maahan. Näihin, ja mahdollisesti moniin muihin rukouksiin tuli suurenmoinen vastaus v. 1859, kun n. 100,000 ihmistä tuli uskoon ja liittyi Ulsterin seurakuntiin.


Rukoile epätoivoisesti

Leonard Ravenhill toteaa:

"Sikäli kun olen asiaa tutkinut, koskaan ei ole ollut herätystä, jotka ei olisi edeltänyt epätoivoinen rukoustaistelu. Sanot ehkä, ettet ole vielä päässyt sellaisen rukouksen asteelle. Miten sille sitten päästään? Tällainen rukous tulee NÄYN mukana." 

"Jos haluamme todella saada näyn herätyksestä, meidän täytyy ensin saada näky Jumalan murheesta synnin tähden. Meidän täytyy ymmärtää, kuinka me joka päivä loukkaamme Jumalaa, ja kuinka me kansakuntana loukkaamme häntä lukemattomin tavoin."

“Herätystä ei voi toivoa... tällainen käsitteiden yhdistelmä on mahdoton.”

“Lukemattomat ja mitä erilaisimmat ihmiset ovat kiinnostuneita herätyksestä ja toivovat sitä. En kuitenkaan ole tavannut monia, jotka olisivat todella ottaneet tämän taakan kannettavakseen. Ihmiset ovat kiinnostuneita herätyksestä, mutta harvat alkavat raivata uudispeltoa ja valmistaa tietä Herralle.”

Leonard Ravenhill jatkaa:

"Jos saat sydämellesi näyn jostakin asiasta, monet ovat valmiita sanomaan, että näet asiat makarooniperspektiivistä. 

 

Mutta ehkäpä tämä yhdelle asialle omistautuminen oli yksi niistä syistä, joiden vuoksi apostoli Paavali sai enemmän voittoja kuin me, oli älykkäämpi kuin me, kärsi enemmän kuin me, rukoili enemmän kuin me, oli uhrautuvaisempi kuin me, ja julisti enemmän kuin me.

Hän sanoi: 'Tämän yhden asian minä teen ... antautuen kokonaan Jumalan tahtoon.'”


"Jumalan myymälässä ei ole alennusmyyntejä. Herätyksen hinta on aina yksi ja sama: RUKOUSTYÖ. Herätystä edeltä aina rukoustaistelu.”

Joku on sanonut kärjistäen:

"Jumala ei kuule rukouksia, Hän kuulee epätoivoisia rukouksia."


Skotlannin uskonpuhdistaja John Knox rukoili:

"Anna minulle Skotlanti, tai kuolen!" 


George Whitefield, John Wesleyn työtoveri, sanoi:

"Anna minulle sieluja tai ota elämäni


Tällaista epätoivoa rukouksessa tarvitaan myös tänään.

"Missä ei ole näkyä iankaikkisuudesta, siellä ei ole rukousta hukkuvien puolesta." David Smithers 

Rukoile herätyksen puolesta konkreettisesti

On aikoja, jolloin rukouksemme on yleisluontoista, joskus jopa sanatonta valitusta, mutta on myös tärkeää olla konkreettinen. Rukoillessamme herätystä on tärkeää käyttää hyviä lähdemateriaaleja, sillä ajankohtainen, olennainen tieto tuo polttoainetta rukouskokouksiin. Silloin tiedämme, mitä pyydämme.

Esirukoustemme ei tulisi rajoittua omaan seurakuntaamme, kirkkokuntaamme tai kansaamme, vaan meidän tulee rukoilla myös maailmanlaajuisen herätyksen puolesta.


Rukoile tehden työtä


Rukouksemme ovat aitoja vain jos elämme niiden mukaisesti. Odottaessamme ja pyytäessämme Jumalalta herätystä meidän tulee olla aktiivisesti mukana seurakunnan työssä.

Meidän tulee rukoilla herätystä uskollisen työn kontekstissa.

"Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan." (1 Kor. 15:58)

Usein ne, jotka näkevät paljon vaivaa evankeliumin työssä, ovat niitä, jotka myös rukoilevat palavimmin herätyksen puolesta.

Rukoile kestävästi ja kärsivällisesti

Älä odota, että herätys tulee nopeasti ja helposti. 

Älä masennu, jos tuloksia ei tunnu heti tulevan. 

Herätys on Jumalan vallassa oleva asia. Se, että Jumala on suonut kunniansa ilmetä menneinä ja nykyisinä aikoina monin paikoin, innoittaa meitä rukoilemaan:

 

"Kunpa jälleen kääntyisit puoleemme ja virvoittaisit meidät, niin kansasi saisi iloita sinusta." (Ps. 85:7)

"Siionin tähden minä en voi vaieta, ja Jerusalemin tähden en lepoa saa, ennen kuin sen vanhuskaus nousee kuin aamunkoi ja sen autuus kuin palava tulisoihtu." (Jes. 62:1)

Meidän tulee olla kuin ne, jotka tuskaisessa rukouksessa palavasti ja kestävinä etsivät Herraa, että Hän antaisi laajan hengellisen herätyksen ja että Hänen kunniansa tuli ilmi seurakunnassa ja kaikkialla maailmassa!


Rukoukset eivät koskaan kuole

"Viisikymmentä vuotta olen itkenyt, rukoillut, valittanut, paastonnut, ollut mukana rukousöissä ja rukouspäivillä herätyksen puolesta. Herätyksestä ei vielä ole paljon tietoa. Vai onko? Sillä asia on niin, että rukoukset eivät koskaan kuole."

"Et voi koskaan rukoilla Jumalan vaikuttamaa rukousta, jota Jumala ei myös kirjaisi muistiin. Jumala ei koskaan annan minkään mennä hukkaan."

"Kun sinä ja minä rukoilemme rukouksia, jotka on synnyttänyt tuska, murhe ja halu nähdä pahuuden ja vääryyden väistyvän (koska siitä herätyksessä viime kädessä on kysymys), kuinka Jumala voisi antaa tällaisten rukousten valua tyhjään ja kuolla?" (Leonard Ravenhill)

> Rukous ja herätys, osa 3

> Etusivulle

Herätykseen valmistautuminen
Miten rukous vaikuttaa herätyksen tuloon
Miten herätystä rukoillaan
bottom of page